25 Ocak 2021, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 74228
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 85783
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 56771
4 ANAYASA - 2709 53525
5 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 20521
6 BASIN KANUNU - 5187 58616
7 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN - 5283 28649
8 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31876
9 BİYOGÜVENLİK KANUNU 27065
10 ÇEVRE KANUNU 110507
11 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 5271 253622
12 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 70939
13 ÇOCUK KORUMA KANUNU 52009
14 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 309
15 DERNEKLER KANUNU 63619
16 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 39693
17 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27979
18 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21959
19 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 97161
20 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 52302
21 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 279905
22 İŞ KANUNU - 4857 50242
23 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 21904
24 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 619996
25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 27251
26 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 35526
27 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 47919
28 KABAHATLER KANUNU 159082
29 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 30626
30 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19304
31 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 33378
32 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 8856
33 KOZMETİK KANUNU 24969
34 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 23562
35 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN 24341
36 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 31524
37 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 37188
38 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 29434
39 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 21485
40 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663 sayılı KHK) 52912
41 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6514 15069
42 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 25147
43 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 6428 13455
44 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU (3359) 43451
45 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 13152
46 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 42749
47 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19064
48 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU - 5502 68950
49 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) 21287
50 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 102024

Sayfa 1 / 2