8.3.RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ(Raporlaması yapıldığı takdirde puan verilir)

İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve  sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir

 

 

 

A-Direkt Grafiler

 

 

 

801.560

El-bilek grafisi (tek film)

 

4

 

801.570

Floroskopi

 

4

 

801.580

Kemik survey

 

4

 

801.590

Mammografi (tek meme)

 

4

 

801.600

Mandibula (tek yön)

 

4

 

801.610

Schuller grafisi (mukayeseli)

 

4

 

801.620

Sella spot grafisi

 

4

 

801.630

Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)

 

4

 

801.640

Skolyoz tetkiki

skolyoz kaset ve filmi ile

4

 

801.650

Stenvers grafisi (mukayeseli)

 

4

 

801.660

Temporamandibular eklem

mukayeseli/ağız A-K

4

 

801.670

Uzun kemikler (tek film) (tek yön)

 

4

 

801.680

Kopya film (her bir film için)

film ücreti hasta tarafından karşılanır

4

 

 

Akciğer grafileri

 

 

 

801.690

Akciğer grafisi (iki yön)

 

4

 

801.700

Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu

 

4

 

801.710

Akciğer grafisi (üç yön)

 

4

 

801.720

Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

 

4

 

 

Bacak uzunluk grafileri

 

 

 

801.730

Bacak uzunluk grafisi

 

4

 

 

Düz karın grafisi

 

 

 

801.740

Düz karın grafisi

 

4

 

 

Eklemler

 

 

 

801.750

Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli

 

4

 

801.760

Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli

 

4

 

801.770

Eklem grafisi (tek yön) tek eklem

 

4

 

801.780

Eklem grafisi(iki yön)tek eklem

 

4

 

801.790

Eklem grafisi(üç yön)

 

4

 

 

Kafa grafileri

 

 

 

801.800

Kafa grafisi (dört yön)

 

4

 

801.810

Kafa grafisi (iki yön)

 

4

 

801.820

Kafa grafisi (tek yön)

 

4

 

 

Kalp telekardiogramlar

 

 

 

801.830

Kalp teleradyogramlar (iki yön)

 

4

 

801.840

Kalp teleradyogramlar (tek yön)

 

4

 

801.850

Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu

 

4

 

801.860

Kalp teleradyogramlar (üç yön)

 

4

 

 

Pelvis grafileri

 

 

 

801.870

Pelvis gr.(tek yön)

 

4

 

801.880

Pelvis gr.(üç yön)

 

4

 

801.890

Pelvimetri (iki yön)

 

4

 

 

Vertebra grafileri

 

 

 

801.900

Vertebra grafileri, servikal (dört yön)

 

4

 

801.910

Vertebra grafileri, servikal (iki yön)

 

4

 

801.920

Vertebra grafileri, servikal (tek yön)

 

4

 

801.930

Vertebra grafileri, servikal (üç yön)

 

4

 

801.940

Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön )

 

4

 

801.950

Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön )

 

4

 

801.960

Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön )

 

4

 

801.970

Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön ) 

 

4

 

801.980

L5-S1 spot grafisi

 

4

 

 

B-Kontrastlı tetkikler

 

 

 

801.990

Anterograd pyelografi, var olan kateterden

var olan kateterden

12

 

802.000

Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü

 

12

 

802.010

Artrografi

 

12

 

802.020

Bronkografı

 

12

 

802.030

Çift kontrast kolon tetkiki

 

12

 

802.040

Çift kontrast mide tetkiki

 

12

 

802.050

Dakriosistografi

 

12

 

802.060

Defekografi

 

12

 

802.070

Distal kolon grafisi

 

12

 

802.080

Duktografi-galaktografi

 

12

 

802.090

Enteroklizis

 

12

 

802.100

Faringografi

 

12

 

802.110

Faringo-ozefagografi

 

12

 

802.120

Fistülografi

 

12

 

802.130

HSG

 

12

 

802.140

I.V.P.

