TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddetin Son Bulması İçin Mücadele Edeceğiz”

Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan hekim meslektaşımızın, önceden de kendisini hasta yakını olarak tanıtıp tehdit eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması üzerine, hastane çalışanları 7 Haziran 2022 günü iş bıraktı. Hastane önünde yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı da katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Dr. Onur Naci Karahancı, Kars’ta yaşanan saldırının sağlıkta şiddete karşı yürütülen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. TTB’nin TBMM’ye sunduğu sağlıkta şiddet yasa tasarısının kabul görmediğini hatırlatan Karahancı, son düzenlemelerin de kadük kaldığını kaydetti ve 2020’de 12 bine yakın beyaz kod verilerinin 2021’de 30 binlere vardığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 verilerini paylaşmadığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları konusunda da hiçbir adım atmadığını ifade eden Karahancı, gerek sağlıkta şiddetin son bulması gerekse de hakları için mücadeleden bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizdi.

Dr. İnanç Artaç, hekimlerin her gün tehdit altında çalışmak zorunda kaldığını, sağlıkta şiddetin son bulması için idarecilerin ellerini taşın altına daha fazla koyması gerektiğini dile getirdi. Artaç, failin bir an önce yakalanması ve sağlıkta şiddetin önüne geçecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dr. Barlas Sülü ise kamu hastanelerinde idarenin baskıları ile karşı karşıya kalan, eleman ve tıbbi cihaz eksikliklerine rağmen gece gündüz çalışan, özel hastanelerde şirketlerin insafına bırakılan sağlık çalışanlarının yurttaşlar ile aynı tarafta yer aldığını belirtti. Sülü, “Bizler bu ülkenin emekçileriyiz. Biz sağlık hizmetinin bir yurttaşlık hakkı olduğunu savunuyoruz. Yağma yok, sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.