8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ

Kullanılan Radyofarmasötikler,Ayrıca Fatura Edilir

 

 

 

Solunum Sistemi

 

 

 

800.620

Akciğer perfüzyon sintigrafisi

Planar

50

 

800.630

Akciğer perfüzyon sintigrafisi + venografi

 

50

 

800.640

Akciğer perfüzyon SPECT

Planar dahil

60

 

800.650

Akciğer ventilasyon Sintigrafisi (Xe-133 ile)

 

50

 

800.660

Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksleri ile)

 

50

 

800.670

Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)

Planar

50

 

800.671

Akciğer ventilasyon SPECT (Technegas ile)

Planar dahil

60

 

 

Santral Sinir Sistemi

 

 

 

800.680

Beyin perfüzyon SPECT

 

100

 

800.690

Beyin PET

 

300

 

800.700

Beyin FDG çalışması (gamma kamera ile)

 

300

 

800.710

Beyin Sintigrafisi

Kinetik ve/veya statik

20

 

800.720

Sisternografi (In-111 DTPA ile)

 

40

 

800.730

Sisternografi (Tc-99m kompleksleri ile)

 

40

 

800.735

Beyin reseptör SPECT

I-123 reseptör görüntüleme

100

 

800.740

Ventriküler sıvı kaçağı ve şant analizi

 

40

 

800.745

İntrakarotid Xe-133 ile beyin perfüzyon çalışması

 

20

 

 

Kardiyovasküler Sistem

 

 

 

800.750

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tl-201 ile

 

100

 

800.755

I-123 MIBG sempatik innervasyon sintigrafisi

 

100

 

800.760

İstirahat MUGA

 

40

 

800.765

I-123 yağ asitleri ile miyokard sintigrafisi

 

100

 

800.770

MUGA SPECT

 

80

 

800.780

Miyokard infarkt sintigrafisi Pirofosfat ile

 

20

 

800.781

Tl-201 ile reinjeksiyon SPECT

Miyokard Perüzyon sintigrafisine eklenir

100

 

800.800

Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile

Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir

110

 

800.810

Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tl-201 ile

Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir

110

 

800.830

Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile

 

100

 

800.840

Miyokard PET

 

300

 

800.841

Miyokard perfüzyon PET

 

300

 

800.842

Miyokard FDG çalışması (gamma kamera ile)

 

200

 

800.850

Radyonüklid anjiyografi ve şant analizi

 

20

 

800.860

Stres MUGA

 

80

 

 

İskeket Sistemi

 

 

 

800.870

Artrosintigrafi

 

20

 

800.880

Üç fazlı kemik sintigrafisi

Kinetik, statik (bölgesel ve/veya büyün vücut dahil)

50

 

800.890

Kemik sintigrafisi

Kinetik, statik (bölgesel ve/veya büyün vücut dahil)

50

 

800.900

Kemik SPECT

Kinetik, statik (bölgesel ve/veya büyün vücut dahil)

80

 

 

Endokrin Sistem

 

 

 

800.920

Perklorat kovma testi

 

20

 

800.930

Adrenal korteks sintigrafisi

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

80

 

800.940

Paratiroid sintigrafisi

Tc-99m MIBI ile

80

 

800.941

Paratiroid çıkarma Sintigrafisi

Tl-201ve Tc-99m ile 

90

 

800.950

Tiroid sintigrafisi

Tc-99m perteknetat  veya   I-131 ile

30

 

800.960

Tiroid uptake çalışması (Tc-99m perteknetat ile)

 

20

 

800.970

Tiroid uptake çalışması (I-131 ile)

 

20

 

800.980

Tiroid uptake testi

stimülasyon, supresyon ve perklorat atılım ölçümü

20

 

 

Gastrointestinal Sistem

 

 

 

800.990

Gastrointestinal kanama yerinin saptanması

 

30

 

800.995

GIS ptotein kaybı çalışması

 

20

 

801.000

Gastrointestinal şant analizi

 

20

 

801.010

Gastroözafagial reflü çalışması

 

20

 

801.020

Hepatobiliyer sintigrafi

Dinamik, statik

40

 

801.030

Karaciğer dalak sintigrafisi

 

30

 

801.040

Meckel divertikülü sintigrafisi

 

30

 

801.050

Mide boşalma zamanı çalışması

 

40

 

