Mevzuat

# Adı Tarih Detay
1 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Yönergesi‎ 09.08.2018
2 Yönetsel Önlemler Çalışma Grubu Programı 09.08.2018
3 Hekimlere Yönelen Şiddetde Hukuksal Çerçeve ve Yapılabilecekler 09.08.2018
4 Şiddetle Karşılaşan Hekimin Hukuki Açıdan Yapması Gerekenler 09.08.2018
5 Hekime Yönelen Şiddette Hukuki Çalışmalar 09.08.2018
6 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve ‎Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 09.08.2018
7 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İle İlgili Türk Tabipleri Birliği ‎Önerileri 09.08.2018