Etlik, Bilkent, Elazığ İhalelerinin Yürütmeyi Durdurma Kararına Onay

altKamu özel ortaklığı yasası TBMM’de kabul edilirken, üç ihalede verilen yürütmeyi durdurma kararına da onay çıktı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından yapılan Ankara Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ entegre sağlık tesisi ihalelerinin iptali için TTB’nin açtığı davada, Danıştay 13. Daire Başkanlığı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Sağlık Bakanlığı’nın itirazını değerlendiren Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu,  oyçokluğuyla itirazın reddine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı’nın TTB’nin ihalelere karşı dava açamayacağı yönündeki itirazı da “dava konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin, kapsam ve nitelik itibariyle sağlık hizmetlerini ve hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının hukuki durumlarını etkileyeceği kuşkusuzdur. Bu itibarla menfaatini ihlal eden dava konusu Yönetmeliğe karşı Birliğin 6023 sayılı Yasa uyarınca dava açma ehliyeti bulunmaktadır” gerekçesiyle reddedildi (Karar için tıklayınız).

TBMM’de kabul edilen yasayla daha da yaygınlaştırılması düşünülen kamu özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent, Elazığ, Yozgat, Konya-Karatay, Mersin, İstanbul-İkitelli, Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir-Bayraklı, Fizik Tedavi Rehabilitasyon-Psikiyatri-Yüksek Güvenlikle Adli Psikiyatri Hastaneleri ihalelerine karşı açılan davaların incelemeleri de sürmektedir. Davalara ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği