28 Mayıs 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 70109
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 80710
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 11631
4 6225 SAYILI TORBA YASA 57710
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 533834
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 31127
7 650 SAYILI KHK 31693
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 80317
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 54908
10 ANAYASA - 2709 51658
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37612
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41836
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19773
14 BASIN KANUNU - 5187 55241
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27770
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24027
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22819
18 BELEDİYE KANUNU 5393 104483
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30913
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 25705
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26822
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22812
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22828
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21039
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24807
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24274
27 ÇEVRE KANUNU 106292
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 208651
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29011
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 67436
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 45432
32 DERNEKLER KANUNU 53537
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 37468
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26885
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21070
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22015
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 30994
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 87898
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 49918
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 214658
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 44966
42 İŞ KANUNU - 4857 49097
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8997
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20484
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10416
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 25923
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34007
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46464
49 KABAHATLER KANUNU 152551
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 29263

Sayfa 1 / 2