04 Ağustos 2020, Salı
   
Yazı Boyutu

Yönetmelik

Başlık Süzgeci 

# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
181 BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ 41556
182 Yürürlükten kaldırılan TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 21692
183 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23510
184 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 27110
185 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ 23210
186 ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 77376
187 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 22550
188 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 134942
189 RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAİR YÖNETMELİK 17358
190 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ 39781
191 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 19602
192 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 239279
193 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 49633
194 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19865
195 ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 26075
196 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 30428
197 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 19604
198 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 16932
199 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK 17697
200 ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 20499

Sayfa 10 / 16