Mersin ve Tarsus'ta Hekimlerle Buluşma

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi,  25-26 Ocak 2013 günlerinde Mersin ve Tarsus’ta hekimlerle buluştu.

25 Ocak 2013 günü TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı ve Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Antmen önce birlikte ziyaretler gerçekleştirdiler; Gaziler-1 ASM, Tarsus Devlet Hastanesi, Medicalpark Tarsus Hastanesi, Yeşil ASM, Özel Tarsus Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ile 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi’nde hekimlerle görüştüler.

Aynı gün saat 17.30’da Şelale Restaurant’ta yapılan hekim toplantısında Dr. Osman Öztürk Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı konulu bir sunum yaptı.

Buluşmanın ikinci gününde ise Mersin Sağlık Hakkı Platformu’nun düzenlediği “Dünden Yarına Türkiye’de Sağlık Sorunu” başlıklı Panel gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını Eczacı Hüseyin Şimşek’in yaptığı panelin açış konuşmasını Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı yaptı. Dr. Osman Öztürk’ün sunumunun ardından katılımcıların soru ve katkılarıyla devam eden paneli yüz elliye yakın katılımcı izledi.

Panelin ardından da Mersin Tabip Odası Hekim Meclisi toplantısı yapıldı.

alt   alt

alt    alt

alt    alt