9.7.PATOLOJİ

 

 

 

 

SİTOLOJİK MATERYALLER

 

 

 

909.210

İmprint

 

17

 

909.220

Balgam, direkt yayma

 

17

 

909.230

BOS,direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme

 

17

 

909.240

Bronş aspirasyonu, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile

 

17

 

909.250

Filtre preparatı hazırlanması

asıl tarifeye ek

10

 

909.260

Hücre bloğu hazırlanması

asıl tarifeye ek

10

 

909.270

İdrar, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme

 

17

 

909.280

İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuarda

patolog tarafından yapılması ve olağan rapor verilmesi

50

 

909.290

İnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuar dışında

patoloğun hasta başında değerlendirmesi ve olağan rapor verilmesi

80

 

909.300

İnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatların değerlendirilmesi

 

50

 

909.310

Meme başı yayması

 

17

 

909.320

Periton sıvısı; direkt yayma ve/veya rutin santrifüj veya sitosantrifüj ile

 

17

 

909.330

Servikal veya vajinal sitoloji, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi  tekniği ile

Thin-Prep

17

 

909.340

Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile

PAP smear

17

 

909.350

Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi

Thin-Prep vb,servikal veya vajinal sitoloji dışında

43

 

909.360

Vücut sıvıları, listedekiler dışında

 

17

 

909.370

Yaymalar, listedekiler dışında

 

17

 

909.380

Yıkamalar ve fırça preperatları

lavaj

17

 

909.390

İmmünositokimyasal İnceleme

Her Bir Test İçin

50

 

 

HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER

Buradaki işlemler sadece standart patolojik incelemeleri kapsar. İmmunhistokimya gibi özel incelemeler ayrıca eklenir

 

 

909.400

Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler

 

49

 

909.410

Abortus, indüklenmiş (tıbbi tahliye)

 

49

 

909.420

Abortus-spontan /mıssed

 

49

 

909.430

Apse materyali

 

49

 

909.440

Akciğer, transbronşial biyopsi

 

49

 

909.450

Anevrizma, arteryal/ventriküler

 

49

 

909.460

Anüs, polipoid gelişme (tag)

 

49

 

909.470

Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek)

 

49

 

909.480

Arter, aterom plağı

 

49

 

909.490

Bartholin bezi kisti

 

49

 

909.500

Bronkus, biyopsi

 

49

 

909.510

Bursa/ synovial kist

 

49

 

909.520

Burun mukozası, biyopsi

 

49

 

909.530

Burun, sinüs polipleri inflammatuar

 

49

 

909.540

Deri, kist/ uzantı (tag) /debrid. /plastik onarım

 

49

 

909.550

Divertikul-özefagus/ince barsak

 

49

 

909.560

Duodenum, biyopsi

 

49

 

909.570

Dupuytren kontraktürü dokusu

 

49

 

909.580

Eklem, gevşek cisim

 

49

 

909.590

Endometrium, küretaj/biyopsi

 

49

 

909.600

Endoserviks, küretaj/biyopsi

 

49

 

909.610

Femur başı, kırık dışında

 

49

 

909.620

Fissür/fistül

 

49

 

909.630

Ganglion kisti

 

49

 

909.640

Hematom

 

49

 

909.650

Hemoroidler

 

49

 

909.660

Herni kesesi, herhangi bir bölgede

 

49

 

909.670

Hidrosel kesesi

 

49

 

909.680

İnce barsak, biyopsi

 

49

 

909.690

İntervertebral disk

 

49

 

909.700

Karpal tünel dokusu

 

49

 

909.710

Kemik fragmentleri, patolojik kırık dışında

 

49

 

909.720

Kemik iliği biyopsisi, patoloji

 

49

 

909.730

Kıkırdak, shaving

 

49

 

909.740

Kolesteatoma

 

49

 

909.750

Kolon, kolostomi stoması

 

49

 

909.760

Kolon, biyopsi

 

49

 

909.770

Konjonktiva, biyopsi/pterygium

 

49

 

909.780

Kornea

 

49

 

909.790

Larinks, biyopsi

 

49

 

909.800

Menisküs

 

49

 

909.810

Mesane, biyopsi

 

