08 Temmuz 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13616
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12587
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 48711
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 123105