9.3.MİKROBİYOLOJİ

 

 

 

905.590

Actinomyces kültürü

 

0

 

905.600

Anaerob kültür

 

0

 

905.610

Antibiyotik duyarlılık testi

 

0

 

905.620

Antibiyotik kombinasyon etkinlik testi

 

0

 

905.630

Antibiyotik kombinasyon testi

 

0

 

905.640

Antifungal duyarlılık (E test) herbiri

 

0

 

905.650

Antifungal duyarlılık testi (Herbiri)

 

0

 

905.660

Antituberküloz duyarlılık (E test) herbiri

 

0

 

905.670

Bakteri kültürü

 

0

 

905.680

Bakteri tanımlanması (manuel)

 

0

 

905.690

Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem )

 

0

 

905.700

Bakteri tanımlanması (yarı otomatik)

 

0

 

905.710

Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem )

 

0

 

905.720

Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)

 

0

 

905.730

Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)

 

0

 

905.740

Boğmaca kültürü

 

0

 

905.750

BOS lateks aglütinasyon testi

 

0

 

905.760

Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)

 

0

 

905.770

Boyasız direkt mikroskobik inceleme

 

0

 

905.780

Campylobacter kültürü

 

0

 

905.790

Casoni deri testi

 

0

 

905.800

Chlamydia kültürü

 

0

 

905.810

Clostridium difficile kültürü

 

0

 

905.820

Cryptococcus neoformans antijeni

 

0

 

905.830

Cryptosporidium antijeni

 

0

 

905.840

Çevresel allerjenik mantar saptanması

 

0

 

905.850

Difteri kültürü

 

0

 

905.860

Direkt parazit incelenmesi (cihazlı)

 

0

 

905.870

Direkt parazit incelenmesi (manuel)

 

0

 

905.880

E.coli 0157 H7 kültürü

 

0

 

905.890

Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi-herbir antijen için)

 

0

 

905.900

Ev tozu (mite) akarlarının aranması

 

0

 

905.910

Gaita kültürü

 

0

 

905.920

Gaitada amib-giardia aranması

 

0

 

905.930

Gaitada gizli kan aranması

 

0

 

905.940

Gardnerella vaginalis kültürü

 

0

 

905.950

Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)

(disk diffuzyon)

0

 

905.960

Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)

 

0

 

905.970

Gonokok kültürü

 

0

 

905.980

Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa)

 

0

 

905.990

Haemophilus kültürü

 

0

 

906.000

Helicobacter pylori kültürü

 

0

 

906.010

Kan kültürü (aerob-anaerob)

 

0

 

906.020

Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem

 

0

 

906.030

Katalaz aktivitesi

 

0

 

906.040

Katalaz testi

 

0

 

906.050

Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)

 

0

 

906.060

Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)

 

0

 

906.070

Legionella kültürü

 

0

 

906.080

Leishmania (Kan yayması)

 

0

 

906.090

Leishmania kültürü

 

0

 

906.100

Lökosit bakterisidal aktivite

 

0

 

906.110

Mantar aranması ve kültür

 

0

 

906.120

Mantar kültürü

 

0

 

906.130

Mantar tanımlanması (otomatik sistem )

 

0

 

906.140

Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem )

 

0

 

906.150

Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem, herbiri)

 

0

 

906.160

Mikobakteri kültürü

 

0

 

906.170

Mikobakteri kültürü (üreme kontrollü otomatik sistem)

 

0

 

906.180

Mikobakteri tiplendirmesi (otomatik sistem)

 

0

 

906.190

Mikoplasma kültürü

 

0

 

906.200

Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi

 

0

 

906.210

Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)

 

0

 

906.220

Minimal inhibitör konsantrasyonu  (E testi ile)

 

0

 

906.230

Pneumocystis carinii (direk boyama)

 

0

 

906.240

Serum antibiotik bakterisidal aktivite

 

0

 

906.250

Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü

 

0

 

906.260

Streptokok grup tayini

 

0

 

906.270

Trichomonas kültürü

 

0

 

906.280

Ureaplasma kültürü

 

0

 

906.290

VDRL-RPR

 

0

 

906.300

Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)

 

0