03 Nisan 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 69108
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 75228
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 11182
4 6225 SAYILI TORBA YASA 57016
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 513434
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 30731
7 650 SAYILI KHK 31324
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 78903
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 54462
10 ANAYASA - 2709 50942
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37318
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41543
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19553
14 BASIN KANUNU - 5187 54222
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27504
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23818
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22581
18 BELEDİYE KANUNU 5393 103683
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30622
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 25156
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26553
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22452
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22603
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20679
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24599
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23994
27 ÇEVRE KANUNU 103993
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 193666
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 28591
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 66036
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 44010
32 DERNEKLER KANUNU 50363
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 36792
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26596
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20837
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 21532
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 30395
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 85138
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 49046
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 196675
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 44214
42 İŞ KANUNU - 4857 48705
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8572
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20082
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10156
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 25147
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 33427
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46103
49 KABAHATLER KANUNU 150597
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26766

Sayfa 1 / 2