6.9.GÖZ VE ADNEKSLERİ

puanlar tek göz içindir

 

 

 

PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ

 

 

 

616.470

Ayarlanabilir sütür,ptozis

 

300

 

616.480

Blefaroplasti, her bir göz kapağı için

Tıbbi endikasyonu sağlık Kurul raporu ile belgelenenler ödenir

250

 

616.490

Dermoid  kist  eksizyonu

 

250

 

616.500

Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı

Her bir kapak kenarı için

100

 

616.510

Ektropiyum için cerrahi girişim

 

250

 

616.520

Entropiyum için cerrahi girişim

 

250

 

616.530

Epikantus  onarımı

 

250

 

616.540

Frontale asma teknikleri, ptozis

 

300

 

616.550

Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi

 

300

 

616.560

Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu

 

300

 

616.570

Göz kapağı tam kat defektlerinin  rekonstrüksiyonu

 

450

 

616.580

Göz kapağına altın implantasyonu

fasiyal paralizi tedavisinde

250

 

616.590

Kantoplasti

 

250

 

616.600

Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla

 

100

 

616.610

apak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar

 

75

 

616.620

Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı

 

150

 

616.630

Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple

 

450

 

616.640

Kapak tümörü ameliyatı, büyük

10 mm'den büyük

250

 

616.650

Kapak tümörü ameliyatı, küçük

 10 mm'ye kadar

200

 

616.660

Kapak tümörü ameliyatı (kirpikli kenarda 10 mm'den büyük tümörü)

 

300

 

616.670

Kapak veya konjoktiva biyopsisi

 

100

 

616.680

Kapaklara kriyo aplikasyonu

 

60

 

616.690

Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı

 

100

 

616.700

Kemodenervasyon

 

75

 

616.710

Levator prosedürleri, ptozis

 

300

 

616.720

Rejional oküler anestezi

 

30

 

616.730

Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu

 

500

 

616.740

Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı  kaş rekonstrüksiyonu

 

300

 

616.750

Tarsorafi

 

125

 

616.760

Telekantüs onarımı

 

300

 

 

GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

 

 

616.770

Alt konka kırılması

 

200

 

616.780

Dakriosistorinostomi, eksternal

DSR

450

 

616.790

Dakriosistorinostomi, endonazal

DSR

450

 

616.800

Göz yaşı yolları entübasyonu

 

300

 

616.810

Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması

 

400

 

616.820

Kanalikül kesisi reperasyonu

 

300

 

616.830

Kese ablasyonu

 

300

 

616.840

Kese flegmonu drenajı

 

60

 

616.850

Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi

 

40

 

616.860

Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi

 

25

 

616.870

Nazolakrimal balon uygulamaları

 

200

 

616.880

Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing

sondalama

100

 

616.890

Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı

 

40

 

616.900

Tüp implantlı konjonktival rinostomi

 

500

 

 

ŞAŞILIK VE PEDİATRİK OFTALMOLOJİ

 

 

 

616.910

Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri

 

300

 

616.920

Rektuslara geriletme ve rezeksiyon

aynı göz

400

 

616.930

Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon

 

450

 

616.940

Tenotomi, myotomi, şaşılıkta

 

200

 

616.950

Botulinium toksini enjeksiyonu

EMG eşliğinde her bir kas için

50

 

616.960

Adele transpozisyonu

 

300

 

616.970

Ayarlanabilir sütür, şaşılık

 

300

 

616.980

Faden ameliyatı

 

300

 

616.990

Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme

tek göz için

400

 

 

KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT

 

 

 

617.000

Amnion Zarı İle Yüzey Rekonstrüksiyonu

 

250

 

617.010

Delici göz yaralanmaları tamiri

 

400

 

617.020

Foto Terapotik Keratektomi

PTK

400

 

617.030

İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması

 

500

 

617.040

Keratoplasti

 

600

 

617.050

Keratoprotez uygulaması

 

650

 

617.060

Konjonktiva örtmesi

 

125

 

617.070

Konjonktiva plastiği, greftli

 

400

 

617.080

Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması, büyük

5 mm'den büyük kitleler

200

 

617.090

Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması, küçük

5 mm'den küçük kitleler

150

 

617.100

Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması

 

50

 

617.110

Konkresyon küretajı

 

60

 

617.120

Kornea hazırlanması, transplantasyon için

 

250

 

617.130

Kornea kesisi sütüre edilmesi

 

200

 

617.140

Korneadan yabancı cisim çıkarılması

 

30

 

617.150

Korneal debridman

 

30

 

617.160

Korneal-Skleral Sütür Alınması

 

30

 

617.170

Limbal Kök Hücre Transplantasyonu

 

250

 

617.180

Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal

 

50

 

617.190

Ön kamara ve vitreus ponksiyon veya injeksiyonu

aynı seansta ikisi birden, tanısal

75

 

