Ağrı Doğubeyazıt'ta sağlık emekçileriyle buluşma...

dogubeyazitTTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Ağrı Tabip Odası ve SES Ağrı Şube yöneticileriyle birlikte, 20 Aralık günü Ağrı"nın Doğubeyazıt ilçesine giderek, burada görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla biraraya geldiler. Yaklaşık 60 hekim ve sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hekimlik ve sağlık alanının sorunları çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Dr. Halis Yerlikaya, burada "Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Emekçilerine Yansıması" başlıklı bir sunum yaptı. 

Toplantıda, aile hekimliği, "tam gün", "performans sistemi", gündemdeki Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile kamu özel ortaklığı ve sağlık hizmetlerinin sunumunda anadilinin önemi ile bölgeler arası eşitsizlikler çeşitli yönleri ile ele alındı. Sağlık örgütleri olarak gerçekleştirilen eylem ve etkinlikler paylaşıldı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından başlatılan "İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti" kampanyası hakkında bilgi verildi. Sağlık alanında yaşanan tahribata karşı örgütlülüğün ve birlikte mücadelenin önemi tüm katılımcılar tarafından paylaşıldı. Toplantı sonunda, Ağrı Tabip Odası Doğubeyazıt temsilcisi seçildi.

Fotoğraflar için...