49

 

909.820

Mide, biyopsi

 

49

 

909.830

Mukosel, tükrük

 

49

 

909.840

Nazofarinks/orofarinks, biyopsi

 

49

 

909.850

Nöroma-morton/travmatik

 

49

 

909.860

Özofagus, biyopsi

 

49

 

909.870

Paratubal kistler (morgagni hidati)

 

49

 

909.880

Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik

 

49

 

909.890

Pilonidal kist/sinüs

 

49

 

909.900

Plasenta, üçüncü trimester dışında

 

49

 

909.910

Plevra/perikard-biyopsi

 

49

 

909.920

Polip, kolorektal

 

49

 

909.930

Polip, mide/ince barsak

 

49

 

909.940

Polip, servikal/endometrial

 

49

 

909.950

Prostat, iğne biyopsisi

 

49

 

909.960

Safra kesesi

 

49

 

909.970

Sempatik ganglion

 

49

 

909.980

Sinir, vagotomi ve benzeri girişim

 

49

 

909.990

Sinüs, paranasal biyopsi

 

49

 

910.000

Spermatosel

 

49

 

910.010

Sünnet derisi, yeni doğan dışında

 

49

 

910.020

Sünnet derisi, yeni doğan

 

49

 

910.030

Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı

 

49

 

910.040

Testiküler apendiks

 

49

 

910.050

Testis, kastrasyon

 

49

 

910.060

Tonsil ve/veya adenoidler

 

49

 

910.070

Tonsil, biyopsi

 

49

 

910.080

Trakea, biyopsi

 

49

 

910.090

Trombüs veya embolus

 

49

 

910.100

Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon

 

49

 

910.110

Üreter, biyopsi

 

49

 

910.120

Üretra biyopsi

 

49

 

910.130

Vajina, biyopsi

 

49

 

910.140

Vajinal mukoza, insidental

 

49

 

910.150

Varikosel

 

49

 

910.160

Vas deferens, sterilizasyon

 

49

 

910.170

Vas deferens, sterilizasyon dışında

 

49

 

910.180

Ven, varis

 

49

 

910.190

Yumuşak doku, debridman

 

49

 

910.200

Yumuşak doku, lipom

 

49

 

910.210

İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler

 

63

 

910.220

Ağız mukozası/gingiva biyopsi

 

63

 

910.230

Apendiks, insidental dışında

 

63

 

910.240

Arter, biyopsi

 

63

 

910.250

Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında

 

63

 

910.260

Böbrek, biyopsi iğne

 

63

 

910.270

Deri, kist/uzantı/debridman./plast. onarım dışı

 

63

 

910.280

Dil, biyopsi

 

63

 

910.290

Diş / odontojenik kist

 

63

 

910.300

Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu

 

63

 

910.310

Eklem, rezeksiyon

 

63

 

910.320

Ekstremite, amputasyon, travmatik

 

63

 

910.330

Femur başı, kırık

 

63

 

910.340

Hipofiz tümörü

 

63

 

910.350

Kalp kapakçığı

 

63

 

910.360

Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama)

 

63

 

910.370

Kas, biyopsi

 

63

 

910.380

Kemik, ekzositoz

 

63

 

910.390

Lenf düğümü, biyopsi

 

63

 

910.400

Meme, biyopsi

 

63

 

910.410

Meme/reduksiyon mammoplasti

 

63

 

910.420

Myom (lar), myomektomi, uterus hariç

 

63

 

910.430

Omentum, biyopsi

 

63

 

910.440

Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu

 

63

 

910.450

Over (+ /-tuba), neoplastik değil

 

63

 

910.460

Pankreas, biyopsi

 

63

 

910.470

Paratiroid bezi

 

63

 

910.480

Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı

 

63

 

910.490

Periton, biyopsi

 

63

 

910.500

Prostat, TUR

 

63

 

910.510

Serviks, biyopsi

 

63

 

910.520

Sinir, biyopsi

 

63

 

910.530

Synovium

 

63

 

910.540

Testis, biyopsi

 

63

 

910.550

Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında

 

63

 

910.560

Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti

 

63

 

910.570

Tuba uterina, ektopik gebelik

 

63

 

