EK-9
TANIYA DAYALI (PAKET) FİYAT LİSTESİ
SIRA NO PAKET KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM GRUBU (*) PAKET ÜCRETLER KDV HARİÇ (YTL)
    5. ANESTEZİ VE REANİMASYON        
1 P552010 Reanimasyon haftanın ilk günü (İlk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün vb.) , gün başına) (İlaç ve Kan Ürünleri Hariç)     584,75
2 P552020 Reanimasyon diğer günler (Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için,  gün başına)(İlaç ve Kan Ürünleri Hariç)     194,92
    6. CERRAHİ UYGULAMALAR        
    6.1.DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ        
    DERİ         
3 P600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu  Lokal flep ile kapatılamayan tm ler B (*) 587,29
4 P600050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli Lokal flep veya deri grefti ile defektin kapatıldığı tm ler (flep/  greft dahil) C (*) 591,10
5 P600060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm  eksizyonları D (*) 305,08
    DERİ VE DERİALTI        
6 P600150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım   D   228,14
7 P600160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım   B   920,85
8 P600170 Skar revizyonu, küçük 3 cm den küçük D   228,14
9 P600180 Skar revizyonu, orta 3-10 cm D   304,15
10 P600190 Skar revizyonu, büyük 10 cm den uzun C   435,59
11 P600200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük 3 cm den küçük D   304,15
12 P600210 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta 3-10 cm C   580,76
13 P600220 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük 10 cm den uzun B   1.004,49
14 P600230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile   B   1.171,95
    GREFTLER        
15 P600300 Kısmi kalınlıkta deri drefti - tüme yakın Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra B   837,12
16 P600310 Kısmi kalınlıkta deri grefti -0rta Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra C   508,22
17 P600320 Kısmi kalınlıkta deri grefti –küçük Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra D   380,25
18 P600330 Kısmi kalınlıkta deri grefti  ile  defekt onarımı, büyük,ilave ilave her el ayası kadar alanın onarımı  için E   52,80
19 P600340 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,küçük hastanın el ayasından küçük  defektlerde D   304,15
20 P600350 Kompozit greft   D   304,15
21 P600360 Mukoza grefti alınması   E   175,93
22 P600370 Tam kalınlıkta deri grefti  ile defekt onarımı, büyük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 7 cm’den büyük C   580,76
23 P600380 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3 cm’ye kadar D   304,15
24 P600390 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta sütüre edilmiş greft donör alanı boyu 3-7 cm’e kadar C   435,59
25 P600400 Yağ grefti uygulamaları    D   380,25
    FLEPLER        
26 P600410 Abbe flebi birinci seans   C   435,59
27 P600420 Abbe flebi ikinci seans   D   228,14
28 P600430 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler   B   1.004,49
29 P600440 Alın flebi birinci seans   C   653,39
30 P600450 Alın flebi ikinci seans    D   228,14
31 P600460 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri   C   580,76
32 P600470 Çapraz bacak flebi, birinci seans cross-leg flap C   580,76
33 P600480 Çapraz bacak flebi, ikinci  seans cross-leg flap D   228,14
34 P600490 Çapraz parmak flebi, birinci seans cross-finger flap C   435,59
35 P600500 Çapraz parmak flebi, ikinci  seans cross-finger flap D   228,14
36 P600510 Dil flebi birinci seans   C   580,76
37 P600520 Dil flebi ikinci seans   D   228,14
38 P600530 Doku genişletici uygulamaları  birinci seans   B   837,12
39 P600540 Doku genişletici uygulamaları  ikinci seans   B   837,12
40 P600550 Fasiyokütan flep   C   580,76
41 P600560 İki farklı doku içeren serbest kompozit flep latissimus dorsi kas deri  flebi, fibula osteokütan flebi vb A3   2.595,08
42 P600570 İki loblu flep  bilobed  flap C   508,22
43 P600580 İnterpolasyon flepleri birinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs. C   508,22
44 P600590 İnterpolasyon flepleri ikinci seans kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs. D   228,14
45 P600600 Kas flebi   C   580,76
46 P600610 Kas flebi + deri grefti   B   837,12
47 P600620 Kas-deri flebi    B   1.004,49
48 P600630 K-M plasti     C   580,76
49 P600640 Limberg flebi, romboid flepler   C (*) 427,12
50 P600650 Mukoza flebi   C   435,59
51 P600660 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi   C   555,76
52 P600670 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti   B   837,12
53 P600680 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi   B   837,12
54 P600690 Tek bir doku içeren serbest  (free) flep fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas  flebi gibi A3   2.224,32
55 P600700 Tek loblu lokal deri flebi  nota flebi, Banner flebi vs C   435,59
56 P600710 Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep A2   3.080,00
57 P600720 V-Y ilerletme  deri flebi   C   508,22
58 P600730 Z-Plasti (bir tek Z-plasti)   D   380,25
    LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI        
    Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları        
59 P600740 Vasküler lezyon, Küçük, Lazer  3  cm’den küçük D   298,31
60 P600750 Vasküler lezyon, Orta, Lazer  3-7 cm C   596,61
61 P600760 Vasküler lezyon, Büyük, Lazer  7 cm’den büyük B   949,24
    Vasküler lezyonlar için eksizyonal  lazer uygulamaları        
62 P600770 Vasküler lezyon, Küçük, eksizyonel lazer 1 cm’den küçük D   298,31
63 P600780 Vasküler lezyon, Orta, eksizyonel lazer  1-3 cm C   447,46
64 P600790 Vasküler lezyon, Büyük, eksizyonel lazer  3 cm’den büyük B   677,97
    Benign  veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer         
65 P600800 Küçük tümör, eksizyonel lazer 1 cm’den küçük D   575,51
66 P600810 Orta tümör, eksizyonel lazer  1-3 cm boyutlarında B   681,19
67 P600820 Büyük tümör, eksizyonel lazer  3 cm’den büyük B   953,64
    Tümöral olmayan   pigmentli lezyonlar için   eksizyonal olmayan lazer uygulamaları        
68 P600830 Küçük pigmentli lezyon, lazer 1cm’den küçük D   418,56
69 P600840 Orta, pigmentli lezyon, lazer 1-3 cm boyutlarında C   637,37
70 P600850 Büyük pigmentli lezyon, lazer 3 cm’den büyük B   953,64
    6.2.BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ        
    BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ        
71 P600860 ‘Blow-out ‘  kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi (Greft ve Biyomateryal Hariç) B   1.145,17
72 P600870 Etmoidal arter ligasyonu   C   555,76
73 P600880 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit (İnternal Tespit Plağı Hariç) C   741,10
74 P600890 Fronto-orbital ilerletme   A3   1.984,07
75 P600900 Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi   C   648,47
76 P600910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları   C   833,73
77 P600920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri   C (*) 373,73
78 P600930 Kalvarial şekillendirme, total   A3   2.380,93
79 P600940 Kistik lenfangiom eksizyonu   B   1.570,51
80 P600950 Kondilektomi    C   580,76
81 P600960 Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer   B   1.177,88
82 P600970 Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları  (kostaplasti vb) (kot alınması hariç) B   1.177,88
83 P600980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları   C   741,10
84 P600990 Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür   B   1.374,24
85 P601000 Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile  rekonstrüksiyonu   B   1.570,51
86 P601010 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile   rekonstrüksiyonu (Plaklar Hariç) B   1.177,88
87 P601020 LeFort  II osteotomisi ve/veya kemik grefti   A3   1.334,58
88 P601030 LeFort I osteotomisi ve/veya  kemik grefti   B   1.171,95
89 P601040 Lefort III osteotomisi ve/veya  kemik grefti   A3   1.779,49
90 P601050 Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit (İnternal Tespit Plağı Hariç) C   719,83
91 P601060 Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit (İnternal Tespit Plağı Hariç) D   493,31
92 P601070 Maksillektomi, parsiyel   B   1.872,54
93 P601080 Maksillektomi, total   A3   2.199,92
94 P601090 Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile   B   1.497,97
95 P601100 Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj   C   479,92
96 P601110 Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu   B   1.497,97
97 P601120 Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu   C   559,83
98 P601130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı  onarımı   B   1.997,37
99 P601140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı   A3   2.639,92
100 P601150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı   A3   2.284,58
101 P601160 Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için   B   1.872,54
102 P601170 Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için   C   639,83
103 P601180 Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit (İnternal Tespit Plağı Hariç) B   1.255,68
104 P601190 Orbital distopi düzeltilmesi   B   878,73
105 P601200 Orbital hipertelorizm düzeltilmesi   A3   1.427,88
106 P601210 Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması   C   639,83
107 P601220 Tiroglossal kist veya fistül  eksizyonu   B   1.134,83
108 P601230 TME ankilozu  için ‘gap’ artroplastisi   B   976,61
109 P601240 TME arthroplasti   B   976,61
110 P601250 TME luksasyonu kapalı redüksiyon   E   87,97
111 P601260 Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu   A3   1.482,88
112 P601270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit (İnternal Tespit Plağı Hariç) C   639,83
113 P601280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon   D   394,58
    Burun        
114 P601290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon   B   1.248,31
115 P601300 Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans   C   580,76
116 P601310 Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli   C   639,83
117 P601320 Burun eksternal cerrahisi  rinofima, dermoid kist, basal cell Ca D   394,58
118 P601330 Burun içi konka elektrokoterizasyonu  radyofrekans (her seans için) D   295,93
119 P601360 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel   C   639,83
120 P601370 Burun rekonstrüksiyonu, total    B   1.497,97
121 P601420 Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi    D   295,93
122 P601430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı   B   1.497,97
123 P601440 Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı   C   639,83
124 P601450 Konka lateralizasyonu   E   39,24
125 P601460 Konka SMR’ı, çift taraf   C (*) 457,63
126 P601470 Konka SMR’ı, tek taraf   D   394,58
127 P601480 Septal fraktür onarımı   C   639,83
128 P601490 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile   B   1.872,54
129 P601500 Nazal fraktür onarımı   E   39,24
130 P601510 Nazal polipektomi   D   394,58
131 P601520 Nazal septal perforasyon onarımı   C   639,83
132 P601540 Nazal Valv cerrahisi (çift taraf)   C   479,92
133 P601550 Nazal Valv cerrahisi (tek taraf)   D   295,93
134 P601560 Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans   C   719,83
135 P601570 Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans   D   295,93
136 P601580 Rinofima eksizyonu ve deri grefti   C   559,83
137 P601590 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye  bırakılması    D   394,58
138 P601600 Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir C   639,83
139 P601610 Rinoplasti, komplike/greft ile   B (*) 1.105,93
140 P601620 Septoplasti veya SMR   C (*) 419,49
141 P601630 Septorinoplasti tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenenler ödenir B   1.248,31
142 P601640 Şinesi, veb açılması   C   559,83
143 P601650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması  ( birinci seans) B   1.997,37
144 P601660 Yalnızca kıkırdak  kaybı içeren  ‘saddle nose’ deformitesi onarımı   C   639,83
    Boyun ve Larinks        
145 P601670 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu   C   639,83
146 P601680 Arytenoidektomi (endolaringeal)    B   1.602,03
147 P601690 Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı)    B (*) 1.677,97
148 P601700 Boyun eksplorasyonu   C   639,83
149 P601710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu   B   1.497,97
150 P601720 Damak fistülü onarımı   C   559,83
151 P601730 Eksternal karotid arter ligasyonu   C   479,92
152 P601740 Endolaringeal lazer cerrahisi   B   1.872,54
153 P601750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim   C (*) 419,49
154 P601760 Faringolarinjektomi   A3   2.132,29
155 P601770 Faringolarinjoözefajektomi      A3   3.452,29
156 P601780 Hiyoid süspansiyonu   B   1.497,97
157 P601790 İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon   C   639,83
158 P601800 Kordektomi veya stripping   C   639,83
159 P601810 Kosta grefti alınması    D   394,58
160 P601820 Krikotiroidopeksi   B   1.497,97
161 P601830 Laringeal fraktür tedavisi, kapalı   D   394,58
162 P601840 Laringeal reinnervasyon nöromüsküler flep ile B   2.038,98
163 P601850 Laringofissür   B   1.248,31
164 P601860 Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon   C   719,83
165 P601870 Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı   B   1.497,97
166 P601880 Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon   B   1.497,97
167 P601890 Laringosel çıkarılması   B   1.497,97
168 P601930 Larinjektomi, parsiyel   B   1.997,37
169 P601940 Larinjektomi, total   B   1.872,54
170 P601950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile   E   51,02
171 P601960 Larinks papillomu   C   719,83
172 P601970 Larinks yabancı cisim çıkarılması   D   355,17
173 P601980 Lateral rinotomi ile yaklaşım  tümör, perforasyon cerrahisi vb C   639,83
174 P601990 Maksiller arter ligasyonu   B   1.497,97
175 P602010 Suprahyoid boyun diseksiyonu   C   479,92
176 P602020 Tirohyoid suspansiyon   B   1.248,31
177 P602030 Tiroplasti   B   1.373,14
178 P602040 Tortikolis düzeltilmesi   C   546,27
    Paranazal Sinüsler        
179 P602050 Antrokoanal polip eksizyonu   D   394,58
180 P602060 BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım   B   1.248,31
181 P602070 Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı)    D   493,31
182 P602080 Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı)    C   559,83
183 P602090 Eksternal etmoidektomi   C   559,83
184 P602100 Frontal sinozotomi (trepanasyon)    D   493,31
185 P602110 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı)    B   1.456,36
186 P602120 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı)    C   767,80
187 P602140 Ozenaya cerrahi girişim   C   575,85
188 P602150 Piterigopalatin fossa cerrahisi   B   1.456,36
189 P602160 Transnazal etmoidektomi          C   671,86
    Endoskopi        
190 P602180 Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi   B   1.747,71
191 P602190 Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi    B   1.456,36
192 P602200 Endoskopik DSR   C   767,80
193 P602210 Endoskopik frontal sinüs cerrahisi   B   1.747,71
194 P602220 Endoskopik koanal atrezi açılması   C   863,81
195 P602230 Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu   C   671,86
196 P602240 Endoskopik konka redüksiyonu   C   575,85
197 P602250 Endoskopik medial maksillektomi   B   1.456,36
198 P602260 Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi   B   1.145,17
199 P602270 Endoskopik optik sinir dekompresyonu Aynı taraf için 602370, 602300, 602360 ile birlikte faturalanamaz B   2.038,98
200 P602280 Endoskopik orbita dekompresyonu   B   2.038,98
201 P602290 Endoskopik septoplasti   C   671,86
202 P602300 Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi Aynı taraf için 602280, 602360, 602370 ile birlikte faturalanamaz B   1.456,36
203 P602310 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi   D   355,17
204 P602320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf    B (*) 953,39
205 P602330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf   C   671,86
206 P602340 Maksiller sinüse endoskopik müdahale   C   575,85
207 P602360 Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik Aynı taraf için 602280, 602300, 602370 ile birlikte faturalanamaz D   473,56
208 P602370 Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi Aynı taraf için 602280, 602300, 602360 ile birlikte faturalanamaz C   671,86
    Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler        
209 P602380 Adenoidektomi   D (*) 320,34
210 P602390 Adenoidektomi ve tüp Tüp dahil C (*) 419,49
211 P602400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu   D   591,95
212 P602410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler   C   767,80
213 P602430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri   B   2.475,93
214 P602450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı   C   575,85
215 P602470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı   D   355,17
216 P602480 Alveolar yarık onarımı   C   767,80
217 P602490 Anterior damak fistülü onarımı   C   767,80
218 P602500 Damağa radyofrekans uygulanması   D   544,58
219 P602510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu   D   544,58
220 P602520 Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı   C   575,85
221 P602530 Damak yarığı onarımı ve faringeal flep   B   1.747,71
222 P602540 Damak yarığı onarımı-inkomplet-   C   696,95
