Kapanış / Sempozyum Sonuç Bildirgesi ve Geribildirimlerin Alınması