801.060

Özefagus transit zamanı ve motilite çalışması

 

30

 

801.070

Tükrük bezleri çalışması

Dinamik, statik

20

 

801.080

C-14 ile üre nefes testi

 

20

 

 

Genitoüriner Sistem

 

 

 

801.090

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)

Kinetik, statik Tc-99m DTPA ile

50

 

801.091

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)

Kinetik, statik Tc-99m MAG-3 ile

50

 

801.092

Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)

Kinetik, statik Tc-99m EC ile

50

 

801.110

Renal Kortikal SPECT (DMSA)

Planar dahil

100

 

801.120

GFR ölçümü (görüntüsüz)

 

40

 

801.130

İyodohipüran ile böbrek sintigrafisi

 

40

 

801.140

Kaptopril renogram (çift çalışma)

 

100

 

801.150

Radyonüklid sistografi (direk)

 

40

 

801.160

Radyonüklid sistografi (indirek)

Böbrek sintigrafisine eklenir

40

 

801.170

Renal kortikal sintigrafi

Planar

40

 

801.180

Testis sintigrafisi

 

40

 

 

Enfeksiyon Görüntüleme

 

 

 

801.190

İşaretli lökosit sintigrafisi

 

100

 

801.200

Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama

 

40

 

801.201

Monoklonal antikorlar ile tüm vücut tarama

 

40

 

801.210

Tc-99m nanokolloid sintigrafisi

 

40

 

 

Nükleer Hematoloji

 

 

 

801.220

Dalak sekestrasyonu çalışması

 

20

 

801.230

Eritrosit yaşam süresi

 

20

 

801.240

Eritrosit/ plazma/ total kan volümü tayini

 

20

 

801.250

Ferrokinetik çalışma

Demir plazma klirens ve reutilizasyonu

20

 

801.260

Hepatik arter perfüzyon sintigrafisi

 

20

 

801.270

Kan havuzu SPECT

 

70

 

801.280

Kemik iliği sintigrafisi

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

30

 

801.290

Lenfosintigrafi

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

30

 

801.300

Schilling testi

 

20

 

801.310

Selektif dalak sintigrafisi

 

20

 

801.320

Trombosit yaşam süresi ve sekestrasyonu

 

20

 

 

Nükleer Onkoloji

 

 

 

801.330

Tc-99m V DMSA tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

40

 

801.340

Ga-67 tüm vücut tarama (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

100

 

801.350

I-131 tüm vücut tarama (Bütün vücut ve/veya bölgesel)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

50

 

801.360

In-111 Octreotid ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

100

 

801.370

İntraoperatuar gama probe uygulaması

 

80

 

801.380

MIBG sintigrafisi (I-131 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

100

 

801.381

MIBG sintigrafisi (I-123 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

100

 

801.390

Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

80

 

801.400

Radyoimmun sintigrafi (hertürlü) (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) bütün sistem ve organlar için

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

80

 

801.410

Sentinel lenf nodu sintigrafisi

 

60

 

801.420

Sintimammografi (Bölgesel ve /veya SPECT

 

40

 

801.430

Tl-201 ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)

Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil

80

 

801.440

Tümör FDG PET

 

300

 

801.450

Tümör FDG çalışması (gamma kamera ile)

 

150

 

 

Radyonüklid Tedavi

 

 

 

801.460

Radyonüklid sinevektomi (bir eklem için)

 

50

 

801.470

I-131 Tiroid Ca Tedavisi

 

140

 

801.480

I-131 Hipertiroidi Tedavisi

 

100

 

801.490

I-131 MIBG Tedavisi

 

140

 

801.500

P-32 Tedavisi

 

50

 

801.510

Re-186 Tedavisi

 

50

 

801.520

Sm-153 Tedavisi

 

50

 

801.530

Sr-89 Tedavisi

 

50

 

801.540

Radyoimmün Tedavi

Her türlü

50

 

801.541

Somatostatin Reseptör Tedavisi

 

50

 

801.542

Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu

Yatan hasta için günde 1 kez

0

 

 

Diğer İncelemeler

 

 

 

801.550

Dakriosintigrafi

 

20

 

801.552

Penil kan akımı çalışması

 

40

 

801.554

Radyonüklid histerosalpingorafi

 

40

 

801.556

Xe-133 cilt kan akımı çalışması

 

20

 

801.557

Organ kan akımı çalışması

 

20