910.580

Tükrük bezi, biyopsi

 

63

 

910.590

Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler)

 

63

 

910.600

Üreter, rezeksiyon

 

63

 

910.610

Vulva/ labia, biyopsi

 

63

 

910.620

Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç

 

63

 

910.630

Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler

 

67

 

910.640

Adrenal (sürrenal), rezeksiyon

 

67

 

910.650

Akciğer, kama biyopsisi

 

67

 

910.660

Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu

 

67

 

910.670

Beyin, biyopsi

 

67

 

910.680

Böbrek, parsiyel/total nefrektomi

 

67

 

910.690

Dalak

 

67

 

910.700

Göz, enükleasyon

 

67

 

910.710

İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında

 

67

 

910.720

Karaciğer, kısmi rezeksiyon

 

67

 

910.730

Kemik-biyopsi/ küretaj materyali

 

67

 

910.740

Kemik fragmanları, patolojik kırık

 

67

 

910.750

Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle

 

67

 

910.760

Larinks, parsiyel/total rezeksiyon

 

67

 

910.770

Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)

 

67

 

910.780

Mediasten, kitle

 

67

 

910.790

Meme, mastektomi-parsiyel/basit

 

67

 

910.800

Mesane, TUR

 

67

 

910.810

Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle

 

67

 

910.820

Myokard, biyopsi

 

67

 

910.830

Odontojenik tümör

 

67

 

910.840

Over, (+ /-tuba), neoplastik

 

67

 

910.850

Plasenta, üçüncü trimester

 

67

 

910.860

Prostat, radikal rezeksiyon dışında

 

67

 

910.870

Serviks, konizasyon

 

67

 

910.880

Timus, tümör

 

67

 

910.890

Tiroid, total/lobektomi

 

67

 

910.900

Tükrük bezi (tümör dahil)

 

67

 

910.910

Uterus, (+ /-adneksler), tm ve prolapus hariç

 

67

 

910.920

Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler

 

81

 

910.930

Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu

 

81

 

910.940

Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon

 

81

 

910.950

Ekstremite, disartikülasyon

 

81

 

910.960

Fetus, diseksiyonla inceleme

 

81

 

910.970

Kemik, rezeksiyon

 

81

 

910.980

Kolon, total rezeksiyon

 

81

 

910.990

Kolon, tümör için segmental rezeksiyon

 

81

 

911.000

Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları

 

81

 

911.010

Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları

 

81

 

911.020

Mesane, parsiyel/total rezeksiyon

 

81

 

911.030

Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon

 

81

 

911.040

Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon

 

81

 

911.050

Pankreas, total/subtotal rezeksiyon

 

81

 

911.060

Prostat, radikal rezeksiyon

 

81

 

911.070

Testis, tümör

 

81

 

911.080

Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler)

 

81

 

911.090

Vulva, total/subtotal rezeksiyon

 

81

 

911.100

Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon

 

81

 

 

OTOPSİ MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ

 

 

 

911.110

Tahnit

 

343

 

911.120

Otopsi, adli ve/veya tıbbi amaçlı

fetus dışında

257

 

911.130

Otopsi, fetus

 

86

 

911.140

Adli ölü muayenesi

 

20

 

 

ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER

 

 

 

911.150

Frozen İncelemesi

Dondurma mikrotomunda kesit  alma, ve/veya kazıma ya da dokundurma sitolojisi, ve/veya sadece makroskopik inceleme ile patolojik yorumu kapsar. Frozen'ı izleyen operasyonla çıkarılan örneğin ücreti normal tarifesine göre eklenir.

64

 

911.160

Histokimyasal Boyamalar

Her Bir Boyama İçin

41

 

911.170

İmmünfloresan Mikroskopi

Her Bir Test İçin

41

 

911.180

İmmünhistokimyasal İnceleme

Her Bir Test İçin

45

 

911.190

Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok 

 

25

 

911.200

İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması

 

45

 

911.210

Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması

 

25

 

 

ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELEMELER (EM)

 

 

 

911.220

Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması

 

45

 

911.230

Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması

 

30

 

911.240

Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi

sadece elektron mikroskopu için

30

 

911.250

Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin)

 

30

 

911.260

Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi

 

80