4. AMELİYATLAR

Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda: aynı kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %30' u  alınır. Ayrı   kesiden yapılan ameliyatlarda ücreti yüksek olan ameliyatın ücreti tam, sonraki ameliyatların ücretleri ise her birinin %50' si  alınır.

 

 

 

AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI

Birim

 

 

 

A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)

3000-5000

 

 

 

A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)

2000-2999

 

 

 

A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)

900-1999

 

 

 

B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)

500-899

 

 

 

C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)

300-499

 

 

 

D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)

150-299

 

 

 

E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)

0-149

 

 

 

Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla,  ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.

 

 

 

540.010

Yenidoğan ek puanı A1 grubu

 

1.250

 

540.020

Yenidoğan ek puanı A2 grubu

 

750

 

540.030

Yenidoğan ek puanı A3 grubu

 

500

 

540.040

Yenidoğan ek puanı B grubu

 

300

 

540.050

Yenidoğan ek puanı C grubu

 

200

 

540.060

Yenidoğan ek puanı D grubu

 

100

 

540.070

Yenidoğan ek puanı E grubu

 

50

 

 

Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.

Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler  ameliyat fiyatına dahildir.