6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ

 

 

 

 

DERİ

 

 

 

600.010

Dermabrazyon,  bir alanda

 

200

 

600.020

Dermabrazyon, tüm yüze

 

400

 

600.030

İntralezyonal steroid enjeksiyonu

Keloid vb oluşumlar için

15

 

600.040

Malign deri tümörlerinin eksizyonu

Lokal flep ile kapatılamayan tm ler

500

 

600.050

Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli

Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı tm ler (flep/  greft dahil)

400

 

600.060

Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür

Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm  eksizyonları

200

 

600.070

Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması

 

50

 

600.080

Tatuaj eksizyonu

sağlık kurul raporulu tıbbi endikasyonlar dışında ödenmez

140

 

600.090

Yanıkta eskarektomi

bir anatomik alanda

150

 

600.100

Yanıkta eskarotomi

bir anatomik alanda

100

 

600.110

Yanıkta fasiyotomi

bir anatomik alanda

150

 

600.120

Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması

100 cm2 lik bir bölge için

250

 

600.130

Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave

ilave  her  100 cm2 lik alan için, 250 birime ilave

30

 

600.140

Yaygın  iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi

genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç

350

 

 

DERİ VE DERİALTI

 

 

 

600.150

Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım

 

150

 

600.160

Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım

 

550

 

600.170

Skar revizyonu, küçük

3 cm den küçük

150

 

600.180

Skar revizyonu, orta

3-10 cm

200

 

600.190

Skar revizyonu, büyük

10 cm den uzun

300

 

600.200

Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük

3 cm den küçük

200

 

600.210

Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta

3-10 cm

400

 

600.220

Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük

10 cm den uzun

600

 

600.230

Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile

 

700

 

600.240

Vasküler malformasyonlar için etanol  enjeksiyonu

 

200

 

600.250

Split thickness deri grefti, küçük

5 cm2’den küçük

200

 

600.260

Split thickness deri grefti, orta

5-10 cm2

300

 

600.270

Split thickness deri grefti, büyük

10 cm2 den büyük

400

 

600.280

Full thickness deri grefti, küçük

5 cm2 den küçük

300

 

600.290

Full thickness deri grefti, büyük

5 cm2 den büyük

400

 

 

GREFTLER

 

 

 

600.300

Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın

Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra

500

 

600.310

Kısmi kalınlıkta deri grefti -0rta

Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra

350

 

600.320

Kısmi kalınlıkta deri grefti –küçük

Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra

250

 

600.330

Kısmi kalınlıkta deri grefti  ile  defekt onarımı, büyük,ilave

ilave her el ayası kadar alanın onarımı  için

30

 

600.340

Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük

hastanın el ayasından küçük  defektlerde

200

 

600.350

Kompozit greft

 

200

 

600.360

Mukoza grefti alınması

 

100

 

600.370

Tam kalınlıkta deri grefti  ile defekt onarımı, büyük

sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm’den büyük

400

 

600.380

Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük

sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm’ye kadar

200

 

600.390

Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta

sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm’e kadar

300

 

600.400

Yağ grefti uygulamaları

 

250

 

 

FLEPLER

 

 

 

600.410

Abbe flebi birinci seans

 

300

 

600.420

Abbe flebi ikinci seans

 

150

 

600.430

Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler

 

600

 

600.440

Alın flebi birinci seans

 

450

 

600.450

Alın flebi ikinci seans

 

150

 

600.460

Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri

 

400

 

600.470

Çapraz bacak flebi, birinci seans

cross-leg flap

400

 

600.480

Çapraz bacak flebi, ikinci  seans

cross-leg flap

150

 

600.490

Çapraz parmak flebi, birinci seans

cross-finger flap

300

 

600.500

Çapraz parmak flebi, ikinci  seans

cross-finger flap

150

 

600.510

Dil flebi birinci seans

 

400

 

600.520

Dil flebi ikinci seans

 

150

 

600.530

Doku genişletici uygulamaları  birinci seans

 

500

 

600.540

Doku genişletici uygulamaları  ikinci seans

 

500

 

600.550

Fasiyokütan flep

 

400

 

600.560

İki farklı doku içeren serbest kompozit flep

latissimus dorsi kas deri  flebi, fibula osteokütan flebi vb

1.750

 

600.570

İki loblu flep

bilobed  flap

350

 

600.580

İnterpolasyon flepleri birinci seans

kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs.

350

 

600.590

İnterpolasyon flepleri ikinci seans

kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs.

150

 

600.600

Kas flebi

 

400

 

600.610

Kas flebi + deri grefti

 

500

 

600.620

Kas-deri flebi

 

600

 

600.630

K-M plasti 

 

400

 

600.640

Limberg flebi, romboid flepler

 

300

 

600.650

Mukoza flebi

 

300

 

600.660

Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi

 

300

 

600.670

Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti

 

500

 

600.680

Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi

 

500

 

600.690

Tek bir doku içeren serbest  (free) flep

fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas  flebi gibi

1.500

 

600.700

Tek loblu lokal deri flebi

nota flebi, Banner flebi vs

300

 

600.710

Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep

subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep

2.000

 

600.720

V-Y ilerletme  deri flebi

 

350

 

600.730

Z-Plasti (bir tek Z-plasti)

 

250

 

 

LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI

 

 

 

 

Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları

 

 

 

600.740

Vasküler lezyon, Küçük, Lazer

3  cm’den küçük

200

 

600.750

Vasküler lezyon, Orta, Lazer

3-7 cm

400

 

600.760

Vasküler lezyon, Büyük, Lazer

7 cm’den büyük

700

 

 

Vasküler lezyonlar için eksizyonal  lazer uygulamaları

 

 

 

600.770

Vasküler lezyon, Küçük, eksizyonel lazer

1 cm’den küçük

200

 

600.780

Vasküler lezyon, Orta, eksizyonel lazer

1-3 cm

300

 

600.790

Vasküler lezyon, Büyük, eksizyonel lazer

3 cm’den büyük

500

 

 

Benign  veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer

 

 

 

600.800

Küçük tümör, eksizyonel lazer

1 cm’den küçük

275

 

600.810

Orta tümör, eksizyonel lazer

1-3 cm boyutlarında

500

 

600.820

Büyük tümör, eksizyonel lazer

3 cm’den büyük

700

 

 

Tümöral olmayan   pigmentli lezyonlar için   eksizyonal olmayan lazer uygulamaları

 

 

 

600.830

Küçük pigmentli lezyon, lazer

1cm’den küçük

200

 

600.840

Orta, pigmentli lezyon, lazer

1-3 cm boyutlarında

350

 

600.850

Büyük pigmentli lezyon, lazer

3 cm’den büyük

700