9.2.HEMATOLOJİ LABORATUVARI

 

 

 

904.240

aCPT (CARD test)

 

0

 

904.250

Alfa-2 antiplazmin

 

0

 

904.260

Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex

 

0

 

904.270

Alfa-2 makroglobulin

 

0

 

904.280

Aktive protein C rezistansı

 

0

 

904.290

APTT

 

0

 

904.300

APTT-LA

 

0

 

904.310

APTT (CARD Test)

 

0

 

904.320

Anormal hemoglobin taraması

 

0

 

904.330

Anti Faktör II a

 

0

 

904.340

Anti Faktör X a

 

0

 

904.350

Anti Thrombin 3 Aktivitesi

 

0

 

904.360

Antijene özgün sitotoksik yanıt

(tetramer ile)

0

 

904.370

Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)

 

0

 

904.380

Beta-tromboglobulin

 

0

 

904.390

D-dimer (kalitatif)

 

0

 

904.400

D-dimer (kantitatif)

 

0

 

904.410

Demir boyası

 

0

 

904.420

Demir, (idrarda)

 

0

 

904.430

Doku Plazminojen aktivatör (TPA)

 

0

 

904.440

Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için) 

 

0

 

904.450

Eozinofil katyonik protein

 

0

 

904.460

Eozinofil sayımı

 

0

 

904.470

Eritropoetin

 

0

 

904.480

Eritrosit agregasyonu

 

0

 

904.490

Eritrosit enzim paneli

 

0

 

904.500

Euglobulin lizis

 

0

 

904.510

F8 antikoru

 

0

 

904.520

F9 antikoru

 

0

 

904.530

Faktör 2-13 (Her bir faktör için)

 

0

 

904.540

Faktör 7 antijeni

 

0

 

904.550

Faktör inhibitör tayini

 

0

 

904.560

Fetal hemoglobin (Hb.F-Singer testi)

 

0

 

904.570

Fetal hemoglobin boyası

 

0

 

904.580

Fetal hücre

 

0

 

904.590

Fibrin monomerleri

 

0

 

904.600

Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)

 

0

 

904.610

Fibrinojen

 

0

 

904.620

Fibrinopeptidaz

 

0

 

904.630

Fibronektin

 

0

 

904.640

Global fibrinolitik kapasite

 

0

 

904.650

Hb H  Boyası

 

0

 

904.660

Hb S

 

0

 

904.670

HbH (alfa talasemi paneli)

 

0

 

904.680

Heinz-body aranması

 

0

 

904.690

Hemoglobin elektroforezi  HPLC ile

 

0

 

904.700

Hemoglobin elektroforezi  Aqar jel ile

 

0

 

904.710

Hemoglobin zincir analizi (HPLC)

 

0

 

904.720

Heparin

 

0

 

904.730

Heparin kofaktör II

 

0

 

904.740

HLA (A, B, C doku diplendirilmesi, tek antijen, serolojik)

 

0

 

904.750

HLA (DQ, DP, DR Doku tiplendirmesi, her biri için, serolojik)

 

0

 

904.760

HLA A, B, C (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri)

 

0

 

904.770

HLA B27

 

0

 

904.780

HLA DP, DR, DQ (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri)

 

0

 

904.790

HLA uygun donör taranması (aile içi)

 

0

 

904.800

HLA-A,B,C (moleküler düşük çözünürlükte, her biri)

 

0

 

904.810

HLA-DR,DP,DQ (moleküler düşük çözünürlükte, her biri)

 

0

 

904.820

In vitro doku kültürü (semi solid agar)

 

0

 

904.830

In vitro doku kültürü değerlendirilmesi (her koloni tipi için)

 

0

 

904.840

İnvitro ilaç duyarlılığı (herbir ilaç için)

 

0

 

904.850

Kanama zamanı

 

0

 

904.860

Kemotaksis (nötrofil-monosit)

 

0

 