 

12

 

802.150

I.V.P.(dakikalık)

 

12

 

802.160

İnce barsak tetkiki

 

12

 

802.170

Kolon tetkiki

 

12

 

802.180

Laringografi

 

12

 

802.190

Lenfanjiografi

 

12

 

802.200

Mide duedonum tetkiki

 

12

 

802.210

Miyelografi

 

12

 

802.220

Oral kolesistografi

 

12

 

802.230

Özefagografi

 

12

 

802.240

Peroperatuar kolanjiografi

 

12

 

802.250

Poş grafisi

 

12

 

802.260

Retrograd pyelografi

endoskopi hariç

12

 

802.270

Retrograd üretrografi

 

12

 

802.280

Sialografi (iki taraf)

 

12

 

802.290

Sialografi (tek taraf)

 

12

 

802.300

Sine özefagografi

anjio'da

12

 

802.310

Sistogram (üç film)

 

12

 

802.320

T tüp kolanjiografi

 

12

 

802.330

Velofaringeal sinefloroskopi

 

12

 

802.340

Voiding sistoüretrografi

 

12

 

 

C-Anjiografik tetkikler

 

 

 

 

Normal anjiografik tetkikler

 

 

 

802.350

Aorto-femoro-popliteal arteriografi

stepping

229

 

802.360

Aortografi, torakal

 

229

 

802.370

Aortografi, abdominal

 

229

 

802.380

Coliak anjiografi ve arteriel portografi

 

271

 

802.390

İki taraflı selektif renal anjiografi

 

271

 

802.400

İnferior mesenterik anjiografi

 

229

 

802.410

İntraarteriel D.S.A.

her bir RUN

229

 

802.420

İntravenoz D.S.A.

5 run'a kadar

229

 

802.430

Pelvik arteriografi

 

229

 

802.440

Pulmoner Anjiografi

 

143

 

802.450

Superior mesenterik angiografi

 

229

 

802.460

Tek taraflı brakial arteriografi

üst ekstremite

229

 

802.470

Tek taraflı femoro-popliteal arteriografi

alt ekstremite

229

 

802.480

Tek taraflı selektif renal anjiografi

 

229

 

802.490

Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi

 

229

 

802.500

Transplant renal anjiografi

 

229

 

 

Nöroradyolojik anjiografik tetkikler

 

 

 

802.510

Amytal Testi (VADA)

 

229

 

802.520

Arkus aortografi

 

229

 

802.530

Çift taraflı selektif karotid anjiografi

 

350

 

802.540

Femoral yolla 4 sistem selektif serebral anjio

 

450

 

802.550

Orbital flebografi

 

157

 

802.560

Petrozal sinüs kan örneklemesi

 

271

 

802.570

Selektif vertebral anjiografi

 

350

 

802.580

Spinal anjiografik tarama

 

450

 

802.590

Tek taraflı selektif karotid anjiografi

 

229

 

 

Venografik tetkikler

 

 

 

802.600

Dializ fistülogram

 

86

 

802.610

Hepatik venografi ve wedge venografi

 

150

 

802.620

İki taraflı surrenal venografi

 

150

 

802.630

İki taraflı testikuler venografi

 

150

 

802.640

İnferior/superior vena kavagrafi

 

106

 

802.650

Portal venöz kan örneklemesi

 

350

 

802.660

Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın.

 

107

 

802.670

Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi

 

86

 

802.680

Splenoportografi

 

150

 

802.690

Tek taraflı surrenal venografi

 

107

 

802.700

Tek taraflı testikuler venografi

 

107

 

802.710

Venografi, alt ekstremite, tek taraf

 

66

 

802.720

Venografisi, üst ekstremite, tek taraf

 

66

 

 

Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri

 

 

 

802.730

Aortik stent-greft uygulaması

 

1.429

 

802.740

Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri

 

1.429

 

802.750

Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri

 

714

 

802.760

Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi

 

1.429

 

802.770

Geçici Kateter Yerleştirilmesi

 

86

 

802.780

Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri

PTA

414

 

802.790

Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile

 

100

 

802.800

Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri

 

643

 

802.810

Subkütan Port Çıkarılması

 

86

 

802.820

Subkütan Port Yerleştirilmesi

 

300

 

802.830

Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi

 

714

 

802.840

Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri

TAKE

643

 

802.850

Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant

TIPS

1.071

 

802.860

Tünelli Kateter Çıkarılması

 

86

 

802.870

Tünelli Kateter Yerleştirilmesi

 

300

 

802.880

Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi

 

714

 

802.890

Periferik aterektomi veya lazer, tek lezyon

 

714

 

 

D-Kemik dansitometresi

 

 

 

802.900

Kemik dansitometresi (Lokal)

 

4

 

802.910

Kemik dansitometresi, tüm vucut

 

4

 

 

E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler

 

 

 

802.920

Dakriosistoplasti, balon  ile

 

429

 

802.930

Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)

 

100

 

802.940

Gastrointestinal stent yerleştirilmesi

 

714

 

802.950

İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon

 

214

 

802.960

İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon

 

214

 

802.970

Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi

 

429

 

802.971

Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde

 

214

 

802.980

Özefagus dilatasyonu.

