Kamu-özel ortaklığına iflasta bile hazine garantisi!

altHazine garantisinin nedeni de belli oldu: Uluslararası kredi kuruluşları istiyor! (Ve elbette Hükümet yapıyor)

Kamu özel ortaklığı ve yap-işlet-devret ihaleleri için KDV muafiyeti ile yap-işlet-devret ihalelerine Hazine garantisi getiren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon’da yapılan ekleme ile “yasa maddesi yürürlüğe girmeden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış” ihaleler de kapsama alındı. Ayrıca ihalesi yapılan işler için de üç aylık başvuru süresi konularak, geriye dönük ihaleler de KDV muafiyetine kavuşturulmuş oldu. Komisyona Hükümet adına yapılan açıklamada ise “Büyük kamu projelerine finansman sağlayan uluslararası kuruluşların herhangi bir kurum veya işletme yerine Hazine Müsteşarlığı"nı muhatap almak istedikleri” belirtildi.

Yasa teklifine muhalefet şerhi koyarak kanun teklifine muhalefet eden 13 milletvekili ise kamu özel ortaklığı rejiminin uygulamasını eleştirdi. 2000 ve 2001 yıllarındaki ekonomik krizlerde Hazine garantilerinin yarattığı sıkıntılara da dikkat çeken milletvekilleri, halihazırda 30 milyar doları bulan yap-işlet-devret projeleri için Hazine garantisi yaratıldığı uyarısında bulundular. Kamu özel ortaklığı yönteminin özünün “proje finansmanı” olduğu belirtilen muhalefet şerhinde, şirketlerin iflası durumunda bile garanti sağlanacak olmasının sistemin özüne aykırı olduğunu belirttiler. Ayrıca kamu özel ortaklığı ihalelerindeki toplam tutar da göz önüne alınarak Sayıştay tarafından performans denetimi yapılması gerektiği belirtildi. Yasa teklifinin TBMM’deki görüşmelerine 20 Mart 2012 Salı günü başlandı.