30 Ekim 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 73147
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 92310
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 12655
4 6225 SAYILI TORBA YASA 64431
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 587152
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 32633
7 650 SAYILI KHK 32770
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 84348
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 56177
10 ANAYASA - 2709 52901
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 38371
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42665
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 20341
14 BASIN KANUNU - 5187 57299
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 28434
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24664
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 23433
18 BELEDİYE KANUNU 5393 106198
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31639
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26663
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 27415
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23526
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23461
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21844
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 25351
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24956
27 ÇEVRE KANUNU 108659
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 247662
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29907
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 70173
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 49462
32 DERNEKLER KANUNU 60610
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 39167
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27658
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21707
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22902
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 33277
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 93420
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 51686
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 271545
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 46218
42 İŞ KANUNU - 4857 49927
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9756
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 21526
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 11148
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26707
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 35016
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 47454
49 KABAHATLER KANUNU 156893
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 30186

Sayfa 1 / 2