6.10.KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ

 

 

 

617.960

Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi

 

400

 

617.970

Aural polip eksizyonu

 

100

 

617.980

Aurikula apse, hematom drenajı

 

70

 

617.990

Aurikula eksizyonu, basit

 

200

 

618.000

Aurikula eksizyonu, total

 

400

 

618.010

Basit mastoidektomi

 

470

 

618.020

Buşon, lavaj ve maniplasyon

 

10

 

618.021

Canal Wall Down timpanoplasti

 

900

 

618.030

Dış kulak yolu atrezisi

 

760

 

618.040

Dış kulak yolu biyopsisi

 

75

 

618.050

Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu

 

220

 

618.060

Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu

 

460

 

618.070

Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması

 

60

 

618.080

Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi

 

160

 

618.090

Eksploratis timpanotomi

 

400

 

618.100

Endolenfatik sak operasyonu, şantlı

618100,618190,618250,618340, bunlarla birlikte faturalanamaz

750

 

618.110

Endolenfatik sak operasyonu, şantsız

618090, 618190,618250,618340, bunlarla birlikte faturalanamaz

700

 

618.120

Fasiyal sinir dekompresyonu

 

700

 

618.130

Fasiyal sinir sütürü

 

800

 

618.140

Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım

 

1.100

 

618.150

Glomus tümör eksizyonu, transmastoid

 

750

 

618.160

Glomus tümör eksizyonu, transmeatal

 

500

 

618.170

İki loblu kulak memesinin onarımı

 

300

 

618.171

İnfratemporal fossa tip A cerrahisi

 

1500

 

618.172

İnfratemporal fossa tip B cerrahisi

 

1900

 

618.173

İnfratemporal fossa tip C cerrahisi

 

2200

 

618.180

Kemik iletimi işitme dekompresyonu

 

350

 

618.190

Kepçe kulak  onarımı

 

400

 

618.200

Koklear implant yerleştirilmesi

618090,618100, 618250,618340, bunlarla birlikte faturalanamaz

1.100

 

618.210

Kriptotia  düzeltilmesi

 

400

 

618.220

Kulak kepçesi replantasyonu

 

1.000

 

618.230

Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür

 

400

 

618.240

Kulak memesi delinmesi

 

20

 

618.250

Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı

 

1.200

 

618.260

Labirentektomi (TALK operasyonu)

618090,618100,618190, 618340, bunlarla birlikte faturalanamaz

400

 

618.270

Labirentektomi, mastoidektomi ile

 

750

 

618.280

Labirentektomi, transkanal

 

600

 

618.290

Makrotia düzeltilmesi

 

400

 

618.300

Mastoidektomi kavitesi debridmanı

 

50

 

618.310

Meatoplasti, stenozlarda

 

500

 

618.320

Mikrotia onarımı  için lobül transpozisyonu

 

200

 

618.330

Mikrotia onarımı için  posterior sulkus oluşturulması