19 Eylül 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13935
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12946
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 50029
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 126282