223 P602550 Damak yarığı onarımı-komplet-   C   784,07
224 P602560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti   C   522,71
225 P602570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması    D   365,00
226 P602580 Dil köküne radyofrekans uygulanması   D   473,56
227 P602590 Dil kökü süspansiyonu   C   767,80
228 P602600 Dil lezyonu eksizyonu   D   473,56
229 P602610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım   C   767,80
230 P602630 Dudak adezyonu    D   591,95
231 P602640 Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu   B   2.184,58
232 P602650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi   B   1.373,14
233 P602660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi   C   559,83
234 P602670 Dudak/dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım    C   559,83
235 P602680 Dudak yarığı burnu  onarımı (osteotomisiz)    C   508,22
236 P602690 Dudak yarığı burnu onarımı ( osteotomi de yapılarak )    C   580,76
237 P602700 Dudak yarığı onarımı (iki taraflı)    B   837,12
238 P602710 Dudak yarığı onarımı (tek taraflı)    C   508,22
239 P602720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı   B   920,85
240 P602730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi   B   1.004,49
241 P602740 Faringeal flep    C   580,76
242 P602750 Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı   A3   2.199,92
243 P602770 Genioglossal ilerletme   C   639,83
244 P602780 Genioplasti implant ile    C   559,83
245 P602790 Genioplasti, osteotomi ile   C   639,83
246 P602800 Glossektomi, parsiyel   C   559,83
247 P602810 Glossektomi, total   B   2.122,20
248 P602820 Hemiglossektomi   B   1.248,31
249 P602830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi    D   394,58
250 P602840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı  (whistling deformitesi) C   479,92
251 P602850 Kolumella uzatılması   C   435,59
252 P602860 Komposit rezeksiyon (ağız tabanı ve mandibula)    B   2.122,20
253 P602870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu   A3   2.089,92
254 P602880 Lazer asiste uvulektomi   C   479,92
255 P602890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti   C   639,83
256 P602900 Lingual tonsil eksizyonu   D   532,71
257 P602910 Mentoplasti   B   1.747,71
258 P602920 Nadir yüz yarığı onarımı   B   1.497,97
259 P602930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım   A3   3.299,92
260 P602940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal   C   639,83
261 P602950 Nazolabial fistül onarımı   C   479,92
262 P602960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu    C   559,83
263 P602970 Oro-antral fistüllerin onarımı   C   559,83
264 P602980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü   D   394,58
265 P603000 Posterior damak fistülü onarımı   C   479,92
266 P603010 Premaksiller  segmentin geri alınması   C   639,83
267 P603020 Ranulaya girişim   C   479,92
268 P603030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı   D   394,58
269 P603040 Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım   B   1.997,37
270 P603050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım   B   1.497,97
271 P603060 Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu   C   671,86
272 P603070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler   B   1.672,80
273 P603080 Tonsillektomi aynı seansta yapılan tonsillektomi ile adenoidektomi ayrı ayrı faturalanamaz C (*) 572,03
274 P603090 Tonsillektomi ve adenoidektomi   C (*) 572,03
275 P603100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp Tüp dahil C (*) 639,83
276 P603110 Tonsillektomi ve tüp (Tüp Dahil) C   639,83
277 P603120 Transpalatal ilerletme   B   1.248,31
278 P603130 Uvulektomi   C   479,92
279 P603140 Uvulofaringoplasti   C   607,88
280 P603150 Vestibuloplasti   D   380,25
    Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi        
281 P603160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu    C   479,92
282 P603170 Parotidektomi, total   B   1.497,97
283 P603180 Parotidektomi, yüzeyel   B   1.248,31
284 P603200 Sialolitotomi (cerrahi)    D   345,25
285 P603210 Sublingual  tükrük bezi  eksizyonu   C   479,92
286 P603220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı   D   394,58
287 P603230 Submandibuler  tükrük bezi  eksizyonu   C   639,83
288 P603240 Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti   C   479,92
    6.3.GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER        
    TORAKS DUVARI        
289 P603250 Geç sternal dehiscence onarımı   B   1.152,37
290 P603260 Fasiatomi   D   452,88
291 P603270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı   C   1.087,03
292 P603280 Kot fraktürü tedavisi, açık herhangi bir seviye C   679,41
293 P603290 Kot fraktürü tedavisi, kapalı herhangi bir seviye E   113,22
294 P603300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral tüm seviyeler (miyoplasti için) B   1.152,37
295 P603310 Kot rezeksiyonu, parsiyel   C   679,41
296 P603320 Mediasten kist/tümör eksizyonu  sternotomi, torakotomi A3   2.170,59
297 P603330 Mediastinal tümör eksizyonu, malign  sternotomi, torakotomi A3   2.604,75
298 P603340 Mediastinoskopi   D   452,88
299 P603350 Mediastinotomi ile eksplorasyon biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması B   1.152,37
300 P603360 Sternal debridman   C   905,85
301 P603370 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli      osteomyelit ve tümör için(Protez Hariç) A3   3.473,05
302 P603380 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz   osteomyelit ve tümör için A3   2.604,75
303 P603390 Sternal tel çıkarılması    E   226,44
304 P603400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık   B   960,34
305 P603410 Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı   D   566,10
306 P603420 Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte   A3   2.604,75
307 P603430 Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral tüm seviyeler B   1.536,53
308 P603440 Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum   A3   2.604,75
309 P603450 Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var     (Protez Hariç) A3   3.907,12
310 P603460 Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok      A3   3.038,90
311 P603470 TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil A3   1.953,56
312 P603480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner   B   1.536,53
313 P603490 Tümör veya kist eksizyonu yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler B   960,34
    GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER        
314 P603500 Abdominoplasti Karında vertikal , iki sıra deri görünümün de deri ve deri altı dokusu fazlalıkları için B   899,15
315 P603510 Gastroşizis onarımı   A3   1.826,36
316 P603530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim  deri hariç D   418,56
317 P603540 Karın duvarı malign tümörleri için girişim  deri hariç C   546,27
318 P603550 Kloakal ekstrofi onarımı   A2   2.747,29
319 P603560 Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı   B   899,15
320 P603570 Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu   B   1.078,98
321 P603580 Omfalosel primer onarımı  5 cm’den büyük çaplı A3   1.826,36
322 P603590 Rektus diyastazı onarımı   C   728,39
    Meme        
323 P603610 Büyütme mammoplastisi (iki taraflı)  hipoplazik meme için B   899,15
324 P603620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir B   899,15
325 P603630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) tıbbi endikasyonu sağlık kurul raporu ile belgelenmelidir C   546,27
326 P603640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı)  makromamma için B   1.348,73
327 P603650 Mastektomi, basit   B   899,15
328 P603660 Mastektomi, radikal aksiller diseksiyon dahil B   1.528,56
329 P603670 Mastektomi, modifiye radikal aksiller diseksiyon dahil B (*) 1.334,75
330 P603680 Meme asimetrisinin düzeltilmesi   B   1.078,98
331 P603690 Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile   A3   1.826,36
332 P603700 Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile   A3   1.521,95
333 P603710 Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu    A3   2.282,97
334 P603720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece  implant ile   C   728,39
335 P603730 Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile   B   1.348,73
336 P603740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu nipple areolar kompleks C   546,27
337 P603750 Segmental mastektomi lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi C   637,37
338 P603760 Tüberoz meme onarımı   B   1.078,98
    Herniler 604080 ile birlikte faturalanamaz      
339 P603770 İnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle)  (Greft Hariç) B (*) 732,20
340 P603780 İnguinal herni onarımı (tek taraflı) (Greft Hariç) C (*) 600,25
341 P603790 İnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı) (Greft Hariç) B   1.078,98
342 P603800 İnsizyonel herni onarımı  greft ücreti hariç C (*) 762,71
343 P603810 Lomber herni onarımı Petit-Grynfelt C   546,27
344 P603820 Parastomal herniasyonda girişim   C   819,49
345 P603830 Spiegel hernisi onarımı   C   546,27
346 P603840 Umblikal herni onarımı   C (*) 564,41
347 P603850 Umblikal kord hernisi onarımı   B   899,15
348 P603860 Ventral herni onarımı omfalosel ve gastroşizise bağlı A2   2.118,64
    DİAFRAGMA CERRAHİSİ        
349 P603870 Bochdalek hernisi onarımı, abdominal   A3   1.521,95
350 P603880 Bochdalek hernisi onarımı, torakal   A3   1.521,95
351 P603890 Diafragma laserasyonu, primer onarım   B   1.348,73
352 P603900 Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal özofageal, hiatal A3   2.604,75
353 P603910 Diafragmatik herni onarımı, transtorasik özofageal, hiatal B   1.694,92
354 P603920 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut yenidoğan dışında B   1.438,64
355 P603930 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik yenidoğan dışında A3   1.521,95
356 P603940 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı yenidoğan dışında(Greft Hariç) A3   2.604,75
357 P603950 Diyafragma evantrasyonu, primer onarım    B   1.078,98
358 P603960 Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli)   (Protez Hariç) A3   1.826,36
359 P603970 Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz)       B   1.348,73
360 P603980 Diyafragmatik pace uygulaması     B   1.348,73
361 P603990 Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma   B   1.348,73
362 P604000 Morgagni hernisi onarımı   A3   1.521,95
    PERİTON BOŞLUĞU        
363 P604010 Apendiks epiploika torsiyonu   C   637,37
364 P604030 Laparostomi   C   637,37
365 P604040 Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi   C   819,49
366 P604050 Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı  B   899,15
367 P604060 Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla   C   637,37
368 P604070 Laparotomi, tanısal Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz D (*) 457,63
369 P604080 Omentektomi, omentum torsiyonunda   C   728,39
370 P604090 Omentum kisti veya tümörü eksizyonu   C   819,49
371 P604110 Peritoneal tuvalet ve debridman  seans başına C   546,27
372 P604120 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu   C   728,39
373 P604130 Peritoneo-venöz şant yapılması asit tedavisinde A3   1.521,95
374 P604140 Pleuroperitoneal şant uygulaması   B   960,34
375 P604150 Radikal peritoneal debridman  seans başına C   728,39
    RETROPERİTON        
376 P604160 Retroperitoneal tümörden biyopsi  böbrek ve adrenal bez dışı C   637,37
377 P604170 Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu böbrek ve adrenal bez dışı B   1.528,56
    6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM,  KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ        
    PERİKARD        
378 P604180 Perikardiyosentez    E (*) 275,00
379 P604190 Tüp perikardiostomi  perikardial tüp drenajı D (*) 338,98
380 P604200 Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi  primer işlem B (*) 1.145,59
381 P604210 Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon  drenaj için B (*) 1.217,20
382 P604220 Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   B (*) 1.431,95
383 P604240 Perikardial kist veya tümör eksizyonu   B (*) 1.360,42
    KALP TÜMÖRLERİ        
384 P604250 İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile miksoma vb. A3 (*) 7.262,46
385 P604260 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu   A3 (*) 3.478,56
386 P604280 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın   A3 (*) 3.478,56
    KALP PİLİ, OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD)         
387 P604290 AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması   B (*) 1.575,17
388 P604310 Kalıcı pacemaker çıkartılması   D (*) 298,31
389 P604320 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi torakotomi ile(Pil ve elektrod Hariç) B (*) 1.503,56
390 P604330 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile (Pil ve elektrod Hariç) B (*) 1.073,98
391 P604340 Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu sensing elektrodları ile birlikte veya değil(AICD Hariç) A3 (*) 3.246,61
392 P604350 Otomatik İmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte(AICD Hariç) A3 (*) 3.710,42
393 P604360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte   C (*) 477,29
394 P604370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar   D (*) 417,63
395 P604380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu   D (*) 298,31
396 P604390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi (Pil ve AICD Hariç) D (*) 357,97
397 P604400 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner by-pass olmaksızın (örn. WPW, A-V nod reentr) A3 (*) 2.898,73
398 P604420 Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   A3 (*) 3.304,58
399 P604440 Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile    B (*) 1.503,56
    KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI        
400 P604470 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile (Greft Hariç) A2 (*) 8.759,66
401 P604500 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   A3 (*) 1.680,00
402 P604520 Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass kardiyopulmoner bypass ile veya değil A2 (*) 7.821,19
403 P604530 Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı kardiyopulmoner bypass ile A2 (*) 7.821,19
404 P604550 Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın yabancı cisim çıkartılmasını kapsar A3 (*) 2.299,41
    KALP KAPAKLARI-AORTİK KAPAK        
405 P604560 Apiko-aortik konduit konstruksiyonu   A2 (*) 7.821,19
406 P604570 AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp   A3 (*) 7.262,46
407 P604580 AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte  Konno A2 (*) 7.821,19
408 P604590 Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon   A3 (*) 7.262,46
409 P604600 İHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi)    A3 (*) 7.262,46
410 P604610 Replasman, aort kapağı (AVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte(Kalp Kapağı Hariç) A3 (*) 7.262,46
411 P604620 Ross ameliyatı   A2 (*) 9.776,44
412 P604630 Supravalvular stenozda aortoplasti   A3 (*) 7.262,46
413 P604640 Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi) kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
414 P604650 Valvuloplasti, aort kapağı, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
    KALP KAPAKLARI-MİTRAL KAPAK        
415 P604660 Valvotomi, mitral kapak, kapalı Komissurotomi A3 (*) 2.299,41
416 P604670 Valvotomi, mitral kapak, açık kardiopulmoner by-pass ile birlikte Kalp Kapağı Hariç A3 (*) 7.262,46
417 P604680 Valvuloplasti, mitral kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
418 P604690 Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
419 P604700 Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon ring ile veya değil A3 (*) 7.262,46
420 P604710 Replasman, mitral kapak (MVR) kardiopulmoner by-pass ile birlikte(Kalp Kapağı Hariç) A3 (*) 7.262,46
421 P604711 Replasman  mitral kapak+Triküspid Annüloplasti kardiopulmoner by-pass ile birlikte(Kalp Kapağı Hariç) A3 (*) 7.262,46
    KALP KAPAKLARI-TRİKÜSPİD KAPAK        
422 P604720 Valvotomi, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
423 P604730 Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
424 P604740 Triküspid Valv Replasmanı (TVR)  (Kalp Kapağı Hariç) A3 (*) 7.262,46
425 P604750 Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu   A3 (*) 7.262,46
    KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK        
426 P604770 Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu (Kalp Kapağı Hariç) A2 (*) 8.212,20
427 P604780 Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı (Kalp Kapağı Hariç) A2 (*) 8.798,81
428 P604790 Çift kapak replasmanı  (Kalp Kapağı Hariç) A2 (*) 8.212,20
429 P604830 Üç kapak replasmanı (Kalp Kapağı Hariç) A2 (*) 9.776,44
430 P604840 Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte A3 (*) 7.262,46
431 P604850 Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile komissurotomi A3 (*) 7.262,46
    KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER       4.220,68
432 P604910 Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti   A2 (*) 9.776,44
433 P604920 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın A3 (*) 5.486,86
434 P604930 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), iki koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın A3 (*) 4.642,71
