SUNUŞ

            "Tarih, sadece bir merak değil, bugünü ve belki geleceği de   bize aydınlatan bir bilgidir. Her dönemin kendine özgü sorunları, tarihe yeni bir gözle, yeni bir arayışla bakmaya yol açar. Bu nedenle tarih, sadece geçmiş olayların ele alındığı, toplu bir evrak ve kitap yığını değil, her dönemde yeniden yorumlanan canlı bir bilgi kaynağıdır."

                                                                                    Ahmet İnsel
                                                                                    Tarih ve Toplum Dergisi
                                                                                    Haziran, 1998

            Biz de yıllardır, geçmişin olumlu değerlerine sahip çıkan, geleceği bu olumlu değerler üzerine kurmaya çalışan bir Türk Tabipleri Birliği olmaya özen gösterdik, düşledik. Bu düşümüzü gerçeğe dönüştürmek olumlu değerleri özümsemek için de örgütümüzün geçmişine yolculuk yapmak istedik. Bu yolculuk kolay olmadı. Türkiye'de varolan belge saklamama "kötü alışkanlığı" yanı sıra, 12 Eylül sonrası örgütümüz dökümanlarına el konulmuş olması yolculuğumuzdaki engebeleri artırdı.

            Elinizdeki alçakgönüllü, küçük kitapçıkta bir tarih bilimcisi titizliğini beklemeyin. Daha çok, uzun yıllardır bu örgütün çeşitli birimlerinde yeralan bir üyenin, ulaşabildiği bazı belgeleri yanyana getirdiği bir derleme gözüyle bakın, daha da uygunu yalnızca bir başlangıç olarak görün. Yıllardır eksikliğini duyduğumuz; örgütümüz Türk Tabipleri Birliği'nin tarihinin gerçek anlamda yazılmasını kışkırtacak bir belge olsun elinizdeki. Daha kapsamlısı, daha derini, daha zenginleştirilmişini yapma isteği uyandırsın. Olağanüstü görkemli geçmişimizin bunu, gelecek nesillerin de kolay biçimde geçmişimize ulaşabilmeyi hakettiğini düşünüyorum.

            "Mazi .....besler"
            diyor şair gerçekten de
            "bizi besleyen mazimizi" bilmek geleceği örebilmemizin önkoşuludur.

Dr.Füsun Sayek