6.12.ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ

 

 

 

BÖBREK

 

 

618.580

Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi

 

1.200

618.590

Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi

 

400

618.600

Böbrek kisti rezeksiyonu

 

500

618.610

Böbrek transplantasyonu

 

2.000

618.620

Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu

 

1.200

618.630

Endopyelotomi

 

1.000

618.640

ESWL 1. seanas

talimatın 8. Maddesine bakınız

20

618.641

ESWL 2. seanas

talimatın 8. Maddesine bakınız

20

618.642

ESWL 3. seanas

talimatın 8. Maddesine bakınız

20

618.650

Laparoskopik nefrektomi

 

1.000

618.660

Nefrektomi, basit

 

650

618.670

Nefrektomi, donör

 

1.000

618.680

Nefrektomi, parsiyel

 

750

618.690

Nefrektomi, radikal

 

1.000

618.700

Nefrektomi, subkapsüler

 

750

618.710

Nefrokütanöz fistül onarımı

 

1.000

618.720

Nefrolitotomi

 

800

618.730

Nefrolitotomi, anatrofik

 

1.300

618.740

Nefrolitotomi, perkütan

 

1.200

618.750

Nefropeksi

 

400

618.760

Nefropyelolitotomi

 

800

618.770

Nefrostomi kapatılması

 

400

618.780

Nefrostomi (açık cerrahi)

 

600

618.790

Nefroüreterektomi

 

800

618.800

Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi

 

1.500

618.810

Nefrovezikal stent yerleştirilmesi

subkütan

1.200

618.820

Perirenal apse drenajı (cerrahi)

 

300

618.830

Pyelolitotomi

 

600

618.840

Pyeloplasti

 

750

618.850

Pyelostomi

 

450

618.860

Renal arter plastik operasyonu

 

1.200

618.870

Renal kist eksizyonu

 

500

618.880

Renal rüptür onarımı

 

1.000

618.890

Retrograd pyelografi, endoskopi dahil

 

190

618.900

Travmatik böbrek rüptüründe onarım

 

750

 

ÜRETER

 

 

618.910

Endoskopik üreter taşı tedavisi

 

750

618.920

Retrograd üreteral kataterizasyon

 

150

618.930

Transüreteroüreterostomi

 

700

618.940

Urakus kist ve fistül eksizyonu

 

600

618.950

Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz

 

850

618.960

Üreteral  J Stent takılması

 

150

618.970

Üreteral balon dilatasyonu

 

150

618.980

Üreteral stent yerleştirilmesi

double J harici kalıcı stentler

300

618.990

Üreteral stent çıkartılması

Sistoskopi ayrıca fatura edilir

150

619.000

Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)

 

1.200

619.010

Üretere basket konulması, transüreterolitotomi

 

450

619.020

Üreterektomi

 

850

619.030

Üretero-kalisiyel anastamoz

 

1.000

619.040

Üreterokütaneostomi

 

700

619.050

Üreterokütaneostomi kapatılması

 

500

619.060

Üreterolitotomi

 

500

619.070

Üreterolizis

 

1.200

619.080

Üreteroneosistostomi (çift taraflı)

 

1.000

619.090

Üreteroneosistostomi (tek taraflı)

 

700

619.100

Üreteroplasti

 

600

619.110

Üreteroplasti, megaüreterde

 

600

619.120

Üreterorenoskopi, biyopsi

 

600

619.130

Üreterorenoskopi, tanısal

 

400

619.140

Üreterorenoskopi, tümör tedavisi

 

800

619.150

Üreterosel eksizyonu/insizyonu

 

500

619.160

Üreterosel, açık eksizyonel tedavi

 

750

619.170

Üreterosel, endoskopik tedavi

 

500

619.180

Üretero-sigmoidostomi

 

800

619.190

Üreterostomi

 

500

619.200

Üreteroüreterostomi

 

600

619.210

Üriner diversiyon, ileal loop

 