435 P604940 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), tek koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın A3 (*) 4.220,68
436 P604950 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), üç koroner grefti  kardiyopulmoner bypass olmaksızın A3 (*) 5.064,83
437 P604960 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   A2 (*) 7.821,19
438 P604970 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   A2 (*) 8.798,81
439 P604980 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   A3 (*) 7.262,46
440 P604990 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   A3 (*) 6.145,17
441 P605000 Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   A3 (*) 4.220,68
442 P605010 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner bypass ile   A3 (*) 6.703,81
443 P605040 Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil  ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir A2 (*) 7.821,19
444 P605050 Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)    A2 (*) 9.776,44
    SEPTAL DEFEKT        
445 P605170 Pulmoner arterin bandlanması   A3 (*) 2.299,41
446 P605175 Kateter ile ASD ve VSD Kapatılması ASD Kateteri Hariç(ASD ve VSD Kateteri Hariç) A3 (*) 2.299,41
    DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR        
447 P605190 Triküspid atrezisi onarımı (örn. Fontan, Modifie Fontan işlemleri)    A2 (*) 7.821,19
448 P605200 Korrekte TGA'da VSD   A3 (*) 7.262,46
449 P605210 Korrekte TGA’da kapak plastisi   A3 (*) 7.262,46
450 P605220 Korrekte TGA'da kapak replasmanı (Kalp Kapağı Hariç) A3 (*) 7.262,46
451 P605230 Korrekte TGA'da PS + VSD   A2 (*) 7.821,19
452 P605240 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama yok   A3 (*) 7.262,46
453 P605250 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte (Greft Hariç) A3 (*) 7.262,46
454 P605260 Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte   A2 (*) 8.603,31
455 P605270 Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi   A2 (*) 8.603,31
    SİNUS VALSALVA        
456 P605290 Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte   A3 (*) 7.262,46
    TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ        
457 P605320 Anormal venöz dönüşün komplet onarımı   suprakardiak, intrakardiak veya infrakardiak tipler A3 (*) 7.262,46
    SHUNT İŞLEMLERİ        
458 P605330 Atrial septektomi veya septostomi, kapalı  Blalock-Hanlon tipi operasyon Septostomi Kateteri Hariç A3 (*) 2.299,41
459 P605350 Shunt, subclavian-pulmoner arter  Blalock-Taussig tipi operasyon A3 (*) 2.299,41
460 P605360 Shunt, asendan aorta-pulmoner arter  Waterston tipi operasyon A3 (*) 2.299,41
461 P605370 Shunt, desendan aorta-pulmoner arter  Potts-Smith tipi operasyon A3 (*) 2.299,41
462 P605380 Shunt, santral, prostetik greft   A3 (*) 2.299,41
463 P605390 Shunt, vena cava-pulmoner arter  Glenn tipi operasyon A3 (*) 2.299,41
    BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU        
464 P605410 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte A2 (*) 7.821,19
465 P605420 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte A2 (*) 8.212,20
466 P605430 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, ventriküler septal defekt kapatılması A2 (*) 8.994,32
467 P605440 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi  örn. Mustard veya Senning tipi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte A2 (*) 8.603,31
468 P605450 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)    A2 (*) 9.776,44
469 P605460 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,  pulmoner bant çıkartılması ile birlikte A2 (*) 9.971,95
470 P605470 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması    A2 (*) 10.167,54
471 P605480 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması    A2 (*) 9.971,95
472 P605490 Büyük arterlerin transpozisyonunda  Rastelli operasyonu    A2 (*) 9.776,44
473 P605500 İntraventriküler re-routing ameliyatları   A2 (*) 10.167,54
    TRUNKUS ARTERİOSUS        
474 P605510 Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat   A2 (*) 8.798,81
    AORTİK ANOMALİLER        
475 P605520 Aberan damar divizyonu  vasküler ring A3 (*) 2.299,41
476 P605530 Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte vasküler ring A3 (*) 2.299,41
477 P605540 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, greft ile rekonstrüksiyon (Greft Hariç) A3 (*) 2.299,41
478 P605550 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, uç-uca anastomoz   A3 (*) 2.299,41
479 P605570 Aort koarktasyonu, greft ile by-pass (Greft Hariç) A3 (*) 2.299,41
480 P605580 Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti (Prostetik Materyal Hariç) A3 (*) 2.299,41
481 P605590 Aort koarktasyonu, sol subclavian arter ile flap aortoplasti   A3 (*) 2.299,41
482 P605610 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   A3 (*) 2.299,41
483 P605620 Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı  örn. Norwodd tipi A2 (*) 7.821,19
484 P605630 Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım (Prostetik Materyal Hariç) A3 (*) 7.262,46
485 P605640 Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon   B (*) 1.521,53
486 P605660 Patent Duktus Arteriosus (PDA), ligasyon  primer işlem B (*) 1.252,97
487 P605670 Trakea dekompresyonu için aortik suspension aortopeksi B (*) 1.431,95
    TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI        
488 P605680 Asendan aorta grefti,kapak replasmanı ile birlikte+transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var(Kalp Kapağı ve Greft Hariç) A2 (*) 10.558,56
489 P605690 Asendan aorta grefti,kardio-pulmoner bypass ile,koroner implantasyon var  kapak replasmanı olmadan(Greft Hariç) A2 (*) 8.212,20
490 P605710 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok kapak replasmanı ile birlikte(Kalp Kapağı ve Greft Hariç) A2 (*) 8.603,31
491 P605720 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var kapak replasmanı ile birlikte(Kalp Kapağı ve Greft Hariç) A2 (*) 8.603,31
492 P605730 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspension var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte (Greft Hariç) A2 (*) 10.558,56
493 P605740 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti (Kalp Kapağı ve Greft Hariç) A2 (*) 10.167,54
494 P605750 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile,kapak suspension var/yok,kapak replasmanı yok(Greft Hariç) A2 (*) 10.167,54
495 P605760 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti kardiopulmoner by-pass ile,arkus damarlarına bypassla birlikte, kapak suspension var/yok(Greft Hariç) A2 (*) 10.167,54
496 P605770 Asendan aorta grefti, koroner implant yok, kapak suspension var/yok,  kardiopulmoner by-pass ile,kapak replasmanı olmadan vetransvers aort ark grefti(Greft Hariç) A2 (*) 9.776,44
497 P605780 Asendan aorta grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte(Kalp Kapağı ve Greft Hariç) A2 (*) 10.949,66
498 P605790 Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu  (Elephant trunk vb.), median sternotomi ve kardio-pulmoner bypass ile(Greft Hariç) A2 (*) 10.949,66
499 P605810 Torakoabdominal aort anevrizması, greft ile, kardiopulmoner by-pass var/yok  torasik veya torako-abdominal insizyonla(Greft Hariç) A2 (*) 7.821,19
500 P605820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu (Greft Hariç) A3 (*) 2.299,41
501 P605830 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile (Greft Hariç) A2 (*) 8.759,66
502 P605840 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile arkus damarlarına bypass'la birlikte(Greft Hariç) A2 (*) 9.385,42
    PULMONER ARTER        
503 P605860 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass olmaksızın   A3 (*) 2.299,41
504 P605880 Pulmoner banding   A3 (*) 2.299,41
    DİĞER İŞLEMLER        
505 P605890 Donör kardiektomi homogreftin hazırlanması ile birlikte A3 (*) 2.299,41
506 P605900 Donör kardio-pnömonektomi  homogreftin hazırlanmasıyla birlikte A3 (*) 2.299,41
507 P605910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması greft var/yok(Greft Hariç) C (*) 477,29
508 P605920 İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) sadece yerleştirme C (*) 596,61
509 P605930 Kalp transplantasyonu alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil(AGT, ALG, OKT3 ve GAMMA GLOBULİNLER HARİÇ) A1 (*) 13.983,05
510 P605940 Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi (AGT, ALG, OKT3 ve GAMMA GLOBULİNLER HARİÇ) A1 (*) 16.759,66
511 P605950 Kardiopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım  (günlük) B (*) 895,00
512 P605960 Kardiyopulmoner by-pass cerrhi işlemi,ilk gün pompa takibi dahil ek cerrahi işlem olmaksızın B (*) 1.431,95
513 P605970 Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması   A3 (*) 2.299,41
    ARTERYEL EMBOLEKTOMİ VEYA TROMBEKTOMİ        
514 P605980 Embolektomi veya trombektomi,karotid,subklavian veya innominate arter boyun insizyonu ile,kateter var/yok B (*) 1.431,95
515 P605990 Embolektomi/trombektomi,innominate,subclavian arter,torasik insizyon kateter var/yok B (*) 1.431,95
516 P606000 Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile kateter var/yok C (*) 477,29
517 P606010 Embolektomi veya trombektomi, radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile kateter var/yok C (*) 477,29
518 P606020 Embolektomi veya trombektomi, renal, celiac, mezenter, aortoiliak arter abdominal insizyon ile,kateter var/yok B (*) 1.431,95
519 P606030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu  kateter var/yok C (*) 596,61
520 P606040 Embolektomi veya trombektomi, kateter var/yok, popliteal-tibioperoneal arter, bacak insizyonu ile   C (*) 715,93
    VENÖZ TROMBEKTOMİ        
521 P606050 Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile   C (*) 715,93
522 P606060 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile   C (*) 477,29
523 P606070 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven abdomen ve bacak insizyonu ile B (*) 1.073,98
524 P606080 Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile   C (*) 596,61
525 P606090 Trombektomi, aksiller ve subclavian ven, kol insizyonu ile   D (*) 417,63
    VENÖZ REKONSTRÜKSİYON        
526 P606100 Valvuloplasti, femoral ven   C (*) 715,93
527 P606110 Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven   B (*) 1.073,98
528 P606120 Venöz sisteme cross-over ven grefti   A3 (*) 2.898,73
529 P606130 Safenopopliteal ven anastomozu   B (*) 1.217,20
530 P606140 V. cava superior sendromunda by-pass   A3 (*) 2.898,73
    DİREKT ANEVRİZMA ONARIMI VEYA EKSİZYONU         
531 P606150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu   A3 (*) 4.348,14
532 P606160 Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu   B (*) 1.431,95
533 P606170 Anevr. /oklusif hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile   B (*) 1.288,81
534 P606180 Anevr., false anevrizma/oklusif hastalık, visseral damarları da  içeren abdominal aorta lezyonu (mezenterik, celiac, renal) A3 (*) 4.638,05
535 P606190 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık  common fem. arter, profunda femoris, superficial femoral B (*) 1.288,81
536 P606200 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu (common, hipogast, ekst.) A3 (*) 4.348,14
537 P606210 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter  (common, hipogastrik, eksternal) A3 (*) 2.898,73
538 P606220 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter   B (*) 895,00
539 P606230 Anevrizma, false anevrizma/ oklusif hastalık, innominate, subclavian arter,  torasik insizyon ile B (*) 1.288,81
540 P606240 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, abdominal aorta   A3 (*) 4.058,31
541 P606250 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler   B (*) 1.288,81
542 P606260 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal  veya mezenter arter A3 (*) 3.478,56
543 P606270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter   B (*) 1.431,95
544 P606280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter   B (*) 1.288,81
545 P606290 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter   A3 (*) 2.608,90
546 P606300 Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi,  karotid veya subclavian arterde anevrizma veya oklusif hastalık patch greft ile veya değil,boyun insizyonu ile B (*) 1.431,95
547 P606310 Ruptüre anevrizma (comm., profunda, superf. fem. art)    B (*) 1.575,17
548 P606320 Ruptüre anevrizma, abdominal aorta   A3 (*) 5.507,71
549 P606330 Ruptüre anevrizma, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile   A3 (*) 2.666,86
550 P606340 Ruptüre anevrizma, diğer arterler   B (*) 1.288,81
551 P606350 Ruptüre anevrizma, hepatik, celiac, renal veya mezenter art.    A3 (*) 4.058,31
552 P606360 Ruptüre anevrizma, iliak arter (common, hipogastrik, ekstern)    A3 (*) 3.246,61
553 P606370 Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (comm., hipogastrik, eksternal) A2 (*) 7.821,19
554 P606380 Ruptüre anevrizma, innom., subclavian arter, torasik insizyon ile   A3 (*) 2.666,86
555 P606390 Ruptüre anevrizma, karotid, subclavian art, boyun insizyonu ile   A3 (*) 2.898,73
556 P606400 Ruptüre anevrizma, popliteal arter   A3 (*) 2.898,73
557 P606410 Ruptüre anevrizma, splenik arter   A3 (*) 3.768,39
558 P606420 Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu (mezenterik, celiac, renal) A2 (*) 7.821,19
    ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ONARIMI        
559 P606430 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun   B (*) 1.431,95
560 P606440 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen   A3 (*) 3.014,75
561 P606450 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler   B (*) 1.431,95
562 P606460 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun   B (*) 1.575,17
563 P606470 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen   A3 (*) 3.710,42
564 P606480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler   B (*) 1.575,17
565 P606490 Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu   B (*) 1.431,95
    FİSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI  Patch greft ile veya değil      
566 P606500 Damar onarımı, direkt, boyun   B (*) 1.503,56
567 P606510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite   B (*) 1.503,56
568 P606520 Damar onarımı, direkt, el, parmak   B (*) 1.503,56
569 P606530 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile   A3 (*) 3.826,36
570 P606540 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil   A3 (*) 2.782,80
571 P606550 Damar onarımı, direkt, intraabdominal   A3 (*) 3.130,68
572 P606560 Damar onarımı, direkt, alt ekstremite   B (*) 1.145,59
573 P606570 Ven grefti ile damar onarımı, boyun   A3 (*) 3.014,75
574 P606580 Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite   A3 (*) 3.014,75
575 P606590 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile   A3 (*) 4.290,17
576 P606600 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil   A3 (*) 2.898,73
577 P606610 Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal   A3 (*) 3.768,39
578 P606620 Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite   A3 (*) 2.608,90
579 P606630 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, boyun (Greft Hariç) B (*) 1.145,59
580 P606640 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, üst ekstremite (Greft Hariç) B (*) 1.145,59
581 P606650 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass ile (Greft Hariç) A3 (*) 3.710,42
582 P606660 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik,  by-pass yapılmaksızın(Greft Hariç) B (*) 1.575,17
583 P606670 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intraabdominal (Greft Hariç) B (*) 1.431,95
584 P606680 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, alt ekstremite (Greft Hariç) B (*) 1.360,42
    TROMBOENDARTEREKTOMİ        
585 P606690 Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile patch greft ile veya değil(Greft Hariç) A3 (*) 2.898,73
586 P606700 Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile   A3 (*) 2.898,73
587 P606710 Tromboendarterektomi, aksiller-brakial   B (*) 1.288,81
588 P606720 Tromboendarterektomi, abdominal aorta   A3 (*) 2.782,80
589 P606730 Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal   B (*) 1.575,17
590 P606740 Tromboendarterektomi, iliak   B (*) 1.575,17
591 P606750 Tromboendarterektomi, iliofemoral   A3 (*) 2.666,86
592 P606760 Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak   A3 (*) 2.782,80
593 P606770 Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral   A3 (*) 3.014,75
594 P606780 Tromboendarterektomi, common femoral   B (*) 1.288,81
595 P606790 Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral   B (*) 1.360,42
596 P606800 Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal,  ve/veya tibioperoneal B (*) 1.431,95
597 P606810 Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize   B (*) 1.288,81
    BY-PASS GREFT-VEN        
598 P606820 By-pass greft, ven ile, karotid   A3 (*) 2.608,90
599 P606830 By-pass greft, ven ile, karotid-subclavian   A3 (*) 2.608,90
600 P606840 By-pass greft, ven ile, subclavian-karotid   A3 (*) 2.608,90
601 P606850 By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral   A3 (*) 2.608,90
602 P606860 By-pass greft, ven ile, karotid-karotid   A3 (*) 2.608,90
603 P606870 By-pass greft, ven ile, subclavian-subclavian   A3 (*) 2.608,90
604 P606880 By-pass greft, ven ile, subclavian-vertebral   A3 (*) 2.608,90
