09 Ağustos 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 71532
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 86499
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 12156
4 6225 SAYILI TORBA YASA 59305
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 567717
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 32010
7 650 SAYILI KHK 32254
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 82552
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 55533
10 ANAYASA - 2709 52363
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37953
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42275
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 20065
14 BASIN KANUNU - 5187 56626
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 28086
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24346
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 23119
18 BELEDİYE KANUNU 5393 105419
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31273
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26211
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 27109
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23168
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23145
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21418
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 25071
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24619
27 ÇEVRE KANUNU 107782
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 228205
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29443
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 68189
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 47933
32 DERNEKLER KANUNU 57432
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 38351
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27264
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21387
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22487
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 32331
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 90742
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 50793
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 256469
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 45631
42 İŞ KANUNU - 4857 49496
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9360
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20964
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10718
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26307
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34443
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46906
49 KABAHATLER KANUNU 154775
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 29758

Sayfa 1 / 2