1.500

619.220

Üriner diversiyon, kontinan

 

2.000

619.230

Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz

 

1.000

619.240

Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi

 

1.500

 

MESANE

 

 

619.250

Artifisyel sfinkter takılması

protez hariç

1.000

619.260

Artifisyel sfinkter çıkartılması

 

800

619.270

Augmentasyon sistoplasti

 

1.500

619.280

Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı

 

1.000

619.290

Ekstrofi vezikalis, primer onarım

 

1.000

619.300

Ekstrofi vezikalis, üretroplasti

 

1.000

619.310

Barsaktan mesane substitüsyonları

 

1.500

619.320

Divertikülektomi

 

600

619.330

Laparoskopik mesane süspansiyon ameliyatları

 

1.000

619.340

Mesane boynu rezeksiyonu

 

400

619.350

Mesane boyuna inkontinansta madde injeksiyonu

 

600

619.360

Mesane divertikülü eksizyonu

 

800

619.370

Mesane perforasyon onarımı

 

600

619.380

Mesane ponksiyonu, suprapubik

 

30

619.390

Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)

 

700

619.400

Mesane tümörü (TUR) (> 3 cm)

 

1.000

619.410

Mesane tümörü (TUR) biyopsisi

 

400

619.420

Mesane tümörü rezeksiyonu (cerrahi)

 

600

619.430

Mesane tümöründe lazerle tedavi

 

500

619.440

Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon

 

500

619.450

Mitrofanof prosedürü

 

1.000

619.460

Sakral implant yerleştirilmesi

 

1.200

619.470

Sistektomi, basit

 

1.000

619.480

Sistektomi, parsiyel

 

700

619.490

Sistektomi, total

 

2.000

619.500

Sistolitotomi (açık cerrahi)

 

450

619.510

Sistolitotomi, endoskopik

 

500

619.520

Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi

 

175

619.530

Sistoskopi, tanısal

 

150

619.540

Sistostomi, açık

 

400

619.550

Sistostomi, perkütan

 

100

619.560

Sistoüretroskopi

 

150

619.570

Travmatik mesane rüptüründe onarim

 

600

619.580

Vezikoplasti

 

800

619.590

Vezikorektal  fistül onarımı

 

900

619.600

Vezikoservikal fistül onarımı

 

900

619.610

Vezikovajinal fistül onarımı

 

900

619.620

Vezikostomi

 

250

619.630

Vezikostomi kapatılması

 

300

619.640

Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (iki taraflı)

 

700

619.650

Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (tek taraflı)

 

600

 

ÜRETRA

 

 

619.660

Epispadias onarımı

 

800

619.670

Hipospadias onarımı, distal

 

500

619.680

Hipospadias onarımı, proksimal

 

900

619.690

İnternal üretrotomi

 

400

619.700

Posterior üretral valv rezeksiyonu

 

350

619.710

Primer onarım, distal üretra yaralanmalarında

 

500

619.720

Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe)

 

600

619.730

Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları

 

1.000

619.740

Transpubik onarım, üretra yaralanmalarında

 

1.000

619.750

Üretra dilatasyonu

 

125

619.760

Üretra veya mesaneden taş veya  yabancı cisim çıkartılması

Sistoskopi ayrıca fatura edilir.

200

619.770

Üretral balon dilatasyonu ve veya stent yerleştirilmesi

 

300

619.780

Üretral divertikülektomi

 

400

619.790

Üretral fistül onarımı

 

400

619.800

Üretral instilasyon

 

50

619.810

Üretral kordi onarımı

 

450

619.820

Üretrektomi

 

800

619.830

Üretrolitotomi (açık cerrahi)

 

250

619.840

Üretrolizis

 

800

619.850

Üretroplasti

 

800

619.860

Üretroplasti, flap

 

1.000

619.870

Üretroplasti, transpubik

 

1.000

619.880

Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı

 

450

619.890

Üretrostomi

 

350

619.900

Üretrovajinal fistül operasyonu

 

900