605 P606890 By-pass greft, ven ile, subclavian-aksiller   A3 (*) 2.608,90
606 P606900 By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller   A3 (*) 2.608,90
607 P606910 By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral   A3 (*) 2.898,73
608 P606920 By-pass greft, ven ile, aortosubclavian veya karotid   A3 (*) 3.478,56
609 P606930 By-pass greft, ven ile, aortoceliac veya aortomezenterik   A3 (*) 3.478,56
610 P606940 By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral   A3 (*) 3.478,56
611 P606950 By-pass greft, ven ile, splenorenal   A3 (*) 1.674,15
612 P606960 By-pass greft, ven ile, aortoiliak   A3 (*) 2.898,73
613 P606970 By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral   A3 (*) 2.898,73
614 P606980 By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral   A3 (*) 3.014,75
615 P606990 By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral   A3 (*) 3.246,61
616 P607000 By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal   A3 (*) 3.478,56
617 P607010 By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal   A3 (*) 3.014,75
618 P607020 By-pass greft, ven ile, femoral-femoral   B (*) 1.575,17
619 P607030 By-pass greft, ven ile, aortorenal   A3 (*) 3.188,64
620 P607040 By-pass greft, ven ile, ilioiliak   A3 (*) 2.782,80
621 P607050 By-pass greft, ven ile, iliofemoral   A3 (*) 3.188,64
622 P607060 By-pass greft,ven ile,femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter  veya diğer distal damarlar A3 (*) 3.014,75
623 P607070 By-pass greft,ven ile,popliteal-tibial,peroneal art. veya diğer distal damarlar   A3 (*) 2.898,73
    İNSİTU VEN BY-PASS        
624 P607080 İnsitu ven by-pass, aortofem-popliteal  sadece femoropopliteal kısmı insitu A3 (*) 2.782,80
625 P607090 İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal   A3 (*) 2.666,86
626 P607100 İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter   A3 (*) 2.782,80
627 P607110 İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal   A3 (*) 2.782,80
    BY-PASS GREFT, VEN DIŞINDAKİLERLE        
628 P607120 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
629 P607130 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subclavian (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
630 P607140 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-subclavian (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
631 P607150 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-aksiller (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
632 P607160 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
633 P607170 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubclavian veya karotid (Greft Hariç) A3 (*) 3.246,61
634 P607180 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoceliac, aortomezenterik, aortorenal (Greft Hariç) A3 (*) 3.246,61
635 P607190 By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal (Greft Hariç) A3 (*) 3.246,61
636 P607200 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
637 P607210 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subclavian transpozisyonu (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
638 P607220 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak (Greft Hariç) A3 (*) 3.710,42
639 P607230 By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral (Greft Hariç) A3 (*) 3.710,42
640 P607240 By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-vertebral (Greft Hariç) A3 (*) 3.710,42
641 P607250 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral (Greft Hariç) A3 (*) 4.058,31
642 P607260 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller (Greft Hariç) B (*) 1.575,17
643 P607270 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal (Greft Hariç) A3 (*) 3.768,39
644 P607280 By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral (Greft Hariç) A3 (*) 3.246,61
645 P607290 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal (Greft Hariç) A3 (*) 2.898,73
646 P607300 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral (Greft Hariç) B (*) 1.431,95
647 P607310 By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
648 P607320 By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
649 P607330 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, post. tibial  veya peroneal arter(Greft Hariç) A3 (*) 3.014,75
650 P607340 By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
651 P607350 By-pass greft, kompozit (greft + ven)  (Greft Hariç) A3 (*) 2.782,80
    EKSPLORASYON        
652 P607360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil   D (*) 387,80
653 P607370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter   D (*) 268,47
654 P607380 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter   D (*) 268,47
565 P607390 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter   D (*) 268,47
566 P607400 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar   D (*) 328,14
    POSTOPERATİF EKSPLORASYON Kanama, tromboz veya enfeksiyon için      
567 P607410 Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım   B (*) 930,76
568 P607420 Enfekte greftin eksizyonu, abdominal   B (*) 1.073,98
569 P607430 Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite   C (*) 477,29
570 P607440 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte   A3 (*) 2.898,73
571 P607450 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, post tibial veya peroncal arter   A3 (*) 3.014,75
572 P607460 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial  veya peroneal arter A3 (*) 2.782,80
573 P607470 Greft-enterik fistül onarımı   A3 (*) 4.058,31
574 P607480 Postoperatif eksplorasyon, abdomen kanama,tromboz veya enfeksiyon için B (*) 1.073,98
575 P607490 Postoperatif eksplorasyon, boyun kanama,tromboz veya enfeksiyon için C (*) 596,61
576 P607500 Postoperatif eksplorasyon, ekstremite kanama,tromboz veya enfeksiyon için C (*) 536,95
577 P607510 Postoperatif eksplorasyon, göğüs kanama,tromboz veya enfeksiyon için B (*) 1.431,95
    İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)         
578 P607520 Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge   B (*) 930,76
579 P607530 Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı   B (*) 1.503,56
580 P607540 Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft   B (*) 930,76
581 P607550 Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft   B (*) 1.002,37
582 P607560 Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil otojen veya nonotojen greft B (*) 1.002,37
583 P607570 Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı   C (*) 447,46
584 P607580 Declotting kanülü, balon kateterli (Balon Kateter Hariç) E (*) 220,00
585 P607590 Declotting kanülü, balon katetersiz   E (*) 110,00
586 P607600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması (Greft Hariç) C (*) 522,03
587 P607610 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması   D (*) 357,97
588 P607620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal  (Cimino tipi) B (*) 1.002,37
589 P607630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven   E (*) 330,00
590 P607640 Kardiopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi  (ECMO) C (*) 656,27
591 P607650 Mandril anastomozu   C (*) 715,93
592 P607660 Mandril yerleştirilmesi   D (*) 387,80
593 P607670 Thomas shunt'ı yerleştirilmesi   B (*) 930,76
594 P607680 Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı   A3 (*) 3.043,73
    TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ        
595 P607690 Transkateter biyopsi   C   477,29
596 P607700 Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon   C   715,93
597 P607710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon  herhangi bir tip,örn. spazmolitik, vazokonstrüktif C   522,03
    LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER        
598 P607730 İnternal jugular ven ligasyonu   C   596,61
599 P607740 İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena ca   B   1.073,98
600 P607750 İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin   D   417,63
601 P607760 İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin   C   596,61
602 P607770 Kanayan küçük arter, ven bağlanması   E   137,46
603 P607780 Karotid body tümör çıkarılması   A3   2.608,90
604 P607790 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter   E   165,00
605 P607800 Ligasyon, eksternal karotid arter   C   447,46
606 P607810 Ligasyon, internal veya common karotid art. kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi C   596,61
607 P607820 Ligasyon, internal veya common karotid arter   C   477,29
608 P607830 Ligasyon, major arter, abdomen (örn. posttravmatik, kanama) B   1.073,98
609 P607840 Ligasyon, major arter, boyun (örn. posttravmatik, kanama) C   477,29
610 P607850 Ligasyon, major arter, ekstremite (örn. posttravmatik, kanama) C   596,61
611 P607860 Ligasyon, major arter, göğüs (örn. posttravmatik, kanama) C   596,61
612 P607870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial,  radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte/ değil B   1.431,95
613 P607880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon   E   137,46
614 P607890 Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar   D   238,64
615 P607900 V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi   C   596,61
616 P607910 Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri)  en fazla 4 pake faturalanır. E (*) 251,69
617 P607920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)    E   110,00
618 P607930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi   C   447,46
619 P607940 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte   B   1.252,97
620 P607950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu  (ayrı işlem) E   220,00
    KAN VE LENF SİSTEMLERİ        
    DALAK        
621 P607960 Splenorafi   B   899,15
622 P607970 Splenektomi, parsiyel   B   1.078,98
623 P607980 Splenektomi, total   B   899,15
    LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR        
    İNSİZYON        
624 P607990 Boyun diseksiyonu (tek taraflı)    B   1.747,71
625 P608000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu   B   899,15
626 P608010 Koltuk altı diseksiyonu   C   546,27
627 P608040 Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler   D   418,56
628 P608050 Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu   A3   1.826,36
629 P608060 Sentinel lenfadenektomi    D   418,56
630 P608070 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım   B   1.007,03
631 P608080 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım   D   418,56
632 P608090 Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım   B   1.007,03
    EKSİZYON        
633 P608100 Diseksiyon, derin jugular nodlar    D   502,29
634 P608110 Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik   C   728,39
635 P608120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit derin nörovasküler diseksiyon olmadan D   575,51
636 P608130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks derin nörovasküler diseksiyon olmadan C   728,39
637 P608140 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar    D   313,90
638 P608150 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)    D   575,51
639 P608160 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar    D   418,56
    ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER        
640 P608170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu   B   899,15
641 P608180 Tek yanlı süperfisiyel + derin  inguinal lenf bezi diseksiyonu   B   1.078,98
642 P608190 Lenfödem tedavisi için  Charles ameliyatı (tüm uyluk  bölgesinde)   A3   1.779,49
643 P608200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda)   C   580,76
644 P608210 Lenfödem Thompson ameliyatı    B   1.004,49
645 P608220 Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant   B   1.004,49
646 P608230 Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti   A3   1.334,58
647 P608240 Lenfödem için omentum transpozisyonu   B   1.255,68
    MİKROCERRAHİ        
648 P608250 Damar onarımı   B   1.073,98
649 P608260 Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler   B   1.431,95
    6.5.SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ        
    TRAKEA VE BRONŞ        
650 P608270 Bronkobiliyer fistül onarımı    A3   3.255,93
651 P608280 Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz greft onarımı var/yok(Greft Hariç) A3   2.604,75
652 P608290 Bronkoplasti, travmatik rüptür   A3   2.170,59
653 P608300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı  Fibrin glue, syanoakrilat vb C   679,41
654 P608310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil GAA yapıldığında anestezi ücreti eklenecek D   339,66
655 P608320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla   D   566,10
656 P608330 Bronkoskopik laser/koter/diatermi  bronkoskopi ücreti dahil B   960,34
657 P608340 Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması  örn. lazer B   1.152,37
658 P608350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte (Stent Hariç) C   905,85
659 P608360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte   D   566,10
660 P608370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte  örn. akciğer apsesi drenajı D (*) 381,36
661 P608380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte   D   452,88
662 P608390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok   E   271,69
663 P608400 Eksternal trakeal yaralanma primer sütür   A3   2.387,71
664 P608410 Karinal rekonstrüksiyon   A2   4.157,97
665 P608420 Pretrakeal fasya açılması  ciddi mediastinal amfizemde E   226,44
666 P608430 Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var/yok A3   2.604,75
667 P608440 Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik greft onarımı var/yok A3   3.038,90
668 P608450 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal greft onarımı var/yok A3   2.604,75
669 P608460 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik greft onarımı var/yok A3   3.038,90
670 P608470 Trakeofaringeal fistül onarımı   A3   2.604,75
671 P608480 Trakeoözofageal fistül, primer onarımı   A3   2.604,75
672 P608490 Trakeostomi stenozu açılması   D   394,58
673 P608500 Trakeotomi açılması, acil    D   493,31
674 P608510 Trakeotomi açılması, planlı   D   394,58
    AKCİĞERLER VE PLEVRA        
675 P608520 Akciğer + karaciğer hidatik kisti  aynı seans, frenotomi ile birlikte A3   3.255,93
676 P608530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu    A3   3.473,05
677 P608540 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu  protez var /yok A3   3.473,05
678 P608550 Akciğer transplantasyonu, global (AGT, ALG, OKT3 ve GAMMA GLOBULİNLER HARİÇ) A1   11.137,46
679 P608560 Ampiyem kesesi enükleasyonu  ampiyemektomi A3   2.170,59
680 P608570 Bronkial sleeve lobektomi   A3   3.473,05
681 P608580 Bronkovasküler sleeve lobektomi   A2   4.157,97
682 P608590 Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel   B   1.344,49
683 P608600 Dekortikasyon, pulmoner, total    A3   2.170,59
684 P608610 Donör pnömonektomi    A3   2.821,86
685 P608620 Ekstended akciğer rezeksiyonları  göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb. A3   3.907,12
686 P608630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle)    C   679,41
687 P608640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama)   D   339,66
688 P608650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek)  örn. rekürren veya persistan pnömotoraks ve plevral efüzyon için E   226,44
689 P608660 Kist hidatik ameliyatları, akciğer   B   1.440,51
690 P608670 Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı median sternotomi ile A3   3.255,93
691 P608680 Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu   A3   2.170,59
692 P608690 Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte   A3   3.038,90
693 P608700 Lobektomi/ Segmentektomi   A3   2.170,59
694 P608710 Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması   A3   2.604,75
695 P608720 Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları   A3   3.907,12
696 P608730 Pnömonektomi   A3   3.038,90
697 P608740 Pnömonektomi ekstraplevral   A3   3.690,08
698 P608750 Pnömonektomi ve major damar cerrahisi  VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte A1   6.682,46
699 P608760 Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte    B   1.344,49
700 P608770 Sleeve pnömonektomi   A2   5.197,46
701 P608780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte   D   566,10
702 P608790 Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte plevral işlem var/yok B   1.536,53
703 P608800 Torakotomi, intraplevral yabancı cisim    B   1.344,49
704 P608810 Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte   B   1.536,53
705 P608820 Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı   B   1.344,49
706 P608830 Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte   B   1.536,53
707 P608840 Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte   B   1.152,37
708 P608850 Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü   B   1.152,37
709 P608860 Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için   B   960,34
710 P608870 Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı   A3   2.604,75
711 P608880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı)    C (*) 556,78
712 P608900 Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte   B   1.344,49
713 P608910 Videotorakoskopi, ekploratris biyopsi, drenaj ile birlikte B   960,34
