7.6.SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK  TIP UYGULAMALARI

 

 

 

702.520

Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı

 

0

 

702.530

Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans

 

0

 

702.540

Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans’a ek

 

0

 

702.550

Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı

 

0

 

702.560

Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı

 

0

 

702.570

Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi

 

0

 

702.580

Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA saati

 

0

 

702.590

Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA saati

 

0

 

702.600

Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü

 

0

 

702.610

Oksijen tolerans testi

 

0

 

702.620

Basınç testi

 

0

 

702.630

Tüp havası analizi, her parametre

 

0

 

702.640

Sualtı hekimliği danışmanlık saati

 

0

 

702.650

İntermittan basınç siplinti her ekstremite

 

0