Adana’da Şehir Hastaneleri Paneli düzenlendi

Adana Tabip Odası'nca düzenlenen "Şehir Hastaneleri" paneli 20 Ekim 2014 Pazartesi günü Adana Eczacılar Odası'nda gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi eski başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Özgür Erbaş, Adana İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Müh. Nazım Biçer ve CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın konuşmacı olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan üstlendi.