 

214

 

802.990

Perkütan akciğer absesi drenajı

 

714

 

803.000

Perkütan alkol ablasyon tedavisi

 

643

 

803.010

Perkütan ampiyem drenajı

 

429

 

803.020

Perkütan apse drenajı

 

429

 

803.030

Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı

 

429

 

803.040

Perkütan bilier drenaj

 

714

 

803.050

Perkütan bilier stent konması

 

714

 

803.060

Perkütan bilier taş çıkarılması

 

714

 

803.070

Perkütan çölyak ganglion blokajı

 

571

 

803.080

Perkütan enterik fistül tedavisi

 

429

 

803.090

Perkütan gastrojejunostomi

 

857

 

803.100

Perkütan gastrostomi

 

714

 

803.110

Perkütan kist hidatik tedavisi

tek lezyon

857

 

803.120

Perkütan koledok dilatasyonu

 

857

 

803.130

Perkütan koleksiyon/kist tedavisi

 

429

 

803.140

Perkütan lenfosel tedavisi

 

714

 

803.150

Perkütan nefrostomi

 

429

 

803.160

Perkütan pankreatik kanal girişimleri

 

857

 

803.170

Perkütan pnömotoraks tedavisi

 

429

 

803.180

Perkütan psödokist tedavisi

 

714

 

803.190

Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi

RF

714

 

803.200

Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi

 

429

 

803.210

Perkütan safra kesesi drenajı

 

429

 

803.220

Perkütan sistostomi

 

114

 

803.230

Perkütan sistoüretografi

 

429

 

803.240

Perkütan stenoz dilatasyonu

 

429

 

803.250

Perkütan transhepatik kolanjiografi

PTK

714

 

803.260

Perkütan üreteral stent konması

 

857

 

803.270

Stent yerleştirilmesi

 

857

 

803.280

Streotaktik meme işaretleme

 

221

 

803.290

Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez

 

50

 

803.300

Vertebroplasti

 

929

 

 

F-Ultrasonografik tetkikler

 

 

 

803.310

3-Boyutlu ultrasonografi

 

66

 

803.320

Boyun US

yüzeyel doku ve tiroid US ile işaretlenemez

24

 

803.330

Renal US, dinamik

 

41

 

803.340

Eklem US ( tek taraf)

 

13

 

803.350

Endoskopik US

 

74

 

803.360

Follikülometri (transabdominal follikülometri )

 

40

 

803.370

Follikülometri (transvajinal follikülometri )

 

40

 

803.380

Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)

 

64

 

803.390

Hepatobilier US

 

17

 

803.400

IVUS (intravasküler ultrasonografi)

 

107

 

803.410

İntroperatif US

 

50

 

803.420

Kalça eklemi US ( tek taraf )

 

14

 

803.430

Meme US (bilateral)

 

26

 

803.440

Meme US (unilateral)

 

13

 

803.450

Obstetrik US

 

26

 

803.460

Orbita US (bilateral ) (A veya B mod)

 

26

 

803.470

Parotis bezi US

 

13

 

803.480

Renal US

 

17

 

803.490

Skrotal US

 

20

 

803.500

Submandibuler bez US

 

13

 

803.510

Tiroid US

boyun ve yüzeyel doku US ile işaretlenemez

24

 

803.520

Toraks US

 

20

 

803.530

Transfontanel US

 

20

 

803.540

Transrektal US

 

33

 

803.550

Transvajinal US

 

26

 

803.560

Suprapubik pelvik US

 

26

 

803.570

Abdomen US, tüm

üst abdomen US ile birlikte işaretlenemez

40

 

803.580

Üriner sistem US

 

26

 

803.590

Abdomen US, üst

tüm abdomen US ile beraber işaretlenemez

26

 

803.600

Yüzeyel doku US

boyun ve tiroid US ile işaretlenemez

26

 

803.601

Ultrason, diğer

 

20

 

 

G-Renkli Doppler incelemeleri

 

 

 

803.610

3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi

 

64

 

803.620

Abdominal aorta renkli Doppler US

 

36

 

803.630

Abdominal renkli Doppler US

 

36

 

803.640

Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı

 

36

 

803.650

Fötal biyometri ve biyofizik skorlama

 

43

 

803.670

İntraoperatif renkli Doppler US

 

50

 

803.680

Karotis renkli Doppler US

 

36

 

803.690

Kitle lezyonu renkli Doppler US

 

36

 

803.700

Meme renkli Doppler US

 

36

 

803.710

Obstetrik renkli Doppler US

 

