Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz

Mersin Tabip Odası'nca 18 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Hekim Meclisi'nde "Şehir Hastaneleri" ele alındı. Kalabalık bir hekim grubunun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş katıldılar.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman şehir hastaneleriyle ilgili bir sunum yaptı. Adıyaman, şehir hastanelerinin Kamu Özel Ortaklığı modeline göre inşa edildiğini, ihaleyi alan firmaların devletin arazisine hastane yaptığını, devletin de kendi arazisine yapılan hastane için firmaya 25 yıl boyunca kira ödediğini belirtti. Adıyaman, hastanenin 3-4 yılda kendi amorti ederken, sonraki yıllarda ödenecek kira bedellerinin tamamen firmaların kârı olacağını kaydetti. Şehir hastanelerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Adıyaman, bu maliyetlerin halktan gizlendiğini söyledi. Adıyaman, devletin firmalara yüzde 70 doluluk garantisi verdiğini de ekledi.

Adıyaman, şehir hastanelerinde yatak başı maliyetlerin de oldukça yüksek olduğunu, yatak başına düşen kapalı alan standardı gelişmiş ülkelerde 150-200 metrekare olmasına karşın, şehir hastanelerinde 287 metrekare olduğunu kaydetti. Adıyaman, yapılan çalışmaların 100 yataktan küçük ve 600 yataktan büyük hastanelerin amaca hizmet etmediğini ortaya koyduğunu da belirtti.

Gelişmiş ülkelerde hastanelerin halkın yürüme mesafesinde bulunduğunu söyleyen Dr. Adıyaman, şehir hastanelerinin şehir dışına yapıldığını, yüzde 70 doluluğun sağlanabilmesi içinde şehir merkezindeki bazı hastanelerin kapatılacağını, merkezi yerlerde bulunan bu hastanelerin rantiyeye kurban edileceğini belirtti. Kamu özel ortaklığı adıyla anılan bu sisteminin kamunun kaynaklarının özel sektöre aktarımı olduğunu vurgulayan Adıyaman, bu sistemin daha önce uygulandığı ülkelerde çoktan vazgeçildiğini söyledi. 

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan hekimlerin yaşadığı sorunların dile getirildiği toplantıda aktarılanlar şöyle: 

-          Polikliniklerde başka bir sağlık personeli veya sekreter olmadan çalışılıyor, özellikle kadın hastaların muayenesinde sorunlara yol açabilir.

-          Katlar arasında yangın merdiveni dışında merdiven olmadığı için asansörler yetersiz kalıyor.

-          Her katta 25'er yataklı üç koridorda üç ayrı branşın yataklı servisleri bulunuyor. Ancak sadece bir adet nöbetçi hekim odası var.

-          Servislerde doktor ve hemşirelerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri oda, çantalarını koyacak dolapları bulunmuyor.

-          Üç blok ve bir ana binadan oluşan hastanede diğer bloktan istenen konsültasyon hastalarına gitmek 20 dakikayı buluyor. Bu zaman özellikle mavi kod durumlarında hayati önem arz ediyor.

-          İklimlendirme sistemlerinde sorun yaşandığı için ameliyathanelerde günlerce 9 derecede çalışıldı.

-          Bilgisayarlardaki yazılım sistemlerinde sorunlar yaşanıyor.

-          Hastanedeki teknik sorunları gidermek çok uzun sürüyor.

-          Bir ilaç raporu yazdırmak bile bazen saatleri buluyor.

-          Çalışan sayısının bile binlerle ifade edildiği hastanede polikliniklere günlük 10 bin kişinin müracaatının beklenmesine karşın 3 bin araçlık otopark bulunuyor.  

-          Halkın hastaneye ulaşımın halk otobüsleri ile 1,5 saati buluyor. Hastaların otobüsten indikten sonra 1 km kadar yürümesi gerekiyor.