904.870

Koagulasyon faktör inhibitör testi

 

0

 

904.880

Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)

 

0

 

904.890

Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)

 

0

 

904.900

Kriyofibrinojen tayini

 

0

 

904.910

Kriyoglobulin

 

0

 

904.920

Lenfosit alt grupları

 

0

 

904.930

Lenfosit izolasyonu

 

0

 

904.940

Lenfosit kemotaksis

 

0

 

904.950

Lenfosit transformasyon (komple)

 

0

 

904.960

Lökosit adhezivite

 

0

 

904.970

Lökosit fonksiyonları testi

 

0

 

904.980

Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)

 

0

 

904.990

Lökositlerin antijen histamin salınımı

 

0

 

905.000

Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)

 

0

 

905.010

Lupus antikoagülan taraması

 

0

 

905.020

Lupus eritematozis (LE) hücresi

 

0

 

905.030

Lymphokine Activated Killer (LAK)

 

0

 

905.040

Mikst lenfosit kültürü (herbir donör için)

 

0

 

905.050

Minör HLA antijenleri (her biri)

 

0

 

905.060

Methemoglobin redüktaz

 

0

 

905.070

Methemoglobin tayini

 

0

 

905.080

Monoklonal antikor (herbiri)

(akım sitometresi)

0

 

905.090

Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini

 

0

 

905.100

Oksihemoglobin

 

0

 

905.110

Oraklaşma testi

 

0

 

905.120

Ozmotik frajilite testi

 

0

 

905.130

Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP,vb)

Periferik kan-Kemik iliği ( herbiri)

0

 

905.140

PAC-1 kompleks (flow sitometri)

 

0

 

905.150

PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)

 

0

 

905.160

Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik

 

0

 

905.170

Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama

 

0

 

905.180

Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik

 

0

 

905.190

Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama

 

0

 

905.200

Pıhtı retraksiyonu

 

0

 

905.210

Pıhtılaşma zamanı

 

0

 

905.220

Piruvat kinaz

 

0

 

905.230

Platelet F4 

 

0

 

905.240

Plazminojen

 

0

 

905.250

Plazminojen

 

0

 

905.260

Protein C

 

0

 

905.270

Protein C antijeni

 

0

 

905.280

Protein S

 

0

 

905.290

Protein S antijeni

 

0

 

905.300

Protrombin fragman 1+2

 

0

 

905.310

Protrombin kompleksi

 

0

 

905.320

Protrombin zamanı (koagülometre)

 

0

 

905.330

Rekalsifikasyon zamanı

 

0

 

905.340

Reptilaz zamanı

 

0

 

905.350

Retikülosit sayımı

 

0

 

905.360

Retikülosit sayımı (otomatik sistem)

 

0

 

905.370

Serum opsonik aktivite

 

0

 

905.380

Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)

 

0

 

905.390

Sitotoksisite (doku, total cross-match)

 

0

 

905.400

Stem hücre viyabilite testi

 

0

 

905.410

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, serbest)

 

0

 

905.420

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, total))

 

0

 

905.430

Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)

 

0

 

905.440

Trombin zamanı

 

0

 

905.450

Trombin+anti-trombin kompleks (Tat)

 

0

 

905.460

Tromboelastogram

her bir kartuş için

0

 

905.470

Trombomodulin

 

0

 

905.480

Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)

 

0

 

905.490

Trombopoetin

 

0

 

905.500

Trombosit adezivite testi

 

0

 

905.510

Trombosit faktör 3 veya faktör 4

 

0

 

905.520

Trombosit fonk.agregasyon (her bir agregan için)

 

0

 

905.530

Trombosit fonk.sekresyon (her bir agregan için)

 

0

 

905.540

Trombospondin

 

0

 

905.550

Tromboksan

 

0

 

905.560

Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi

 

0

 

905.570

von Willebrant Faktör antijeni

 

0

 

905.580

von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör

 

0