714 P608920 Videotorakoskopi, lobektomi     A3   3.038,90
715 P608930 Videotorakoskopi, pnömonektomi     A3   3.473,05
716 P608940 Videotorakoskopi, torakal sempatektomi    B   1.344,49
717 P608950 Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon    A3   1.953,56
718 P608960 Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)    B   1.440,51
    6.6.SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ        
    KARACİĞER        
719 P608970 Hepatektomi, total   A2   2.747,29
720 P608980 Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu   C   546,27
721 P608990 Hepatikojejunostomi   B   1.528,56
722 P609000 İntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar   A3   1.902,46
723 P609010 Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; multipl,  safra sistemi ile ilişkili, komplike B   1.438,64
724 P609020 Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; tek basit   C   728,39
725 P609030 Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj   C   819,49
726 P609040 Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj   B   899,15
727 P609050 Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi/kistektomiyle+poş küçültücü işlemler  kapitonaj, omentopeksi B   1.078,98
728 P609060 Karaciğer Konjenital kistlerde internal/eksternal drenaj veya kistektomi   B   1.348,73
729 P609070 Karaciğer Segmentektomi, segment başına   A3   1.521,95
730 P609080 Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil)  (AGT, ALG, OKT3 ve GAMMA GLOBULİNLER HARİÇ) A1   13.983,05
731 P609090 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon   C   637,37
732 P609100 Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl,  büyük damar veya safra yolu ile ilişkili B   1.348,73
733 P609110 Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden   A2   2.747,29
734 P609120 Metastazektomi  metastaz başına C   728,39
735 P609130 Portoenterostomi   A3   2.282,97
    SAFRA YOLLARI        
736 P609150 İntraoperatif koledokoskopi   D   313,90
737 P609180 Koledok darlıkları ve kisti için girişimler   B   1.348,73
738 P609190 Koledokoenterostomi   A3   2.282,97
739 P609200 Koledokotomi – koledokoduodenostomi   B   1.348,73
740 P609210 Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti   B   1.438,64
741 P609220 Koledokotomi + T-drenaj   B   1.078,98
742 P609230 Kolesistektomi   B (*) 709,32
743 P609235 Kolesistektomi Laparoskopik   B (*) 915,25
744 P609240 Kolesistoenterostomi   C   728,39
745 P609250 Kolesistostomi   C   637,37
746 P609260 Safra fistülleri için girişimler, basit   B   1.348,73
747 P609270 Safra fistülleri için girişimler, komplike   A3   1.521,95
748 P609280 Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler   B   1.348,73
    PANKREAS        
749 P609290 Aberan pankreas eksizyonu   B   1.438,64
750 P609300 Adacık hücre transplantasyonu   A3   1.521,95
751 P609310 Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj   B   1.078,98
752 P609320 Distal pankreatektomi, parsiyel   B   1.348,73
753 P609330 Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi   B   1.348,73
754 P609340 Pankreas adenomlarında total eksizyon enükleasyon A3   1.369,75
755 P609350 Pankreas fistülü onarımı   A3   1.521,95
756 P609360 Pankreas kistlerinde dışa drenaj   C   819,49
757 P609370 Pankreas kistlerinde internal drenaj   B   1.078,98
758 P609380 Pankreas kistlerinde total eksizyon   B   1.348,73
759 P609390 Pankreas transplantasyonu, total  tüm işlemler A2   3.434,15
760 P609400 Pankreas yaralanmalarında drenaj   B   1.078,98
761 P609410 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal   A3   1.521,95
762 P609420 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total   A3   1.902,46
763 P609430 Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi   A3   1.521,95
764 P609440 Pankreatektomi, subtotal   A3   2.282,97
765 P609450 Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte   A3   2.663,47
766 P609460 Whipple operasyonu  tüm cerrahi işlemler dahil A2   2.747,29
    ÖZOFAGUS        
767 P609470 Asitte peritoneovenöz şant uygulaması   B   1.078,98
768 P609480 Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon  sol  torakofrenotomi, intratorasik anastomoz A3   3.473,05
769 P609490 Özefajektomi, transhiatal    A3   2.282,97
770 P609500 Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında (Balon Hariç) D   313,90
771 P609510 Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda   A3   1.521,95
772 P609520 Özofagogastromyotomi   B   1.438,64
773 P609530 Özofagostomi, servikal   A3   1.521,95
774 P609540 Özofagus atrezisi primer onarımı   A3   1.826,36
775 P609550 Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için   A3   2.130,76
776 P609560 Özofagus darlıklarında cerrahi girişim   A3   1.826,36
777 P609570 Özofagus divertikül eksizyonu, servikal   B   1.258,81
778 P609580 Özofagus divertikül eksizyonu, torakal   A3   1.953,56
779 P609590 Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal   A3   2.604,75
780 P609600 Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal   A3   2.604,75
781 P609610 Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları   A2   3.434,15
782 P609620 Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi   B   1.078,98
783 P609630 Özofagus varisinde özofageal transection   A3   1.521,95
784 P609640 Özofajektomi, transtorakal   A3   2.282,97
785 P609650 Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon  laparatomi+sağ torakotomi,intratorasik anastom. A3   2.739,58
786 P609660 Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda   A2   2.747,29
787 P609670 Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu  laparatomi+servikal kesi+ transmediastinal yaklaşım, kalıcı  trakeostomi, servikal anastomoz A2   5.197,46
788 P609680 Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon  sağ torakotomi+laparatomi+servikal kesi, servikal anastomoz A2   2.747,29
789 P609690 Transözofageal varis ligasyonu   C   819,49
    MİDE-DUODENUM        
790 P609700 Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle)   B   989,07
791 P609710 Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı   B   989,07
792 P609720 Duedonum perforasyonunda primer onarım, travmatik   B   989,07
793 P609730 Dumping veya diarede reverse loop operasyonları   A3   1.521,95
794 P609740 Duodenoenterostomi   B   1.438,64
795 P609750 Duodenum divertikülü eksizyonu   B   1.438,64
796 P609760 Duodenum yaralanmasında primer onarım   B   1.348,73
797 P609770 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu   B   1.438,64
798 P609780 Fundoplikasyon   A3   1.521,95
799 P609790 Gastrektomi, radikal, total  spelenektomi dahil A3   1.902,46
800 P609791 Gastrektomi, radikal, subtotal   A3   1.694,92
801 P609800 Gastrektomi, subtotal   B   1.528,56
802 P609810 Gastroenterostomi   B   989,07
803 P609820 Gastropeksi, mide volvulusunda   A3   1.521,95
804 P609830 Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi)   C   819,49
805 P609840 Mide divertikülü eksizyonu   B   989,07
806 P609850 Midede wedge rezeksiyonu   B   899,15
807 P609860 Mideden benign tümör eksizyonu   B   989,07
808 P609870 Morbid obesite operasyonları   A3   1.902,46
809 P609880 Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon  konversion A3   1.521,95
810 P609890 Peptik ülser delinmesinde primer sütür yada travmatik B   989,07
811 P609900 Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj   B   1.528,56
812 P609910 Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda   B   899,15
813 P609920 Selektif vagotomi ve antrektomi   B   1.528,56
814 P609930 Selektif vagotomi ve drenaj   B   1.258,81
815 P609940 Yüksek selektif vagotomi   B   1.258,81
816 P609941 Trunkal vagotomi ve drenaj   B   1.258,81
    JEJUNUM VEYA İLEUM        
817 P609950 Atrezi düzeltilmesi, konjenital jejunal ve ileal atrezide   A3   1.521,95
818 P609960 Beslenme jejunotomisi    C   819,49
819 P609970 Bilier intestinal diversiyonlar    A3   2.282,97
820 P609980 Enterokütan fistül ameliyatları   A3   1.521,95
821 P609990 Gastrointestinal diversiyonlar    A3   2.282,97
822 P610000 Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal   B   1.348,73
823 P610010 İnce barsak perforasyonunda primer sütür   B   899,15
824 P610020 İnce barsak transplantasyonu (AGT, ALG, OKT3 ve GAMMA GLOBULİNLER HARİÇ) A1   5.151,27
825 P610030 İnvaginasyon rezeksiyonu   B   1.528,56
826 P610040 İnvaginasyonda manüel redüksiyon   C   728,39
827 P610050 Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon   B   899,15
828 P610060 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal   B   1.348,73
829 P610061 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter   B   1.016,95
830 P610070 Jejunum, ileum Enterostomi kapatılması   B   989,07
831 P610080 Jejunum, ileum Enterotomi/enterostomi   C   819,49
832 P610090 Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda   B   1.348,73
833 P610100 Laparatomi, brid ileusta + bridektomi   B (*) 838,98
834 P610110 Laparatomi, ileusta   C   728,39
835 P610120 Meckel divertikülü eksizyonu   B   899,15
    APPENDİKS        
836 P610130 Appendektomi akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi işleme ek olarak yapıldığında fatura edilemez. C (*) 686,44
    KOLON        
837 P610150 Hemikolektomi, sağ veya sol   B   1.528,56
838 P610160 Kolektomi, subtotal   B   1.348,73
839 P610170 Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi   A3   1.674,15
840 P610180 Kolektomi, total + ileal poş yapılması   A3   2.663,47
841 P610190 Kolektomi, total + ileoanal anastomoz   A3   2.282,97
842 P610200 Kolektomi, total + terminal ileostomi   A3   2.054,66
843 P610210 Kolokütanöz fistül kapatılması   A3   1.369,75
844 P610220 Kolon duplikasyonu total eksizyonu   B   899,15
845 P610230 Kolon İnvaginasyonda manüel redüksiyon   C   728,39
846 P610240 Kolon Perforasyonda primer sütür    B   899,15
847 P610250 Kolon Pull-through, abdomino-perineal/ perineal  yaklaşımla   A3   1.521,95
848 P610260 Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla   A3   2.282,97
849 P610270 Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla   A3   2.282,97
850 P610280 Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları   C   546,27
851 P610290 Kolostomi açılması   B   989,07
852 P610310 Kolostomi kapatılması   B   989,07
853 P610320 Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması   B   989,07
854 P610330 Sigmoid volvulus redüksiyonu   C   728,39
    REKTUM         
855 P610349 Abdomino perineal rezeksiyon   A3   1.902,46
856 P610360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla   D   313,90
857 P610380 Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon   B   1.528,56
858 P610390 Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon   A3   1.902,46
859 P610400 Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler   D   523,22
860 P610410 Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon   A3   1.902,46
861 P610420 Sakroperineal onarım, rektal prolapsusta   B   899,15
862 P610430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta   D   418,56
863 P610440 Transabdominal onarım, rektal prolapsusta   B   899,15
864 P610450 Transanal rektal prolapsus tamiri    C   728,39
    ANÜS        
865 P610480 Anoplasti   C   728,39
866 P610490 Fissürektomi   D (*) 373,73
867 P610530 Hemoroidektomi   D (*) 452,29
868 P610550 İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu   A3   1.521,95
869 P610560 Perianal apse drenajı   D (*) 381,36
870 P610570 Perianal fistülotomi/fistülektomi   C (*) 686,44
871 P610580 Perianal sinüs eksizyonu   C (*) 457,63
872 P610590 Perineoplasti   B   1.348,73
873 P610600 Sfinkteroplasti komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda B   899,15
874 P610610 Sfinkterotomi   D   313,90
875 P610620 Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma   D   418,56
876 P610625 Pilonidal sinüs eksizyonu   D (*) 381,36
    6.7.KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ        
    Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula        
    Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella        
    Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri        
    Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği        
    Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal        
    Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal        
    ALÇI  ve ATELLER        
877 P610710 Kısa bacak alçı ( Diz altı)   E (*) 106,78
878 P610720 Kısa bacak atel ( Dizaltı)   E (*) 106,78
879 P610730 Uzun bacak alçı ( Dizüstü)   E (*) 160,17
880 P610740 Uzun bacak atel ( Diz üstü)   E (*) 122,03
    ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU         
881 P610860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu alçı, sargı dahil E   83,31
882 P610870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu alçı, sargı dahil E   166,69
883 P610880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu alçı, sargı dahil D (*) 343,22
    KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU         
884 P610890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu alçı, sargı dahil E   83,31
885 P610900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu alçı, sargı dahil E (*) 190,68
886 P610910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu alçı, sargı dahil D (*) 251,69
    ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU         
887 P610920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu    E   83,31
888 P610930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu    E   166,69
889 P610940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu    D   403,90
    KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ         
890 P610950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 1 cm'ye kadar E   166,69
891 P610960 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 10 cm den büyük C   513,98
892 P610970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 1-10 cm'ye D   403,90
893 P610980 Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) B   1.012,29
894 P610990 Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN Plak, Tel, Unilateral   Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil(Plak, Tel, Unilateral   Eksternal Fiksatör, Perkütan Pin Hariç) B (*) 1.029,66
895 P611000 Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN Minimal invaziv, sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil(Fiksatör ve Pin Hariç) B (*) 953,39
896 P611010 Büyük kemik kırıkları cerrahisi+ damar sinir eksplorasyonu  Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) B   1.417,20
897 P611020 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN Plak, tel,unilateral Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil(Plak, Tel, Unilateral   Eksternal Fiksatör, Perkütan Pin Hariç) B (*) 1.067,80
898 P611030 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN Minimal invaziv,Sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil(Fiksatör ve Pin Hariç) B (*) 1.258,47
899 P611040 Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) B   1.417,20
900 P611050 Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   479,92
901 P611060 Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   642,54
902 P611070 Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   685,34
903 P611080 Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   599,66
904 P611090 Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   753,90
905 P611100 Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   771,02
906 P611110 Önkol çift kemik kırığı Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) B   1.417,20
907 P611120 Pilon kırığı cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) B   1.417,20
908 P611130 Tek malleol kırığı cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) C   599,66
909 P611140 Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi Perkütan Pinleme dahil(Pin Hariç) B   1.214,75
    ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ          
910 P611150 Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon   C   513,98
911 P611160 Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon (Fiksatör Hariç) C   642,54
912 P611170 Orta eklem çıkığı açık redüksiyon   C   599,66
913 P611180 Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon (Fiksatör Hariç) C   753,90
914 P611190 Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon   B   1.012,29
915 P611200 Büyük eklem kırıklı çıkık veya  sinir eksplorasyonlu  çıkık cerrahisi   B   1.417,20
916 P611210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan   D   403,90
    AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON         
917 P611220 Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu   B   1.012,29
918 P611230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu   C   599,66
919 P611240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu   C   513,98
920 P611250 Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu   B   1.012,29
921 P611260 Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu   B   1.518,47
922 P611270 Hemipelvektomi, eksternal   A3   1.681,36
923 P611280 Hemipelvektomi, internal   A3   2.241,86
924   OSTEOTOMİLER          
925 P611290 Büyük kemik osteotomi + fiksasyon (Fiksatör Hariç) B   1.012,29
926 P611300 Orta kemik osteotomi + fiksasyon (Fiksatör Hariç) C   685,34
927 P611310 Küçük kemik osteotomi + fiksasyon (Fiksatör Hariç) C   513,98
928   İMPLANT ÇIKARMA         
