08 Ağustos 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463

Resmi Gazete:28 Şubat 2006 - Sayı : 26094
Kanun No. 5463   Kabul Tarihi : 23.2.2006      

MADDE  1 - Türkiye Cumhuriyeti adına   1 Aralık 2004 tarihinde imzalanan “Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE  2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.