41

 

803.720

Orbita renkli Doppler US

 

41

 

803.730

Pelvik renkli Doppler US

 

36

 

803.740

Penil renkli Doppler US

 

41

 

803.750

Portal ven renkli Doppler US

 

36

 

803.760

Renal renkli Doppler US ( bilateral)

 

43

 

803.770

Skrotal renkli Doppler US

 

36

 

803.780

Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı

 

36

 

803.790

Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı

 

36

 

803.800

Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı

 

36

 

803.810

Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı

 

36

 

803.820

Tiroid bezi renkli Doppler US

 

36

 

803.830

Transkranial veya transfontanel renkli Doppler

 

36

 

803.840

Transrektal renkli Doppler

 

36

 

803.850

Vertebral arter renkli Doppler US

 

36

 

803.860

Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US

 

36

 

 

H-Bilgisayarlı tomografiler

 

 

 

803.870

BT, 3 boyutlu görüntüleme

 

20

 

803.880

BT, angiografi, tek anaktomik bölge için

 

20

 

803.890

BT, abdomen, alt

 

20

 

803.900

BT, beyin (aksiyel+koronal) 

 

20

 

803.910

BT, beyin

 

20

 

803.920

BT, boyun

 

20

 

803.930

BT, dental tomografi

 

20

 

803.940

BT, extremite (20-50cm bölge)

 

20

 

803.950

BT, hava veya opaklı sisternografi 

 

20

 

803.960

BT, hipofiz 

 

20

 

803.970

BT, kantitatif tomografi (kals.skor., BTBMD gibi)

 

20

 

803.980

BT, larenks

 

20

 

803.990

BT, maksillofasial tomografi, aksiyel

 

20

 

804.000

BT, maksillofasial tomografi, koronal

 

20

 

804.010

BT, nazofarinks 

 

20

 

804.020

BT, orbita 

 

20

 

804.030

BT, paranazal sinüs

 

20

 

804.040

BT, radyoterapi planlaması için tomog.

 

20

 

804.050

BT, tempomandibular eklem 

 

20

 

804.060

BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem

 

20

 

804.070

BT, toraks 

 

20

 

804.080

BT, tomografi, diğer

 

20

 

804.090

BT, üst abdomen 

 

20

 

804.100

BT, vertebra (4 adet) 

 

20

 

804.110

BT eşliğinde girişimsel tetkik

 

20

 

804.120

BT perfüzyon çalışmaları

 

20

 

804.130

BT sanal endoskopi

 

20

 

804.140

BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme

 

20

 

804.150

BT, yüksek rezolusyonlu akciğer 

 

20

 

804.160

BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar

 

20

 

 

I-Manyetik Rezonans Görüntüleme

 

 

 

804.170

MR, akciğer ve mediasten

 

20

 

804.180

MR, abdomen, alt

 

20

 

804.190

MR, beyin

 

20

 

804.200

MR, BOS akım

 

20

 

804.210

MR, boyun

 

20

 

804.220

MR, diffuzyon

 

20

 

804.230

MR, dinamik

 

20

 

804.240

MR, Eklem tek

 

20

 

804.250

MR, ekstremite tek taraflı

 

20

 

804.260

MR, fonksiyonel

 

20

 

804.270

MR, hipofiz

 

20

 

804.280

MR, kardiak

 

20

 

804.290

MR, kardiak fonksiyon

 

20

 

804.300

MR, kardiak perfüzyon

 

20

 

804.310

MR, kulak

 

20

 

804.320

MR, vertebra, lomber 

 

20

 

804.330

MR, meme

 

20

 

804.340

MR Anjiyografi

 

20

 

804.350

MR Kolanjiyografi

 

20

 

804.360

MR Myelografi

 

20

 

804.370

MR Spektroskopi (tek voksel tek eko)

 

20

 

804.380

MR Spektroskopi (multivoksel tek eko)

 

20

 

804.390

MR ürografi

 

20

 

804.400

MR artrografi

 

20

 

804.410

MR, diğer

 

20

 

804.420

MR, Nazofarinks

 

20

 

804.430

MR, Orbita

 

20

 

804.440

MR, Perfüzyon

 

20

 

804.450

MR, Vertebra, servikal

 

20

 

804.460

MR, Temporomandibuler eklem (tek eklem)

 

20

 

804.470

MR, Vertebra, torakal

 

20

 

804.480

MR, Abdomen, üst

 

20

 

804.490

MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile

 

20

 

804.500

MR, Girişimsel

 

121

 

804.510

MR, Yüz

 

20