EK –1

Bu Yönerge Kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde  Çalışan Personel İçin Tavan  Ek Ödeme Tutarına Esas Belirlenen Katsayılar

 

 

Katsayı

Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışanlar

2,5

Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar

5

Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar

3,5

Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar

7

Klinik Şef ve Şef Yardımcılarından Serbest çalışmayanlar

8

Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özelikli hizmetlerde çalışan personeli

2

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5