6.14.ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ

 

 

 

 

PENİS

 

 

 

621.050

Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması

 

300

 

621.060

Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi

 

350

 

621.070

Fimozis açılması

 

50

 

621.080

Korpus kavernozum drenajı (priapismus)

 

200

 

621.090

Meatotomi

 

100

 

621.100

Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu + penil implant yerleştirilmesi

 

1.500

 

621.110

Parafimozis redüksiyonu

 

125

 

621.120

Penektomi (parsiyel)

 

1.000

 

621.130

Penil dorsal ven ligasyonu

 

500

 

621.140

Penil fraktür onarımı

 

750

 

621.150

Penil plikasyon

 

500

 

621.160

Penil protez çıkartılması (çok parçalı)

 

700

 

621.170

Penil protez çıkartılması (tek parçalı)

 

500

 

621.180

Penil protez implantasyonu (çok parçalı)

 

1.000

 

621.190

Penil protez implantasyonu (tek parçalı)

 

800

 

621.200

Penil revaskülarizasyon

 

1.200

 

621.210

Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi  gerektiren bir teknik ile

 

1.250

 

621.220

Penis rekonstrüksiyonu, regional fleple

 

750

 

621.230

Penis replantasyonu

 

1.250

 

621.240

Penis uzatma

 

500

 

621.250

Peyronie plak eksizyonu

 

750

 

621.260

Peyronie plak eksizyonu, greft ile

 

1.000

 

621.270

Radikal penektomi

 

1.500

 

621.280

Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu+penil implant

 

850

 

621.290

Safeno-kavernozal şant (priapismus)

 

850

 

621.300

Spongio-kavernozal şant (priapismus)

 

750

 

 

PROSTAT

 

 

 

621.310

Prostat apsesinin perineal drenajı

 

800

 

621.320

Prostat iğne biyopsisi, çoklu

 

70

 

621.330

Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu

 

100

 

621.340

Prostat kanserinde laparoskopik bilateral lenfadenektomi

 

1.000

 

621.350

Prostat masajı (seans)

 

10

 

621.360

Prostata lazer tedavisi

 

800

 

621.370

Prostata termoterapi

 

400

 

621.380

Prostata TUNA

 

400

 

621.390

Prostatektomi, TUR

 

800

 

621.400

Prostatektomi, açık

 

800

 

621.410

Prostatektomi, radikal

 

1.800

 

621.420

Transüretral prostat insizyonu

 

500

 

621.430

İntraprostatik stent yerleştirilmesi

 

300

 

 

TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM

 

 

 

621.440

Ejakülatör kanal rezeksiyonu

 

500

 

621.450

Epididim kisti eksizyonu

 

400

 

621.460

Epididimektomi

 

400

 

621.470

Fournier gangreni için debridman

 

1.000

 

621.480

Funiküler kist eksizyonu

 

400

 

621.490

Hematoselektomi

 

350

 

621.500

Hemiskrotektomi

 

500

 

621.510

Hidroselektomi (tek taraflı)

 

400

 

621.520

Hidroselektomi ve hernioplasti

 

500

 

621.530

İnguinal eksplorasyon

 

400

 

621.540

İnguinal orşiektomi (tek taraflı)

 

300

 

621.550

İnmemiş testis (herni onarımı dahil)

 

500

 

621.560

İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, iki taraflı

 

800

 

621.570

İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, tek taraflı

 

700

 

621.580

İnmemiş testis, tek taraflı, herni onarımı, iki taraflı

 

700

 

621.590

Kord eksizyonu

 

400

 

621.600

Laparoskopik ektopik testis araştırılması

 

750

 

621.610

Laparoskopik orşiopeksi

 

1.000

 

621.620

Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu

 

400

 

621.630

Perkütan epididimal sperm aspirasyonu

 

300

 

621.640

Ön üretradan papillom koterizasyonu

 

250

 

621.650

Seminal vezikülektomi

 

500

 

621.651

Skrotal orşiektomi

 

300

 

621.660

Spermatoselektomi

 

400

 

621.670

Testiküler fiksasyon (çift)

 

500

 

621.680

Testiküler fiksasyon (tek)

 

350

 

621.690

Testiküler sperm ekstraksiyonu

TESE

400

 

621.700

Testis biyopsileri (açık)

 

250

 

621.710

Testis detorsiyonu (açık)  

 

300

 

621.720

Testis detorsiyonu (kapalı)

 

100

 

621.730

Testis protezi yerleştirilmesi     

 

350

 

621.740

Varikoselektomi (tek taraflı)

 

300

 

621.750

Varikoselektomi, mikrocerrahi (çift taraflı)

 

800

 

621.760

Varikoselektomi, mikrocerrahi (tek taraflı)

 

500

 

621.770

Varikoselektomi, çift taraflı

 

500

 

621.780

Vazektomi

 

150

 

621.790

Vazoepididimostomi

 

500

 

621.800

Vazovazostomi

 

500