*   TTB Merkez Konseyi Başkanları (1984-1998)

*   Merkez Konseyi / Yüksek Onur Kurulu / Denetleme Kurulu (1984-1998)

*   1219 Sayılı Kanun

*   Etibba Odaları Kuruluş Kararnamesi

*   Etibba Odaları Nizamnamesi

*   3. Mıntaka Etibba Odası İlk Toplantı Tutanağı

*   3. Mıntaka Etibba Odası 11 Mart 1930 tarihli Toplantı Tutanağı

*   6023 Sayılı Kanun(İlk Şekli)

*   TTB(Birinci) Merkez Konseyi-1953

*   TTB Merkez Konseyi 1954-1955

*   Tabip Odaları Yüksek Haysiyet Divanı Kararları:Tamim

*   TTB, 3. Büyük Kongresi, 1954

*   TTB, 1964'de Seçilen Merkez Konseyi

*   Dr.Erdal Atabek

*   TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Nusret Fişek, Genel Kurul'da(Masada Prof.Dr.Kazım Türker)

*   ATO, Beyaz Yürüyüş, 1988

*   1990, Doç.Dr.Rüknettin Tözüm, Dr.Erdal Atabek, Prof.Dr.Nusret Fişek, Dr.Selim Ölçer, Dr.Füsun Sayek, Dr.Eriş Bilaloğlu