TTB, kamu özel ortaklığı ihalelerinin iptali için dava açtı

ttbTTB, hazine arazisi üzerine yapılan hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın 25 yıl boyunca “kiracı” olmasını öngören, inşaat ihalesi ile birlikte görüntüleme ve laboratuar dahil pek çok hizmetin de yüklenici firmalara bırakıldığı, bu hizmetlerin başka taşeronlara da devredilmesinin önüne açan kamu özel ortaklığı yöntemiyle yapılacak Ankara-Etlik, Elazığ, Manisa, Ankara-Bilkent, Yozgat ihaleleri ile Kayseri ihalesi sonucunda imzalanan sözleşmenin iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı.

Bugüne kadar yapılan ihalelerde Sağlık Bakanlığı’nın özel şirketlere ödeyeceği yıllık kira bedelleri; Kayseri 137.73 Milyon, Ankara-Etlik 319 Milyon, Ankara-Bilkent 289 Milyon, Manisa 64.25 Milyon, Konya-Karatay 88.79 Milyon TL olarak belirlendi. Beş ihaledeki yıllık kira toplamı bugünün rakamlarıyla 898 Milyon 770 Bin TL"ye ulaşıyor. Bu rakam 25 yılda toplam 22 Milyar 469 Milyon 250 Bin TL ile Sağlık Bakanlığı’nın 2012 yılı bütçesinden 8 Milyar TL daha fazla olacak.

İkitelli ilk değil

İstanbul İkitelli’de kamu özel ortaklığı yöntemiyle yapılacak hastane ihalesi “Türkiye’de bir ilk” olarak duyuruldu. Oysa aynı yöntemle Kayseri, Ankara-Etlik, Yozgat, Manisa, Ankara-Bilkent ve son olarak Konya-Karatay ihaleleri yapıldı.

Ankara’da yapılacak iki hastane binası “dünyanın en büyük sağlık tesisi” olarak duyuruldu. Her iki binanın yatak sayısı ve kampus özellikleri birbirinin aynı olmasına karşın Etlik ihalesi yıllık 319 Milyon TL, Bilkent ihalesi yıllık 289 Milyon TL kira karşılığı tamamlandı. İki ihale arasındaki yıllık 30 Milyon TL’lik (25 yılda 750 Milyon TL) farkın nereden kaynaklandığı açıklanmadı.

Elazığ ihalesi tek teklifle sonuçlandırıldı ve nihai teklif de kamuoyuna açıklanmadı. Ayrıca Elazığ ve Yozgat ihalelerini Sıla-Şentürkler-Medical Park iş ortaklığı aldı. Her iki ihalede de Medical Park, ön yeterlik alan şirketler arasında bulunmamasına karşın, ihaleyi alan iş ortaklığı arasında yer aldı.

Manisa’da 400 yataklı eğitim araştırma hastanesi ihalesini Kayseri ve Konya ihalelerini de kazanan YDA-INSO 64 Milyon 250 Bin TL ile aldı. Sadece 400 yataklı bu hastane için 25 yılda yüklenicilere ödenecek toplam kamu kaynağı 1 Milyar 606 Milyon 250 Bin TL. Oysa bu hastanenin tam 3 katı büyüklüğünde 1.200 yataklı Erzurum Devlet Hastanesi ihalesi klasik ihale yöntemiyle yapıldı ve 193 Milyon 270 Bin 612 TL bedelle tamamlandı. Yani Manisa’nın 3 yıllık kirasıyla tam 3 katı büyüklükte bir hastane “kiracılık” ilişkisi kurulmadan yaptırılabiliyor.