Uzmanlık Dernekleri'nin temsilcileri TTB'de biraraya geldi

9_1_11_derneklerUzmanlık Dernekleri"nin temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği"nin çağrısıyla 9 Ocak 2011 günü, Ankara"da TTB Merkez Konseyi binasında, genel olarak Türkiye sağlık ortamının ve özel olarak da tıp fakültelerinin içinde bulunduğu durumu görüşmek üzere biraraya geldiler.

47 Uzmanlık Derneği"nden temsilcinin katıldığı toplantıda, sağlık ortamındaki piyasalaştırma sürecinin halkın ve sağlık hizmetini sunanların aleyhine olan sonuçlarının giderek arttığı tespiti yapıldı ve Kamu Hastane Birlikleri ile Kamu Özel Ortaklığı programlarının ilk etapta üniversiteler olmak üzere süreci nereye taşıyabileceği tartışıldı.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık"ın sunumu için...

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi"nin sunumu için...