Şehir Hastaneleri: Yasa rüzgar gibi geçince madde unutuldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Etlik’te dozerlerin mahkeme kararı yüzünden durduğunu ve derhal yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

 Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ise dozerlerin durma nedenini Esenboğa Havalimanına inecek uçaklar olarak açıkladı. İhale alan şirketlerin “ya hastaneye uçak düşerse” diye endişelendiklerini, bu nedenle yasal düzenleme yapıldığını ifade etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in ilk imzacı olduğu yasa teklifi hızla TBMM’ye sevk edildi. Komisyon’da çabucak ele alındı ve derhal Genel Kurul gündemine getirildi.

Gerekçede idari yargı kararlarına uyulmaması ve sözleşmelerde Sağlık Bakanı’na her türlü değişikliği yapma yetkisi verilmesi öngörüldü. Bir de “… hazırlanan projelerin olmazsa olmaz şartlarından birisi olan bağımsız ve sürekli üst hakkı konusunda yeni bir emredici düzenleme getirilmesi” amaçlanmıştı. 

İki maddelik değişiklik 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 1 Mart 2014’te yürürlüğe girdi. Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davalardan ihaleleri kaçırmak için hazırlanan madde böylece “yasa” oldu.

Aynı gece sabah 6’ya kadar çalışan milletvekilleri de 26 Mart’a kadar tatile çıktı. 

Ama Sağlık Bakanlığının, kamuya ait arazide yapılan hastanede kiracı olmasını sağlayan “üst hakkı sözleşmesine” dair kural yok.

İşin özü gerekçesi yazılan yasa maddesi unutulmuş! 

Hemen her meslekte olduğu gibi hız kaliteyi düşürür. Performansa dayalı hızlı çalışma sistemi yasama üyelerinin de yasamanın da niteliğini tehlikeye düşürmüştür.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi