Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu oluşturuldu

Ankara’da yapımı süren Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin tamamlanması ile şehir içinde farklı semtlerde bulunan 12 hastanenin kapatılacağı bilinmektedir. Bu durum, acil sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açacak, Ankara halkının sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

Devasa büyüklükteki bu hastanelerin sağlık sunumunda ve sağlığa erişimde yol açacağı köklü değişikliklere dair Ankara Tabip Odası tarafından kurumlarla ortak bir toplantı yapıldı.

Ankara Tabip Odası’nın davetiyle 21 Aralık Perşembe günü bir araya gelen kurum temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açış konuşmasıyla başlayan toplantı, Şehir Hastanelerine ve bu hastanelerdeki güncel duruma dair TTB Merkez Konseyi önceki başkanı Dr. Bayazıt İlhan tarafından yapılan sunumla devam etti.

Dr. Ebru Basa ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Önal moderatörlüğünde yapılan forumda “Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu” olarak yola devam edilmesi kararlaştırıldı. Kurum temsilcilerinin konuşmalarının ardından toplantının son bölümünde şu kararlar alındı;

  1. Toplantının katılımcılarından oluşan ve hızlı haberleşmeye/işbölümünün hızlandırılmasına olanak veren bir mail grubu kurulmasına ve iletişimin bu grup üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.  Telefonla davet edilmekle birlikte toplantıya gelemeyen kurum temsilcilerinin hızla bir kez daha aranarak toplantı sonuçlarından haberdar edilmesine ve bir sonraki toplantıya dahil edilmesine karar verilmiştir. Bu görevi çağrıyı yapan kurum sıfatıyla Ankara Tabip Odası üstlenmiştir.
  2. Sosyal medyada yürütülecek çalışmaların görünür kılınacağı, süreci çarpıcı sloganlarla ifade eden bir afişin ve pankartın tasarlanmasına, hazırlanan afişin ve pankartın halkın topluca beklediği ve bulunduğu otobüs durakları, Pazar yerleri, kahvehaneler, köy dernekleri vb. iç ve dış mekanlara asılmasına karar verilmiştir. Afiş ve pankartın tasarımı konusu yürütme tarafından değerlendirilecektir.
  3. Halihazırda 124 mahallenin bağlı olduğu Çankaya Belediyesiyle ve toplantıya katılan Sokullu Mehmet Paşa mahallesi muhtarının verdiği bilgiler ışığında telefonları temin edilmiş olan 8 mahalle muhtarı öncelenerek tüm bağlı muhtarlıklarla sırayla görüşülmesine, diğer ilçe belediyeleriyle temasa geçilmesine ve konu hakkında hazırlanacak olan halka yönelik bilgilendirme broşürünün yerel yöneticilere ulaştırılmasına, muhtarlıklar tarafından mahallelerde Şehir Hastanelerinin halkın sağlık hizmetine erişimini nasıl kısıtlayacağına ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılması için görüşmelerde bulunulmasına  karar verilmiştir. Muhtarlıklar tarafından mahallelerde örgütlenmesi teklif edilecek olan toplantılara Ankara Tabip Odası tarafından sunum desteği verilecektir. 
  4. Şehir Hastanelerinin halkın sağlık hakkına vereceği zararları anlatan, Şehir Hastanelerinin açılması karşılığında en az 12 kamu hastanesinin kapatılacağı bilgisini veren  ve bu sürecin durdurulması için katılımcıların imza desteğini talep eden “Hastanelerimizi Kapattırmayacağız” temalı bir imza kampanyası elektronik ortamda örgütlenecektir. Teknik çalışmasını yürütme yapacaktır.
  5. Ayrıca mahallelerde halihazırda yürütülmekte olan imza kampanyasının olanaklar ölçüsünde en geniş kesimlere  yaygınlaştırılması hedeflenmiştir; bununla birlikte doğrudan imza desteği vermekte tereddüt yaşayan yurttaşlar olabileceği varsayılarak bir örgütlenme yöntemi olarak referandum sandıklarının da kullanılabileceği görüşülmüş, seçilmiş yerlerde “Hastanelerimizi Kapattırmayacağız” sandıklarının kurularak yurttaşlara oy kullandırtılmasına karar verilmiştir. Yasal engeller çıkartılması ihtimali olmakla birlikte, şehir merkezlerindeki belli noktalar için stand başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Kurumların binalarının önünde de imza standı açılabileceği değerlendirilmiştir. Teknik çalışmasını yürütme yapacaktır.
  6. Biri doğrudan sağlık çalışanlarına diğeri halka yönelik bilgilendirme broşürleri hazırlanmasına karar verilmiştir. Teknik çalışmasını yürütme yapacaktır.
  7. Sosyal medyada görünürlüğü arttıran ve farkındalık yaratan bir VTR hazırlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. Teknik çalışması ve olanaklar yürütme tarafından değerlendirilecektir.
  8. Anlamlı bir sayıya erişildiğinde toplanan imzaların Numune Hastanesi önünden başlayıp Sağlık Bakanlığı önünde son bulacak bir yürüyüşle kamu sağlık otoritesine teslim edilmesine karar verilmiştir. Zamanlamasına yürütme tarafından karar verilecektir.
  9. Bir araya gelen kurum temsilcilerinin bugünden itibaren “Hastanelerimizi Kapattırmayacağız Platformu” olarak yola devam etmesine karar verilmiştir. Platform yürütmesinde Ankara Tabip Odası, KESK Ankara Şubeler Platformu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tüketici Hakları Derneği, Emeğin Partisi Ankara İl Örgütü yer almıştır.

“Hastanelerimizi Kapattırmayacağız!”