08 Temmuz 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 70966
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 84572
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 11950
4 6225 SAYILI TORBA YASA 58246
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 560671
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 31733
7 650 SAYILI KHK 32063
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 81781
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 55312
10 ANAYASA - 2709 52125
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37808
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42075
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19948
14 BASIN KANUNU - 5187 56310
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27961
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24207
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22992
18 BELEDİYE KANUNU 5393 105088
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31136
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26026
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26997
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23015
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23007
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21259
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24954
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24472
27 ÇEVRE KANUNU 107422
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 222759
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29280
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 67963
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 47408
32 DERNEKLER KANUNU 56354
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 38034
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27141
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21271
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22341
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 31602
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 89947
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 50515
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 249127
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 45425
42 İŞ KANUNU - 4857 49349
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9228
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20827
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10600
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26159
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34282
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46748
49 KABAHATLER KANUNU 153958
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 29576

Sayfa 1 / 2