617.200

Ön kamera lavajı

 

200

 

617.210

Pterjium ameliyatı

 

175

 

617.220

Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon

 

25

 

 

REFRAKTİF CERRAHİ

-5 D ve üzeri myop, +3 D ve üzeri hipermetrop, 2 D ve üzeri astigmatiz mada, sağlık kurul raporu ile ödenir

 

 

617.230

Şeffaf lens ekstraksiyonu

 

400

 

617.240

Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu

 

400

 

617.250

Foto Retraktif Keratoplasti

eximer lazer ile PRK ameliyatı

300

 

617.260

LASIK, LASEK

 

250

 

617.270

Radyal keratotomi

 

300

 

617.280

Astigmatik keratotomi

 

300

 

 

İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

 

 

617.290

Açı revizyonu

 

140

 

617.300

Dissizyon

 

200

 

617.310

Dissizyon-lens aspirasyonu

 

300

 

617.320

Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi

 

450

 

617.330

Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+İOL implantasyonu

 

400

 

617.340

Fakoemülsüfikasyon + İOL

göziçi lensi ücreti hariç

450

 

617.350

İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar

 

140

 

617.360

İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar

 

200

 

617.370

İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok

 

315

 

617.380

Kapsül germe halkası koyma

 

100

 

617.390

Kapsül içine sekonder İOL konulması

 

300

 

617.400

Lazer iridotomi

 

250

 

617.410

Lazer kapsülotomi-sineşiotomi

 

200

 

617.420

Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması

göziçi lensi ücreti hariç

400

 

617.430

Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler

 

300

 

617.440

Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler

 

250

 

617.450

Ön kamara veya sulkusa sekonder İOL implantasyonu

 

350

 

617.460

Parsplana lensektomi

 

500

 

617.470

Parsplana lensektomi ve İOL implantasyonu

 

600

 

617.480

Periferik iridektomi

 

200

 

617.490

Pupilloplasti

 

200

 

617.500

Sineşiotomi

 

150

 

617.510

Skleral fiksasyon ile sekonder İOL implantasyonu

lens ücreti hariç

500

 

617.520

Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti

 

350

 

617.525

Vitreus Wick sendromu yağ lazer uygulaması

 

200

 

 

GLOKOM

 

 

 

617.530

Ankiste bleb revizyonu

 

175

 

617.540

Glokomla kombine katarakt ameliyatları

 

750

 

617.550

Gonyotomi, trabekülotomi

 

400

 

617.560

Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti

 

250

 

617.570

Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)

 

500

 

617.580

Siklodiyaliz

 

250

 

617.590

Siklofotokoagülasyon

 

125

 

617.600

Siklokrioterapi

 

125

 

617.610

Trabekülektomi

 

500

 

617.620

Viskokanalostomi

 

500

 

 

RETİNA-VİTREUS

 

 

 

617.630

Fotokoagülasyon (seansı)

 

150

 

617.640

Vitrektomi, anterior

 

400

 

617.650

Vitrektomi, pars plana

 

500

 

617.660

Vitro-retinal cerrahi, tüm işlemler

 

700

 

617.670

Pnömatik retinopeksi

 

400

 

617.680

Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu

 

400

 

617.690

Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal

 

500

 

617.700

Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi

Tıbbi endikasyonu sağlık Kurul raporu ile belgelenenler ödenir

300

 

617.710

Silikon yağı çıkarılması

 

400

 

617.720

İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu, tanısal

 

50

 

617.730

Ekvatoryel krioterapi

 

125

 

 

ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ

 

 

 

617.740

Deri veya mukoza grefti kullanarak soket  onarımı

 

500

 

617.750

Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti

 

800

 

617.760

Ekzanterasyon + deri grefti

 

600

 

617.770

Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti

 

800

 

617.780

Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak

 

500

 

617.790

Ekzoftalmus için orbital dekompresyon

iki yanlı

800

 

617.800

Enükleasyon veya evisserasyon

 

300

 

617.810

Hidroksiapatit implant için peg takılması

 

200

 

617.820

İntraorbital tümör

 

550

 

617.830

İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması

 

500

 

617.840

Mobil hidroksiapatit implantı

 

350

 

617.850

Mobil implantlı enükleasyon

 

500

 

617.860

Optik sinir dekompresyon operasyonu

 

550

 

617.870

Orbita dekompresyon operasyonu

 

550

 

617.880

Orbitotomi

 

500

 

617.900

Radyoaktif Plak Çıkartılması

 

250

 

617.910

Radyoaktif Plak Uygulaması

 

500

 

617.920

Retrobulber ve peribulber enjeksiyon

 

25

 

617.930

Soket revizyonu

enükleasyon sonrası geç dönem

500

 

617.940

Sr90 Göz Aplikasyonu

 

50

 

617.950

Stafilom tashihi

Fasia lata, duramater, v.b.

250