929 P611320 Pin çıkarma   E   166,69
930 P611330 Eksternal fiksatör çıkarma   D   403,90
931 P611340 Büyük kemik implant çıkarma   C (*) 610,17
932 P611350 Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması   B   1.012,29
933 P611360 Orta kemik implant çıkarma   D   454,41
934 P611370 Küçük kemik implant çıkarma   D   302,88
    YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ        
935 P611380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması   B   837,12
936 P611390 Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler  Tendon kılıfı, eklem içi , derin adele içi D   380,25
937 P611400 Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma   C   435,59
938 P611410 Yumuşak doku laserasyonu, Tek kompartman fasyotomisi   C   435,59
939 P611420 Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması skopi eşliğinde D   228,14
940 P611430 Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması   E   175,93
    EKSTREMİTE  CERRAHİSİ, MİKROCERRAHİ         
941 P611440 Tendon grefti alınması   D   504,92
942 P611450 Kemik grefti alınması   D   403,90
943 P611460 Kıkırdak grefti alınması   D   403,90
944 P611470 Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon   C   513,98
945 P611480 Ampute parmak için güdük onarımı   D   403,90
946 P611490 Ampute uzvun  revaskülarizasyonu + kemik tesbiti   B   1.619,66
947 P611500 Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu   B   1.518,47
948 P611510 Ayak replantasyonu   A2   4.023,81
949 P611520 Ayaktan ele parmak nakli   A2   3.080,00
950 P611530 Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu   C   771,02
951 P611560 Bunion-Bunionette eksizyonu   C   513,98
952 P611570 Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi   C   513,98
953 P611600 Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı   B   1.012,29
954 P611610 Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu   B   1.339,41
955 P611620 DRUE operasyonları   C   685,34
956 P611630 Dupuytren cerrahisi   C   508,22
957 P611640 Eklem faresi çıkartılması   D   504,92
958 P611650 El bileği ganglion eksizyonu    C   513,98
959 P611660 El kemikleri kırıkları için  K-W uygulaması  bir kırık için D   302,88
960 P611670 El ve önkol replantasyonu mikrocerrahi A3   2.335,25
961 P611680 Flep ayrılması   D   304,15
962 P611690 Ganglion eksizyonu   D   555,34
963 P611700 Güdük kapatılması   D   302,88
964 P611710 Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları  bunyonektomi dahil C   771,02
965 P611720 Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu   A3   2.335,25
966 P611730 İnguinal ve subpektoral lambo   C   580,76
967 P611740 Karpal instabilite cerrahisi   B   981,61
968 P611750 Karpal kemik rezeksiyonları   B   1.012,29
969 P611760 Kontraktür açılması, büyük eklem   B   837,12
970 P611770 Kontraktür açılması, küçük eklem   C   435,59
971 P611780 Kontraktür açılması, orta eklem   C   580,76
972 P611790 Majör replantasyonlar   A2   3.080,00
973 P611800 Mallet finger cerrahisi   D   418,31
974 P611810 Minör replantasyonlar   A3   2.224,32
975 P611820 Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu   C (*) 443,90
976 P611840 Parmak replantasyonu, tek bir parmak mikro cerrahi A3   1.482,88
977 P611850 Parmak replantasyonu, ilave her parmak için   B   1.004,49
978 P611860 Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları   C   435,59
979 P611870 Pediküllü kas-kemik nakli   A3   1.334,58
980 P611880 PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı   B   1.619,66
981 P611890 Pollisizasyon    B   1.004,49
982 P611900 Pulley rekonstrüksiyonu   E   166,69
983 P611910 Pulley sistemi  kaybının onarımı   C   513,98
984 P611920 Rhizotomi   A3   2.802,29
985 P611930 Serbest doku nakilleri  kemik, kas, ayaktan ele nakiller A3   2.224,32
986 P611940 Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri   B   1.152,37
987 P611950 Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için   C   653,39
988 P611960 Tendon onarımı, tek bir tendon için   D (*) 343,22
989 P611961 Tendon onarımı, ilave her tendon için    E (*) 114,07
990 P611970 Tendon protezi uygulanması (Protez Hariç) C   435,59
991 P611980 Tendon transferi, tek tendon   B   837,12
992 P611990 Tendon transferi, ilave her tendon için    D   228,14
993 P612000 Tenodezler    C   580,76
994 P612010 Tenoliz   C (*) 457,63
995 P612020 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli)   C   435,59
996 P612030 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu)   B   837,12
997 P612040 Tenotomi, myotomi   D   418,31
998 P612050 Tetik parmak cerrahi tedavisi   D (*) 266,95
999 P612080 Topuk defektleri için  lateral kalkaneal flep   B   1.214,75
1000 P612090 Topuk defektleri için ters akımlı sural flep   B   1.214,75
1001 P612100 Tuzak nöropati, karpal-kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi endoskopi dahil C   685,34
1002 P612110 Vasküler saplı ada flebi   B   837,12
1003 P612120 Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi   B   1.255,68
1004 P612130 Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı   C   685,34
1005 P612140 Yumuşak doku sinovektomileri   C   513,98
    KONJENİTAL ANOMALİLER         
1006 P612150 Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu   B   1.518,47
1007 P612160 Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu   C   513,98
1008 P612170 Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu   B   1.012,29
1009 P612180 Makrodaktili cerrahi tedavileri   C   685,34
1010 P612190 Polidaktili eksizyonu, basit   C   435,59
1011 P612200 Polidaktili eksizyonu, komplike   C   653,39
1012 P612210 Radial club hand cerrahi tedavileri   B   1.518,47
1013 P612220 Sindaktili düzeltilmesi, basit   C   435,59
1014 P612230 Sindaktili düzeltilmesi, komplike   C   653,39
1015 P612240 Ulnar agenezi cerrahi tedavileri   B   1.214,75
1016 P612250 Yüksek skapula rekonstrüksiyonu   B   1.518,47
    ARTROPLASTİLER         
1017 P612260 Antibiyotikli hazır spacer uygulanması (Spacer Hariç) D   302,88
1018 P612270 Antibiyotikli imalat spacer uygulanması ameliyathanede(Spacer Hariç) D   403,90
1019 P612280 Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total   A3   1.868,22
1020 P612290 Ayak bileği artroplastisi, total   B   1.619,66
1021 P612300 Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma   C   685,34
1022 P612310 Basit Core-dekompresyon ameliyatı   B   1.012,29
1023 P612320 Büyük eklem parsiyel protezleri, primer (Protez Hariç) B   1.316,02
1024 P612330 Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi   B   1.214,75
1025 P612340 Büyük eklem total protezleri, primer (Protez Hariç) A3 (*) 2.211,86
1026 P612350 Büyük trokanterin osteomisi ve transferi    C   685,34
1027 P612360 Core-dekompresyon ve greftleme   B   1.417,20
1028 P612370 Core-dekompresyon ve vaskülarize greft   A3   2.802,29
1029 P612380 Dirsek artroplastisi çıkartma, total   C   685,34
1030 P612390 Dirsek artroplastisi revizyonu, total   A3   2.335,25
1031 P612400 Dirsek artroplastisi, total   A3   1.681,36
1032 P612410 Dirsek artroplastisi, total, 100den az hareketli dirsekte veya 200den fazla kemik deformite varsa A3   1.868,22
1033 P612420 Diz artroplastisi, total   A3   1.681,36
1034 P612430 Diz artroplastisi, total protez çıkarma   C   685,34
1035 P612440 Diz artroplastisi, total revizyonu   A3   2.335,25
1036 P612450 Diz artroplastisi, total, 300 den az hareketli dizler veya 300 den çok açısal deformite olan dizler A3   1.868,22
1037 P612460 Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme   C   685,34
1038 P612470 Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total   B   1.012,29
1039 P612480 Kalça revizyon artroplastisi, total her iki komponent allogreft kullanılmadan A3   2.802,29
1040 P612490 Kalça revizyon artroplastisi, total her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanarak A3   3.175,93
1041 P612500 Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması  debridman dahil C   771,02
1042 P612510 Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi   A3   2.055,00
1043 P612520 Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi   C   513,98
1044 P612530 Omuz artroplastisi çıkartılması   B   1.012,29
1045 P612540 Omuz artroplastisi revizyonu   A3   2.335,25
1046 P612550 Omuz total artroplastisi   A3   1.681,36
1047 P612560 Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi   B   1.012,29
1048 P612570 Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer   C   685,34
1049 P612580 Unikompartmantal diz artroplastisi   B   1.316,02
    ARTRODEZLER         
1050 P612590 Büyük eklem artrodezi   B   1.518,47
1051 P612600 Orta eklem artrodezi   B   1.012,29
1052 P612610 Küçük eklem artrodezi   C   513,98
    OSTEOMYELİT         
1053 P612620 Büyük kemik osteomyelit tedavisi drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b. C   771,02
1054 P612630 Orta kemik osteomyelit tedavisi drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b. C   513,98
1055 P612640 Küçük kemik osteomyelit tedavisi drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b. D   403,90
    ARTROSKOPİLER        
1056 P612650 Artroskopi, tanısal  girişimsel artroskopilerde eklenmez C   599,66
1057 P612660 Artroskopik Sinovektomi   C   685,34
1058 P612670 Artroskopik Serbest cisim çıkarılması   C   685,34
1059 P612680 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı   C   771,02
1060 P612690 Artroskopik implant çıkarma   C   771,02
1061 P612700 Artroskopik Labrum debridmanı   C   771,02
1062 P612710 Artroskopik Mozaikplasti   B   1.518,47
1063 P612720 Artroskopik OCD fiksasyonu   B   1.214,75
1064 P612730 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı + drill ya da mikrokırık   B   1.012,29
1065 P612740 Artroskopik Artrodez   B   1.214,75
    Diz Artroskopisi         
1066 P612750 Artroskopik Menisektomi, diz   C (*) 762,71
1067 P612760 Artroskopik Menisküs onarımı, diz   B   1.113,56
1068 P612770 Artroskopik Menisküs transplantasyonu, diz   A3   1.681,36
1069 P612780 Artroskopik Sinoviyal biyopsi, diz   C   513,98
1070 P612790 Artroskopik Plika eksizyonu, diz   C   685,34
1071 P612800 Artroskopik Lateral gevşetme, diz   C   771,02
1072 P612810 Artroskopik Lateral gevşetme + medial plikasyon, diz   B   1.113,56
1073 P612820 Artroskopik Eminensia fiksasyonu, diz   B   1.518,47
1074 P612830 Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz   B (*) 1.288,98
1075 P612840 Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz   A3   1.681,36
1076 P612850 Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz   A3 (*) 1.288,98
1077 P612860 Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz   A3   1.868,22
    Omuz Artroskopisi         
1078 P612870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz ankor ile B   1.214,75
1079 P612880 Artroskopik Kapsüler kaydırma, omuz   B   1.214,75
1080 P612890 Artroskopik Bankart onarımı, omuz   B   1.518,47
1081 P612900 Artroskopik Rotator kılıf debridmanı, omuz   C   771,02
1082 P612910 Artroskopik Rotator kılıf onarımı , omuz debridman dahil B   1.518,47
1083 P612920 Artroskopik Bursoskopi-bursektomi, omuz   C   771,02
1084 P612930 Artroskopik Akromioplasti, omuz bursektomi dahil B   1.113,56
1085 P612940 Artroskopik Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu bursektomi dahil B   1.113,56
    Dirsek Ve  El Bileği Artroskopisi          
1086 P612950 Artroskopik Radius başı rezeksiyonu   C   771,02
1087 P612960 Artroskopik TFCC debridmanı   C   771,02
1088 P612970 Artroskopik TFCC onarımı   B   1.012,29
    EKLEM AÇIK CERRAHİ         
1089 P612980 Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu   C   771,02
1090 P612990 Akromioplasti   C   771,02
1091 P613000 Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu   B   1.518,47
1092 P613010 Ayak bileği kollateral ligament primer onarım   C   771,02
1093 P613020 Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu   B   1.214,75
1094 P613030 Büyük eklem debridmanı   C (*) 762,71
1095 P613040 Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu   C   771,02
1096 P613050 Diz dış yan bağ primer onarımı    B   1.012,29
1097 P613060 Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu   B   1.518,47
1098 P613070 Diz iç yan bağ primer onarımı sadece diz çıkığında C   685,34
1099 P613080 Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu   B   1.214,75
1100 P613100 Eminensia kırık fiksasyonu   B   1.012,29
1101 P613110 Greft alınması  patellar tendon, hamstring, fasia lata C   513,98
1102 P613120 Kondral debridman  drill ve mikrokırık dahil C   685,34
1103 P613130 Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu   C   771,02
1104 P613140 Küçük eklem debridmanı   C   513,98
1105 P613150 Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu   C   513,98
1106 P613160 Menisektomi   C   513,98
1107 P613170 Menisküs kisti eksizyonu   C   513,98
1108 P613180 Menisküs onarımı   C   771,02
1109 P613190 Menisküs transplantasyonu   B   1.518,47
1110 P613200 Mozaikplasti   B   1.214,75
1111 P613210 Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu   B   1.214,75
1112 P613220 Orta eklem debridmanı   C   599,66
1113 P613230 Patella distal + proksimal dizilim cerrahisi   B   1.518,47
1114 P613240 Patella distal realinman   B   1.012,29
1115 P613250 Patella proksimal dizilim cerrahisi   B   1.012,29
1116 P613260 Rotator kılıf onarımı   B   1.012,29
1117 P613270 Septik artrit büyük eklem cerrahisi   B   1.012,29
1118 P613280 Septik artrit küçük eklem cerrahisi   D   302,88
1119 P613290 Septik artrit orta eklem cerrahisi   C   599,66
1120 P613300 Sinovektomi, büyük eklem    C   599,66
1121 P613310 Sinovektomi, küçük-orta eklem    D   555,34
    TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON         
1122 P613320 Büyük eklem habitüel çıkık onarımı   B   1.214,75
1123 P613330 Orta eklem habitüel çıkık onarımı   C   771,02
1124 P613340 Küçük eklem habitüel çıkık onarımı   C   599,66
    PEDİATRİK ORTOPEDİ         
1125 P613350 Aşiloplasti    C   513,98
1126 P613360 Aşiloplasti + posterior kapsül gevşetmesi   C   685,34
1127 P613370 Ayak komplet subtalar gevşetme   B   1.720,93
1128 P613380 Ayak postero-medial gevşetme   B   1.214,75
1129 P613390 Chiari   B   1.518,47
1130 P613400 Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon    B   1.012,29
1131 P613410 Gelişimsel kalça çıkığı, Kapalı redüksiyon+ Pelvipedal alçı   C   599,66
1132 P613420 GKÇ pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil GKC= Gelişimsel kalça çıkığı B   1.619,66
1133 P613430 GKÇ periasetabular osteotomiler (Ganz vb.)  GKC= Gelişimsel kalça çıkığı A3   2.241,86
1134 P613440 GKÇ radikal redüksiyon (AR+ pelvik +femoral osteotomiler dahil) AR= açık redüksiyon A3   1.868,22
1135 P613450 GKÇ üçlü pelvik osteotomiler (steel vb.)  GKC= Gelişimsel kalça çıkığı A3   1.681,36
1136 P613460 Osteoklazi   E   166,69
1137 P613470 PEV maniplasyon dahil alçı   E   208,39
1138 P613480 Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi   D   302,88
1139 P613490 Shelf   B   1.012,29
1140 P613500 Triple artrodez   B   1.012,29
1141 P613510 Trokanter majör transferi   B   1.012,29
1142 P613520 Vertikal talus ameliyatları   B   1.518,47
    PELVİS VE KALÇA EKLEMİ         
1143 P613530 Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı    D   504,92
1144 P613540 Tenotomi, kalça adduktorları açık   C   685,34
1145 P613550 Tenotomi iliopsoas açık    C   685,34
    OMURGA CERRAHİSİ         
    Vertebra Enfeksiyonları        
1146 P613560 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı Torakotomi-Laparatomi B   1.518,47
1147 P613570 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi + strut greftleme Torakotomi-Laparatomi A3   2.802,29
1148 P613580 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + anterior enstrümentasyon Torakotomi-Laparatomi +korpektomi + strut greft A3   3.269,32
1149 P613590 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon Torakotomi-Laparatomi +korpektomi + strut greft A2   4.023,81
1150 P613600 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı   B   1.518,47
1151 P613610 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi+strut greftleme   A3   2.802,29
1152 P613620 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon korpektomi+strut greftleme A2   4.023,81
1153   Osteotomi        
1154 P613630 Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti  Chevron, Smith Peterson vs. B   1.518,47
1155 P613640 Posterior elemanlar + anterior korpusu da içeren osteotomiler  Thomasen, Egg shell vs. A3   2.241,86
1156 P613650 Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti diskektomi ile birlikte anterior yaklaşım A3   1.868,22
1157 P613660 Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için   E   83,31
    Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi        
1158 P613670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz   C   513,98
1159 P613680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla alçı veya breys, gerektiren ve içeren C   685,34
1160 P613690 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,posterior Torakal veya lomber,posterior dekompresyon ve füzyon(Fiksatör Hariç) A3   2.241,86
1161 P613700 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,posterior Torakal veya lomber,posterior dekompresyon ve füzyon(Fiksatör Hariç) A3   2.802,29
1162 P613710 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,anterior Torakal veya lomber,anterior dekompresyon ve füzyon(Fiksatör Hariç) A3   2.802,29
