5 Nisan Asistan Hekimler Günümüz Kutlu Olsun

Bize 9 Eylül Üniversitesi asistan hekimlerinin mücadelesinden yadigâr kalan 5 Nisan Asistan Hekimler Günümüz kutlu olsun!

Hadi gelin hep beraber bu asistanlık süreci nasıl işliyor gözden geçirelim.

Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek branşını seçmiş ve çalışmaya başlamışsın. Orada bulunma amacın belli aslında. Eğiticilerin gözetim ve denetiminde, araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev almak. Kimse senden bunun harici bir görev üstlenmeni beklemiyor. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumunca sağlanıyor.

Mesai saatlerin keyfiyetten uzak, dikkatlice belirlenmiş, kanunen haftalık maksimum 40 saatlik süreye uyuyor.

Polikliniklerde hasta randevuları minimum 20 dakika olarak senin hastayı eğitim sorumlusu gözetiminde yeteri kadar muayene edebileceğin, danışabileceğin şekilde planlanmış.

Nöbetlerde yalnız değilsin ve nöbet ertesi evine gidip dinlenebiliyorsun, nöbet ücreti ödenmesi konusunda bir soru işaretin yok.

Eğitimini kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda alabiliyorsun. Teorik ya da uygulamalı, yapılandırılmış eğitim etkinliklerin sekteye uğramıyor. Bunlar için mesai saatlerinin dışı seçilmiyor. Birimlerin eğitim programları düzenli olarak denetleniyor.

Çalışma ortamında insan ilişkileri etik kurallar çerçevesinde belirlenmiş. Mobbing olmayan, hasta ve yakınlarından şiddet görmediğin, ayrımcılığa uğramadığın bir çalışma ortamı mevcut.

Aslında işin özü pek de öyle değil. Bizler ağır iş yükü, fazla mesai saatleri, angarya, niteliksiz uzmanlık eğitimi, mobbing ve şiddet ile boğuşuyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte bütün sorunlarımızın katlanarak arttığını görüyoruz. Bu yazıyı çoğu asistan hekimin pandemi nöbeti sırasında okuduğunu da biliyoruz.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu olarak yukarıda bahsedilen hepimize okurken ütopya hissi veren uzmanlık eğitimi sürecinin mümkün olduğunu, hepsini beraber mücadele ederek kazanabileceğimizi biliyoruz. İnsanca çalışma ve nitelikli eğitim alma hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Yalnız olmadığımızı, birlikte güçlü olduğumuzu bilmenin verdiği umut ile bir kez daha Asistan Hekimler Günümüz kutlu olsun diyoruz.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu