NUMARALI GÖZLÜK CAMLARI FİYAT LİSTESİNE

GÖRE REÇETELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

 

            Listedeki Tablolar ile ilgili Açıklamalar:

            a- SPH camlarının (0’dan 20 Dioptriye kadar ve daha büyük) fiyatları (A) cetvelinden,

            b- (P,CYL),(SPH/CYL) ve (MİXT) camların fiyatları ise;

            1- (CYL) ği 0.25 den 2 ye kadar olanlar (B) cetvelinden,

            2- (CYL) ği 2.25 ten 4 e kadar olanlar (C) cetvelinden,

            3- (CYL) ği 4,25 ten 6 ya kadar olanlar (D) cetvelinden değerlendirilir.

            I- Gözlük Reçetelerinde Kaideye Uygun olarak yazılan (SPH/CYL) camları ile Kaideye Uygun Olmayan (MİXT) Camların Dioptri Değerleri (Transpoze) edilir, bulunan Dioptri değerlerine göre listede fiyat değerlendirilmesi yapılır.

            II- Transpoze; gözlük reçetelerinde Kaideye Uygun Olarak veya Kaideye Uygun Olmayarak yazılan (SPH/CYL) veya (MİXT) camlara Eş Değerdeki Camı bulmak için (MİYOP ve HİPERMETROPLARDA) uygulanan cebirsel bir işlemdir. (SPH/CYL) ve (MİXT) camlarda (CYL) hanesinde yazılı dioptri değeri, (SPH) hanesinde yazılı dioptri değeri ile toplanır. Elde edilen dioptri değeri üzerinden, listedeki fiyatı tesbit edilir.

            III- ÖRNEKLER:

1- SPH (-1.50) CYL (-0.50) olan SPH/CYL) bir cam.

            SPH(-2.00) CYL (+0.50) olarak değerlendirilir ve Listede b sütunu 2/2 sırasındaki fiyat uygulanır.

            2-Sph (+1.75) CYL(+0.75) olan (SPH/CYL) bir cam,

            SPH(+2.50) CYL(-0.75) olarak değerlendirilir ve Listede B sütunu 4/2 sırasındaki fiyat uygulanır.

            3- SPH (-4.00) CYL (-2.00) olan (SPH/CYL) bir cam,

            SPH(-6.00) CYL (+2.00) olarak değerlendirilir ve Listede B sütunu 6/2 sırasındaki fiyat uygulanır.

            4- SPH(+0.50) CYL(-3.00) olan (MİXT) bir cam,

            SPH(-2.50) CYL (+3.00) olan  değerlendirilir ve Listede C sütunu 4/4 sırasındaki fiyat uygulanır.

            5- SPH (0.00) CYL (+6.00) olan (P.CYL) bir cam,

            SPH (+6.00) CYL (-6.00) olarak değerlendirilir ve Listede D sütunu 6/6 sırasındaki fiyat uygulanır.

            6- SPH camlarda 20’den büyük SPH/CYL camlarda SPH ği 20’den CYL ği 6’dan büyük camlar listesinin A-B-C-D sütunlarının son satırlarına göre değerlendirilir.

            IV- BEYAZ, RENKLİ, COLORMATİC ve BİFOCAL camlar isimlerine ve çaplarına göre ayrı, ayrı sütunlarda gösterilmiş olup örnek verilmeyen, diğer Dioptri değerlerine de yukarda belirtilen örnekler gibi aynı cebirsel işlem uygulanarak bulunan eşdeğer cama ait sıradan fiyat tesbiti yapılır. Saptanan fiyatlar camın bir çifti içindir.

            V- Reçete de, SAĞ ve SOL göz için ayrı ayrı Dioptri değerleri yazılmış ise, CAM fiyatları bu camın ait olduğu ilgili sütun ve sırasına göre tek tek değerlendirilerek ikisinin toplamı alınır.

            VI- BİFOCAL Camlarda, reçetedeki Büyük Dioptri; a)- Uzak gözlüğü için yazılmışsa, uzak gözlük Dioptri değerleri b)- Yakın gözlüğü için yazılmışsa yakın gözlük Dioptri değerleri esas alınarak listeden değerlendirilir.