1163 P613720 Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,anterior Torakal veya lomber,anterior dekompresyon ve füzyon(Fiksatör Hariç) A3   3.269,32
1164 P613730 Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,anterior dekompresyon, enstrümentasyon (4 seviyeye kadar) ve füzyon + posterior enstrümentasyon füzyon Torakal veya lomber vertebra(Fiksatör Hariç) A2   4.023,81
1165   Artrodez        
1166 P613740 Otogreft alınması (iliak kanat)   C   513,98
1167 P613750 Fibular strut greft alınması nonvaskülarize C   685,34
1168 P613760 Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla clivus C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan A3   2.241,86
1169 P613770 Artrodez anterior, interbody tekniği  C2 altı tüm vertebralar için tek seviye B   1.417,20
1170 P613780 Artrodez anterior, interbody tekniği, her ek vertebra segmenti için  C2 altı tüm vertebralar C   599,66
    Posterior posterolateral veya Lateral transvers yaklaşım,servikal         
1171 P613790 Artrodez posterior teknik kranioservikal  oksiput-C2 B   1.619,66
1172 P613800 Artrodez posterior teknik atlas-aksis  C1-C2 B   1.619,66
1173 P613810 Artrodez posterior-posterolateral teknik, servikal tek seviye C2 altı vertebralar B   1.214,75
1174 P613820 Artrodez posterior -posterolateral teknik,her ek vertebra  için C2 altı vertebralar C   513,98
    Anterior veya Anterolateral yaklaşım,Torakal -lomber-sakral        
1175 P613830 Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar Torakal -lomber-sakral A3   2.241,86
1176 P613840 Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti Torakal -lomber-sakral A3   2.802,29
1177 P613850 Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme Torakal -lomber-sakral A3   2.802,29
1178 P613860 Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme Torakal -lomber-sakral A3   2.802,29
    Posterior-Posterolateral veya Lateral Transvers Yaklaşım,Torakal,Lomber        
1179 P613870 Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, Torakal,Lomber   A3   1.868,22
1180 P613880 Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, Torakal,Lomber   A3   2.241,86
1181 P613890 Artrodez posterior, tek disk aralığı, Torakal,Lomber interbody veya transforaminal interbody tekniği B   1.012,29
1182 P613900 Artrodez posterior, her disk aralığı, Torakal,Lomber interbody veya transforaminal interbody tekniği D   504,92
1183 P613910 Spinal füzyon eksplorasyonu   C   513,98
    SPİNAL ENSTRÜMANTASYON (Fiksatör Hariç)      
1184 P613920 Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar (Fiksatör Hariç) A3   2.241,86
1185 P613930 Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti (Fiksatör Hariç) A3   2.802,29
1186 P613940 Anterior odontoid fiksasyonu  tek veya çift vida ile(Fiksatör Hariç) A3   1.868,22
1187 P613950 Anterior sakroiliak fiksasyon (Fiksatör Hariç) A3   1.868,22
1188 P613960 Crutchfield takılması   C   741,10
1189 P613970 Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeden fazla)   A3   1.868,22
1190 P613980 Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeye kadar)   B   1.619,66
1191 P613990 Halo fiksasyon uygulanması  stabilizasyon veya traksiyon amaçlı(Fiksatör Hariç) C   513,98
1192 P614000 Pelvik fiksasyon, sakrum dışında enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti(Fiksatör Hariç) A3   2.802,29
1193 P614010 Posterior C1-C2 enstrümentasyonu+ vida rod+ transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme Gallie, Brooks vs.(Fiksatör Hariç) A3   1.868,22
1194 P614020 Posterior oksipitoservikal enstrümentasyonu C0-2(Fiksatör Hariç) A3   2.241,86
1195 P614030 Posterior sakroiliak  fiksasyonu  perkütan veya açık(Fiksatör Hariç) A3   1.868,22
1196 P614040 Posterior segmental enstrumantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti (Fiksatör Hariç) A3   2.802,29
1197 P614050 Posterior segmental enstrumantasyon; 7 veya daha fazla vertebra segmenti (Fiksatör Hariç) A3   3.269,32
1198 P614060 Posterior segmental olmayan enstrumantasyon  örn. tek Harrington rodu tekniği(Fiksatör Hariç) C   513,98
1199 P614070 Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon (Fiksatör Hariç) A3   1.868,22
1200 P614080 Translaminar faset eklem vida fiksasyonu tek seviye (Fiksatör Hariç) A3   1.868,22
1201 P614090 Vertebra defektlerine,  strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi allogreft, otogreft, cage, çimento(Fiksatör Hariç) B   1.214,75
    DİĞER İŞLEMLER        
1202 P614100 Kifektomi vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil A3   3.269,32
1203 P614110 Spondilolizis pars kırık onarımı   A3   1.681,36
1204 P614120 Sakretomi, parsiyel   A3   2.241,86
1205 P614130 Sakrektomi, total   A3   2.802,29
1206 P614140 Vertebroplasti  Tek seviye B   1.417,20
1207 P614150 Kifoplasti  her seviye için B   1.214,75
1208 P614160 Faset Eklem Blokajı   C   685,34
1209 P614170 Spondilolistezis Cerrahi Redüksiyon  diğer işlemlere ilave B   1.012,29
    EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ  (Fiksatör Hariç)      
1210 P614180 Büyük kemik bifokal (Fiksatör Hariç) A3   1.681,36
1211 P614190 Büyük kemik defektli psödoartrozu  3 cm’den fazla(Fiksatör Hariç) B   1.720,93
1212 P614200 Büyük kemik psödoartrozu (Fiksatör Hariç) B   1.518,47
1213 P614210 Kemik kemik defektli psödoartrozu  1 cm’den fazla(Fiksatör Hariç) B   1.012,29
1214 P614220 Küçük kemik psödoartrozu (Fiksatör Hariç) C   771,02
1215 P614230 Orta kemik defektli psödoartrozu  2 cm’den fazla(Fiksatör Hariç) B   1.214,75
1216 P614240 Orta kemik psödoartrozu (Fiksatör Hariç) B   1.062,88
    HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ        
1217 P614250 Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi   B   1.214,75
1218 P614260 Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi   B   1.012,29
1219 P614270 Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi   C   685,34
1220 P614280 Hemikondrodiastazis büyük kemik   B   1.214,75
    EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI (Fiksatör Hariç)      
1221 P614290 Büyük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması (Fiksatör Hariç) B   1.214,75
1222 P614300 Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması (Fiksatör Hariç) C   685,34
1223 P614310 Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi  diğer açık girişimler dahil(Fiksatör Hariç) B   1.619,66
    EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA (Fiksatör Hariç)      
1224 P614320 Büyük kemik eksternal fiksatör ile uzatma (Fiksatör Hariç) B   1.214,75
1225 P614330 Orta kemik eksternal fiksatör ile uzatma (Fiksatör Hariç) B   1.012,29
1226 P614340 Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma (Fiksatör Hariç) C   685,34
    ORTOPEDİK ONKOLOJİ         
    Örnekleme Yöntemi        
1227 P614350 Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra   C   513,98
1228 P614360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi   D   454,41
1229 P614370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi   D   403,90
    Rezeksiyonlar        
1230 P614380 Benign yumuşak doku tümörü, derin   D (*) 381,36
1231 P614390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks  damar, sinir, kemik veya eklem tutumlu B   1.518,47
1232 P614400 Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi   C   685,34
1233 P614410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel   D (*) 266,95
1234 P614420 Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon   A3   1.681,36
1235 P614430 Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon   B   1.214,75
1236 P614440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon   D   403,90
1237 P614450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon   C   685,34
1238 P614460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin   B   1.012,29
1239 P614470 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks  damar, sinir, kemik veya eklem tutumlu A3 (*) 1.029,66
1240 P614480 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi   B   1.214,75
1241 P614490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel   D   504,92
1242 P614500 Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon   B   1.214,75
1243 P614510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon   C   685,34
1244 P614520 Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon pelvis veya vertebra B   1.518,47
1245 P614530 Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon pelvis veya vertebra A3   2.055,00
1246 P614540 Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem   A3   2.055,00
1247 P614550 Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem   A3   1.681,36
    REKONSTRÜKSİYONLAR        
    Biyolojik Rekonstrüksiyonlar        
1248 P614560 Damarlı kemik transplantasyonu  alınış ücreti ayrı A3   2.428,64
1249 P614570 Eklem transplantasyonu, total   A3   2.802,29
1250 P614580 Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması   B   1.012,29
1251 P614590 Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon    A3   1.868,22
1252 P614600 Kısmi eklem transplantasyonu   A3   2.241,86
1253 P614610 Masif allogreft ile rekonstrüksiyon   B   1.518,47
1254 P614620 Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem   B   1.214,75
1255 P614630 Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem   C   513,98
1256 P614640 Rezeksiyon artrodezi, orta eklem   B   1.012,29
1257 P614650 Segmental greft ile rekonstrüksiyon   B   1.214,75
    Prostetik Rekonstrüksiyonlar        
1258 P614660 Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon   A3   2.335,25
    6.8.SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ        
    ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ        
1259 P614720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim   B   981,61
1260 P614730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim  PEG elektrod D   770,00
1261 P614740 Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için  cerrahi girişim   B   981,61
1262 P614750 Kortikal stimülasyon   B   981,61
1263 P614760 Elektrokortikografi  ameliyat ücretine ek D   770,00
    ORTA KAFA ÇUKURU YAKLAŞIMLARI        
1264 P614770 Vestibüler nörektomi, transkanal   A3   2.182,54
1265 P614780 MAI dekompresyonu   A3   2.182,54
1266 P614790 BOS fistüllerinin onarımı   A3   1.785,68
1267 P614800 Temporal kemik tümör eksizyonu   A3   2.419,92
1268 P614810 Akustik tümör eksizyonu   A3   2.969,92
    RETRO LABİRENTER VE RETROSİGMOİD YAKLAŞIMLAR        
1269 P614820 Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter   A3   2.182,54
1270 P614830 Dekompresyon ameliyatı (AICA)    A3   2.182,54
    STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR        
1271 P614840 Açık kordotomi  laminektomi birimine ek olarak D   770,00
1272 P614850 Baklofen pompa implantasyonu (Pompa Hariç) B   981,61
1273 P614860 Derin beyin implantasyonu (iki taraflı)   A2   3.850,00
1274 P614870 Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu (tek taraflı) (Nörostimulatör Hariç) A3   3.472,20
1275 P614880 Dorsal kolon stimülasyonu   C   648,47
1276 P614890 Eksternal radyoşirürji   A3   1.984,07
1277 P614900 Faset denervasyonu   D   770,00
1278 P614910 Mikroelektrod kayıt  ameliyat ve elektrod ücretine ek olarak B   1.079,75
1279 P614920 Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (iki taraflı)   A2   4.812,46
1280 P614930 Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (tek taraflı)   A3   3.472,20
1281 P614940 Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (iki taraflı)   A2   4.812,46
1282 P614950 Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (tek taraflı)   A3   3.472,20
1283 P614960 Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu   A2   4.812,46
1284 P614970 Mikrovasküler dekompresyon   A3   1.984,07
1285 P614980 Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu   A3   3.670,59
1286 P614990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku  x-ray hariç D   615,93
1287 P615000 Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu  x-ray hariç C   555,76
1288 P615010 Perkütan kordotomi  BT hariç B   1.177,88
1289 P615020 Perkütan sempatik blokaj   C   555,76
1290 P615030 Perkütan traktotomi  BT hariç B   1.177,88
1291 P615040 Selektif dorsal rizotomi   A3   2.777,80
1292 P615050 Stereotaksik biyopsi   B   1.374,24
1293 P615060 Stereotaksik brakiterapi  radyoaktif seed ücreti hariç A3   2.380,93
1294 P615070 Stereotaksik talamotomi (iki taraflı)   A2   3.850,00
1295 P615080 Stereotaksik talamotomi (tek taraflı)   A3   2.380,93
1296 P615090 Stereotaktik kateterizasyon   B   1.570,51
1297 P615100 Stereotaktik kraniotomi   A3   3.472,20
1298 P615110 Stereotaktik pallidotomi (iki taraflı)   A2   3.850,00
1299 P615120 Stereotaktik pallidotomi (tek taraflı)   A3   2.380,93
1300 P615130 Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi   A3   2.579,32
1301 P615140 Trigeminal nörektomi   C   555,76
1302 P615150 Vestibüler neurotomi   B   1.997,37
    KRANİAL CERRAHİLER        
1303 P615160 Hidrosefali ameliyatları, şant ameliyatları  şant aleti ücreti hariç B (*) 1.144,07
1304 P615170 Hidrosefali ameliyatları, third ventrikulostomi   A3   1.984,07
1305 P615180 BOS fistülü ameliyatları, transkranial yolla, kraniotomi   A3   1.984,07
1306 P615190 BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla   A3   1.785,68
1307 P615200 Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile)    A3   2.380,93
1308 P615210 Endoskopik tümör biyopsisi   A3   1.984,07
1309 P615220 Endoskopik aquaduktoplasti   A3   1.984,07
    KAFA TRAVMA AMELİYATLARI        
1310 P615230 Burr Hole eksplorasyonu, tek   D   770,00
1311 P615240 Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için   D   461,95
1312 P615250 Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile   C   555,76
1313 P615260 Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile   C   741,10
1314 P615270 Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (tek taraflı)    B   1.177,88
1315 P615280 Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (iki taraflı)    A3   1.984,07
1316 P615290 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı)    C   741,10
1317 P615300 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (iki taraflı)    B   1.374,24
1318 P615310 Depresyon fraktürü, basit   C   555,76
1319 P615320 Depresyon fraktürü, komplike   C   741,10
1320 P615330 Duraplasti, galeal greft ile   B (*) 991,53
1321 P615340 Duraplasti, fasia lata grefti ile   B   1.177,88
    KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR        
1322 P615350 3. ventrikül içi tümörleri   A3   2.976,19
1323 P615360 Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (aynı kesi)    A3   5.072,88
1324 P615370 Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (ayrı kesiler)    A2   4.812,46
1325 P615380 Anevrizma ameliyatları, tek anevrizma  klip ücreti hariç A3   2.976,19
1326 P615390 Arteriovenöz malformasyon ameliyatları  AVM A3   2.976,19
1327 P615400 Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon   C   741,10
1328 P615410 Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile   B   1.472,37
1329 P615420 Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması   B   1.374,24
1330 P615430 Glial tümör eksizyonu   B   1.177,88
1331 P615440 Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle   A3   1.984,07
1332 P615450 Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse   A3   1.785,68
1333 P615460 İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile   A3   1.984,07
1334 P615470 İntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile   C   741,10
1335 P615480 İntraserebral, hematom boşaltılması, kraniotomi ile   B   1.472,37
1336 P615490 Kaide tümörleri  frontal fossa,temporal fossa,sfenoid kemik,clivus vb A3   2.380,93
1337 P615500 Karotid endarterektomi   A3   1.984,07
1338 P615510 Karotiko-kavernöz fistül veya anevrizması servikal ve kranial yaklaşım A3   2.976,19
1339 P615520 Konveksite tümörleri cerrahisi   B   1.374,24
1340 P615530 Köşe tümörleri cerrahisi   A3   2.976,19
1341 P615540 Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi   A3   2.480,17
1342 P615550 Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb.    A3   1.984,07
1343 P615560 Pineal kitle ameliyatları   A3   2.976,19
1344 P615570 Posterior fossa tümörleri cerrahisi   A3   2.480,17
1345 P615580 Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi   A3   1.984,07
1346 P615590 Serebral by-pass ameliyatları   A3   2.976,19
1347 P615600 Transsfenoidal hipofizektomi  adenomektomi A3   1.984,07
    EPİLEPSİ AMELİYATLARI        
1348 P615610 Ekstratemporal rezeksiyonlar   B   1.472,37
1349 P615620 Hemidekortikasyon   A3   2.976,19
1350 P615630 Hemisferektomi   A2   3.850,00
1351 P615640 Korpus kallozotomi   A3   1.984,07
1352 P615650 Selektif amigdalohipokampektomi   A3   2.976,19
1353 P615660 Subpial insizyon   B   1.472,37
1354 P615670 Temporal lobektomi  total, mesial, lateral A3   2.976,19
1355 P615680 Vagal stimülatör takılması (Stimulatör Hariç) B   1.472,37
    KONJENİTAL SPİNAL CERRAHİ        
1356 P615690 Spinal meningosel eksizyonu   C   741,10
1357 P615700 Spinal meningomyelosel eksizyonu   B   1.374,24
1358 P615710 Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları Diestematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale B   1.374,24
1359 P615720 Sakrokoksigeal teratom eksizyonu   A3   1.521,95
    İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER SPİNAL CERRAHİ        
1360 P615730 Diskografi tek seviye   C   741,10
