Elazığ şehir hastanesi hukuka ve sağlığa zararlıdır

Şehir hastaneleri ihaleleri tüm hukuka aykırılıklarına karşın tamamlanmaya çalışılıyor. Hastanelerin asıl sahibi olacak finans kuruluşları (Dünya Bankası ve bağlı kuruluşları, Avrupa ve Asya yatırım bankaları) ihaleleri alan şirketlerden “çevresel ve sosyal etki değerlendirme araştırması” istiyor. Bu kapsamda Elazığ şehir hastanesi ihalesini alan ELZ Sağlık Yatırım AŞ’nin başvurusuna Türk Tabipleri Birliği’nin yanıtı için tıklayınız.

Hatırlanacağı gibi; şehir hastanelerine dair ilk adımın atıldığı 2005 yılından bu yana tıbbi hizmetlerin planlaması ve sunumu başta olmak üzere hiçbir konuda Türk Tabipleri Birliği’nin görüşüne başvurulmamıştı. Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararını işlevsiz kılmak için yapılan mevzuat değişiklikleriyle hukukun temel ilkeleri çiğnenmiş, hukuka aykırı işlem meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Hukuk devleti ilkesi hiçe sayılarak atılan adımlar Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü ve benzeri diğer projeleri bugünden hukuka, kamu yararına ve şeffaflık ilkelerine aykırılıkla sakatlamıştı.