28 Mayıs 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13461
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12455
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 45971
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 117154