1361 P615740 İntradiskal elektroterapi  IDET B   981,61
1362 P615750 İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı    B   1.472,37
1363 P615760 Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir B   1.570,51
1364 P615770 Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil  Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir A3   1.984,07
1365 P615780 Myelografi   C   741,10
1366 P615790 Nükleoplasti   B   1.472,37
1367 P615800 Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir B   1.570,51
1368 P615810 Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir A3   1.984,07
1369 P615820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir A2   3.850,00
1370 P615830 Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu, Laminektomi dahil laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir B   1.374,24
1371 P615840 Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir B   1.177,88
1372 P615850 Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil  Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir B   1.570,51
1373 P615860 Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir A3   2.976,19
    DİSK CERRAHİSİ        
1374 P615880 Lomber diskektomi tek seviye  klasik, laminotomi ile birlikte B (*) 1.067,80
1375 P615890 Lomber diskektomi tek seviye bilateral  klasik, laminotomi ile birlikte B   1.374,24
1376 P615900 Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk   B (*) 1.144,07
1377 P615910 Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk   B (*) 991,53
1378 P615920 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye  klasik, laminotomi ile birlikte B (*) 1.144,07
1379 P615930 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral  klasik, laminotomi ile birlikte B   1.570,51
1380 P615940 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile  tek aralık servikal ve diğer omurlar B   1.570,51
1381 P615950 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve intervertebral greft-kafes uygulaması servikal ve diğer omurlar A3   2.083,31
1382 P615960 Servikal laminektomi ve disk boşaltılması tek mesafe disk B   1.276,02
1383 P615970 Torakal disk eksizyonu  klasik, laminotomi veya laminektomi ile B   1.177,88
1384 P615980 Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu   A3   1.984,07
1385 P615990 Torakal Transtorasik disk eksizyonu   A3   1.984,07
    EKSİZYON VE DEKOMPRESYON            
1386 P616000 Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları / dekompresyon vs   B   1.472,37
1387 P616010 Lomber hemilaminektomi - laminotomi  Tek omurga (parsiyel veya total) C   555,76
1388 P616020 Lomber laminektomi  Tek omurga C   555,76
1389 P616030 Lomber Laminoplasti  Tek omurga C   685,34
1390 P616040 Lomber parsiyel korpektomi   Tek omurga B   1.472,37
1391 P616050 Servikal hemilaminektomi - laminotomi  Tek omurga B   981,61
1392 P616060 Servikal/ torakal/ lomber korpektomi  Tek omurga A3   1.984,07
1393 P616070 Servikal laminektomi   Tek omurga B   981,61
1394 P616080 Servikal laminoplasti  Tek omurga B   1.177,88
1395 P616090 Servikal/ torakal parsiyel korpektomi   Tek omurga B   1.472,37
1396 P616100 Torakal hemilaminektomi - laminotomi  Tek omurga C   741,10
1397 P616110 Torakal laminektomi    Tek omurga C   741,10
1398 P616120 Torakal laminoplasti  Tek omurga B   981,61
1399 P616130 Total omurga rezeksiyonu  enblok spondilektomi A3   1.984,07
1400 P616140 Transoral odontoidektomi   A3   2.380,93
    FASİYAL PARALİZİNİN  TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER        
1401 P616150 Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar   C   555,76
1402 P616160 Fasiya veya tendon grefti  ile askı ameliyatları    C   580,76
1403 P616170 Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme    C   653,39
1404 P616180 Fasial sinir onarımı   B   1.004,49
1405 P616190 Fasial sinirin greftle onarımı   B   1.171,95
1406 P616200 Hipoglossal sisnir transpozisyonu   B   1.088,22
1407 P616210 Mikronörovasküler teknik ile kas transferi     A3   2.224,32
1408 P616220 Yumuşak doku süspansiyonu   C   580,76
    ÜST EKSTREMİTE        
1409 P616230 Neuroliz   C   580,76
1410 P616231 Sempatektomi, aksiller, tek taraflı   C   555,76
1411 P616240 Sempatektomi, lomber, tek taraflı   C   555,76
1412 P616250 Sempatektomi, lomber, çift taraflı   B   1.078,98
1413 P616260 Sempatektomi, servikal, tek taraflı   C   741,10
1414 P616270 Sempatektomi, servikal, çift taraflı   B   1.570,51
1415 P616280 Periferik arter sklerizasyonu  hemanjiom, A-V malformasyonlar vb B   1.004,49
1416 P616290 Torakal sempatektomi, tek taraflı   B   960,34
1417 P616300 Torakal sempatektomi, çift taraflı   A3   2.170,59
    PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ        
1418 P616310 Sinir grefti alınması   D   770,00
1419 P616320 Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları   B   1.472,37
1420 P616330 Brakial pleksus eksplorasyonları    B   1.177,88
1421 P616340 Lomber pleksus eksplorasyonları    B   1.177,88
1422 P616350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir travmatik, nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil C   741,10
1423 P616360 Nervus medianusun dekompresyonu karpal tünel sendromu C   555,76
1424 P616370 Nervus ulnaris transpozisyonu   C   741,10
1425 P616380 Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi   C   741,10
1426 P616390 N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi    C   741,10
1427 P616400 Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı   C   741,10
1428 P616410 Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı   C   741,10
1429 P616420 Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyon   A3   1.984,07
    MİKRO CERRAHİ        
1430 P616430 Sinir onarımı, tek bir sinir   B (*) 610,17
1431 P616440 Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri tek bir sinir B   1.004,49
1432 P616450 İlave her sinir için    D   770,00
1433 P616460 Dijital sempatektomi   B   981,61
    6.9.GÖZ VE ADNEKSLERİ  puanlar tek göz içindir      
    PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ        
1434 P616470 Ayarlanabilir sütür,ptozis   C   342,71
1435 P616490 Dermoid  kist  eksizyonu   D   306,95
1436 P616510 Ektropiyum için cerrahi girişim   D   380,25
1437 P616520 Entropiyum için cerrahi girişim   D   306,95
1438 P616530 Epikantus  onarımı    D   380,25
1439 P616540 Frontale asma teknikleri, ptozis   C   342,71
1440 P616550 Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi   C   342,71
1441 P616560 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu   C   342,71
1442 P616570 Göz kapağı tam kat defektlerinin  rekonstrüksiyonu    C   514,15
1443 P616580 Göz kapağına altın implantasyonu  fasiyal paralizi tedavisinde D   306,95
1444 P616590 Kantoplasti   D   380,25
1445 P616600 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla    E   151,19
1446 P616610 apak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar   E   113,39
1447 P616620 Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı   D   184,15
1448 P616630 Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple   C   514,15
1449 P616640 Kapak tümörü ameliyatı, büyük 10 mm'den büyük D   306,95
1450 P616650 Kapak tümörü ameliyatı, küçük  10 mm'ye kadar D   245,59
1451 P616660 Kapak tümörü ameliyatı (kirpikli kenarda 10 mm'den büyük tümörü)    C   342,71
1452 P616670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi   E   151,19
1453 P616680 Kapaklara kriyo aplikasyonu   E   90,68
1454 P616690 Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı   E (*) 137,29
1455 P616700 Kemodenervasyon   E   113,39
1456 P616710 Levator prosedürleri, ptozis   C   342,71
1457 P616730 Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu   B   837,12
1458 P616740 Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı  kaş rekonstrüksiyonu   C   435,59
1459 P616750 Tarsorafi   E   188,98
1460 P616760 Telekantüs onarımı    C   342,71
    GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER        
1461 P616770 Alt konka kırılması   D   245,59
1462 P616780 Dakriosistorinostomi, eksternal DSR C (*) 457,63
1463 P616790 Dakriosistorinostomi, endonazal DSR C   514,15
1464 P616800 Göz yaşı yolları entübasyonu   C   342,71
1465 P616810 Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması   C   457,03
1466 P616820 Kanalikül kesisi reperasyonu   C   342,71
1467 P616830 Kese ablasyonu   C   342,71
1468 P616840 Kese flegmonu drenajı   E   90,68
1469 P616870 Nazolakrimal balon uygulamaları   D   245,59
1470 P616880 Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing  sondalama E   151,19
1471 P616900 Tüp implantlı konjonktival rinostomi   B   549,15
    ŞAŞILIK VE PEDİATRİK OFTALMOLOJİ        
1472 P616910 Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri   C (*) 450,00
1473 P616920 Rektuslara geriletme ve rezeksiyon  aynı göz C (*) 450,00
1474 P616930 Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon   C (*) 495,76
1475 P616960 Adele transpozisyonu   C   342,71
1476 P616970 Ayarlanabilir sütür, şaşılık   C   342,71
1477 P616980 Faden ameliyatı   C   342,71
1478 P616990 Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme  tek göz için C   457,03
    KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT        
1479 P617000 Amnion Zarı İle Yüzey Rekonstrüksiyonu   D   306,95
1480 P617010 Delici göz yaralanmaları tamiri   C   457,03
1481 P617020 Foto Terapotik Keratektomi  PTK C   457,03
1482 P617030 İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması   B   549,15
1483 P617040 Keratoplasti   B   658,98
1484 P617050 Keratoprotez uygulaması   B   713,90
1485 P617060 Konjonktiva örtmesi   E   188,98
1486 P617070 Konjonktiva plastiği, greftli   C   457,03
1487 P617080 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması, büyük 5 mm'den büyük kitleler D   245,59
1488 P617090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması, küçük 5 mm'den küçük kitleler D   184,15
1489 P617120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için   D   214,83
1490 P617130 Kornea kesisi sütüre edilmesi   D   245,59
1491 P617170 Limbal Kök Hücre Transplantasyonu   D   306,95
1492 P617210 Pterjium ameliyatı   D (*) 190,68
    REFRAKTİF CERRAHİ Bilateral -5D ve üzeri miyop olup, iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda,  bilateral +3D ve üzeri hipermetrop olup iki göz arasında en az 3D anizometropi  olan olgularda, bir gözü emetrop olup diğer gözünde 3D ve üzeri refraktif bozukluk olan olgularda, iki göz arasında 4D ve üzeri sferik fark olan olgularda sağlık kurul raporu ile ödenir       
1493 P617230 Şeffaf lens ekstraksiyonu   C   250,00
1494 P617240 Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu   C   250,00
1495 P617250 Foto Retraktif Keratoplasti eximer lazer ile PRK ameliyatı C   250,00
1496 P617260 LASIK, LASEK   C   250,00
1497 P617270 Radyal keratotomi   C   342,71
1498 P617280 Astigmatik keratotomi   C   342,71
    İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER        
1499 P617290 Açı revizyonu   E   211,69
1500 P617300 Dissizyon   D   245,59
1501 P617310 Dissizyon-lens aspirasyonu   C   342,71
1502 P617320 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi   C   514,15
1503 P617330 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+İOL implantasyonu (Lens Ücreti Dahil) B   604,07
1504 P617340 Fakoemülsüfikasyon + İOL  göziçi lensi ücreti dahil B (*) 686,44
1505 P617350 İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar   E   211,69
1506 P617360 İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar   D   245,59
1507 P617370 İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok    C   359,92
1508 P617380 Kapsül germe halkası koyma   E   151,19
1509 P617390 Kapsül içine sekonder İOL konulması (Lens Ücreti Dahil) C   457,03
1510 P617400 Lazer iridotomi   D   306,95
1511 P617410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi   D (*) 190,68
1512 P617420 Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması  İOL(Lens Ücreti Dahil) B (*) 495,76
1513 P617430 Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler   C   457,03
1514 P617440 Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler   C   399,83
1515 P617450 Ön kamara veya sulkusa sekonder İOL implantasyonu (Lens Ücreti Dahil) C   399,83
1516 P617460 Parsplana lensektomi   B   549,15
1517 P617470 Parsplana lensektomi ve İOL implantasyonu (Lens Ücreti Dahil) B   658,98
1518 P617480 Periferik iridektomi   D   245,59
1519 P617490 Pupilloplasti   D   245,59
1520 P617500 Sineşiotomi   D   184,15
1521 P617510 Skleral fiksasyon ile sekonder İOL implantasyonu lens ücreti dahil(Lens Ücreti Dahil) B   549,15
1522 P617520 Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti   C   399,83
1523 P617525 Vitreus Wick Sendromu Yağ Lazer Uygulaması   D   245,59
    GLOKOM        
1524 P617530 Ankiste bleb revizyonu   D   214,83
1525 P617540 Glokomla kombine katarakt ameliyatları   B (*) 686,44
1526 P617550 Gonyotomi, trabekülotomi   C   457,03
1527 P617560 Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti   D   306,95
1528 P617570 Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)   B   549,15
1529 P617580 Siklodiyaliz   D   306,95
1530 P617590 Siklofotokoagülasyon   E   188,98
1531 P617600 Siklokrioterapi   E   188,98
1532 P617610 Trabekülektomi   B (*) 542,29
1533 P617620 Viskokanalostomi   B   549,15
    RETİNA-VİTREUS        
1534 P617630 Fotokoagülasyon (seansı)    D (*) 114,41
1535 P617640 Vitrektomi, anterior   C   457,03
1536 P617650 Vitrektomi, pars plana   B   549,15
1537 P617660 Vitro-retinal cerrahi, tüm işlemler   B   768,90
1538 P617670 Pnömatik retinopeksi   C   457,03
1539 P617680 Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu   C   457,03
1540 P617690 Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal sirkülaj dahil B (*) 457,63
1541 P617700 Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi Tıbbi endikasyonu sağlık Kurul raporu ile belgelenenler ödenir - ilaç hariç C   342,71
1542 P617710 Silikon yağı çıkarılması   C   457,03
1543 P617730 Ekvatoryel krioterapi   E   188,98
    ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ        
1544 P617740 Deri veya mukoza grefti kullanarak soket  onarımı    B   549,15
1545 P617750 Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti   B   878,73
1546 P617760 Ekzanterasyon + deri grefti   B   658,98
1547 P617770 Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti   B   878,73
1548 P617780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak   B   549,15
1549 P617790 Ekzoftalmus için orbital dekompresyon  iki yanlı B   878,73
1550 P617800 Enükleasyon veya evisserasyon   C   342,71
1551 P617810 Hidroksiapatit implant için peg takılması   D   245,59
1552 P617820 İntraorbital tümör   B   604,07
1553 P617830 İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması   B   549,15
1554 P617840 Mobil hidroksiapatit implantı   C   399,83
1555 P617850 Mobil implantlı enükleasyon   B   549,15
1556 P617860 Optik sinir dekompresyon operasyonu   B   604,07
1557 P617870 Orbita dekompresyon operasyonu   B   604,07
1558 P617880 Orbitotomi   B   549,15
1559 P617900 Radyoaktif Plak Çıkartılması   D   306,95
1560 P617910 Radyoaktif Plak Uygulaması   B   549,15
1561 P617930 Soket revizyonu enükleasyon sonrası geç dönem B   549,15
1562 P617950 Stafilom tashihi  Fasia lata, duramater, v.b. D   306,95
    6.10.KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ        
1563 P617960 Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi   C   580,76
1564 P617990 Aurikula eksizyonu, basit   D   304,15
1565 P618000 Aurikula eksizyonu, total   C   580,76
1566 P618010 Basit mastoidektomi   C   751,86
1567 P618021 Canal Wall Down timpanoplasti   A3   2.170,59
1568 P618030 Dış kulak yolu atrezisi   B   1.897,46
1569 P618050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu   D   434,07
1570 P618060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu   C   735,85
1571 P618080 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi   D   315,68
1572 P618090 Eksploratis timpanotomi   C   639,83
1573 P618100 Endolenfatik sak operasyonu, şantlı 618100,618190,618250,618340, bunlarla birlikte faturalanamaz  B   1.872,54
1574 P618110 Endolenfatik sak operasyonu, şantsız  618090, 618190,618250,618340, bunlarla birlikte faturalanamaz  B   1.747,71
1575 P618120 Fasiyal sinir dekompresyonu   B   1.747,71
1576 P618130 Fasiyal sinir sütürü   B   1.997,37
1577 P618140 Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım   A3   2.419,92
1578 P618150 Glomus tümör eksizyonu, transmastoid   B   1.872,54
1579 P618160 Glomus tümör eksizyonu, transmeatal   B   1.248,31
1580 P618170 İki loblu kulak memesinin onarımı   C   435,59
1581 P618171 İnfratemporal fossa tip A cerrahisi   A3   2.711,86
1582 P618172 İnfratemporal fossa tip B cerrahisi   A3   2.881,36
1583 P618173 İnfratemporal fossa tip C cerrahisi   A2   3.050,85
1584 P618180 Kemik iletimi işitme dekompresyonu   C   559,83
1585 P618190 Kepçe kulak  onarımı    C   639,83
1586 P618200 Koklear implant yerleştirilmesi 618090,618100, 618250,618340, bunlarla birlikte faturalanamaz  A3   2.419,92
1587 P618210 Kriptotia  düzeltilmesi   C   639,83
1588 P618220 Kulak kepçesi replantasyonu   A3   1.482,88
1589 P618230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür   C   580,76
1590 P618250 Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı    A3   2.639,92
1591 P618260 Labirentektomi (TALK operasyonu) 618090,618100,618190, 618340, bunlarla birlikte faturalanamaz  C   639,83