TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı’yla Görüştü

altTTB, 14 Mart Sağlık Haftası öncesi somut adımların atılmasını istediği “14 Mart’a 14 Acil Talep” başlıklı bildirgeyi Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na sundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüştü. TTB’nin talebi üzerine 27 Şubat 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeye, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Filiz Ünal İncekara, Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Arzu Erbilici, Dr. Melda Pelin Yargıç, Dr. Osman Öztürk ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik katıldı.

Görüşmede; Sağlık Bakanlığı hastanelerinden tıp fakülteleri hastanelerine, aile sağlığı merkezlerinden toplum sağlığı merkezlerine, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden muayenehanelere, işyeri hekimliklerinden kurum hekimliklerine, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan bütün hekimlerin sorunları Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na aktarıldı.

TTB Heyeti, Türkiye hekimlik ve sağlık ortamının uzun yıllardır uygulanan politikalar nedeniyle bir dizi sorunla karşı karşıya olduğunu, bu sorunların tamamının çözümünün hemen mümkün olmadığının kendilerince bilindiğini; Kamu Hastane Birlikleri, Kamu Özel Ortaklığı, sağlıkta piyasalaşma, özelleştirme gibi Hükümet’in uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü politikalarda değişiklik beklemedikleri için bu görüşmede gündem yapmayı tercih etmediklerini; bu nedenle sorunların öncelikli olanlarına yönelik talepleri konuşmak istediklerini belirttiler.

Daha sonra; TTB tarafından hazırlanan “14 Mart’a 14 Acil Talep” başlıklı bildirge, “Emekli ve Halen Çalışan Hekimlere Yönelik Acil Ücret Artış Önerisi” ile Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere hekimler tarafından TTB’ye iletilen (14 acil talep dışında) şikayet ve talepleri de içeren bir dosya Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na sunuldu.

TTB Heyeti, bu taleplerle ilgili olarak Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılacak değerlendirme ve somut adımların 14 Mart Sağlık Haftası öncesinde hekimlere ve kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu da talepleri inceleyeceğini ve yapabilecekleri konusunda 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere “müjde” vermeyi istediğini belirtti.

Görüşmede; Sağlık Bakanlığı’nın Tam Gün’le ilgili yeni bir çalışma yaptığına dair basında yer alan haberler de gündeme geldi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, basında yer aldığı gibi sadece üniversite öğretim üyelerine yönelik yapılacak bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini, düzenlemelerin kamuda çalışan bütün hekimleri kapsaması ve yeni bir düzenlemeden önce Anayasa Mahkemesi’nin Tam Gün’le ilgili iptal kararının uygulanması gerektiğini belirtip çalışmalarla ilgili bilgi istediler.

 Dr. Mehmet Müezzinoğlu, konuyla ilgili görüşme ve çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki on gün içinde bitirmeyi hedeflediklerini, şu an için bir şey söyleyecek durumda olmadığını ifade etti.

Ekler:

“14 Mart’a 14 Acil Talep”

 “Emekli ve Halen Çalışan Hekimlere Yönelik Acil Ücret Artış Önerisi”

 

alt