TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, TTB Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında Adana Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikte hekimlerle buluştu.

Adana Eczacı Odası’nda 3 Mart 2017 tarihinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB’nin 14 Mart dolayısıyla gündeme getirdiği 4 talebi hatırlatarak, “Haksız hukuksuz ihraç edilenler görevine iade edilsin. Hastaya yeterli süre ayrılsın. Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ve sağlıkta şiddet sona ersin! Bu taleplerimizi yıllardır dillendiriyoruz. Bu konuların çözüme kavuşması için tüm odalar ve TTB ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ökten’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan’ın yaptığı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmacı olduğu panele geçildi.

Önen, konuşmasında hekimlik mesleğindeki emek ve ücret sömürüsüne dikkat çekti. 4 yıllık fakültelerden mezun başka meslek mensuplarının staj sürelerinin dahi emekliliğe dahil edildiğini hatırlatan Önen, “Bizim öğrencilerimiz son 3 yıl bir hekim gibi çalışmalarına karşın neden emekliliklerinde ücretlerine katkı alamıyorlar?” diye sordu. Önen, hekimlerin ne insanca yaşayabilecek ücret, ne de bilimsel aktivitelerinin karşılığını alabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Tükel de konuşmasında, 14 Mart’a giderken Türkiye sağlık ortamının bir değerlendirmesini yaptı ve TTB’nin 14 Mart için belirlediği talepleri yineledi.

2002 - 2015 arasında hastane sayılarının artışına dikkat çeken Tükel, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerin %11.8, üniversite hastanelerinin %40, özel hastanelerin ise %107.4 oranında arttığını söyledi. Yatak sayısının Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %13.9, üniversite hastanelerinde %45.6, özel hastanelerde ise %252.3 oranında arttığını kaydenen Tükel, “Bu rakamlar büyük özel hastanelerin daha yüksek oranlarda açıldığını göstermektedir” diye konuştu. Kişi başı hekime müracaat oranının 2002’de 3.1 iken 2015’te 8.4’e çıktığını belirten Tükel, bu artışın da kışkırtılmış sağlık talebine denk düştüğünü söyledi. Tükel, dünyada MR çekimi sayısı en yüksek olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Şehir hastanelerinin ihaleleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulunan TTB MK Başkanı Dr. Tükel, şöyle konuştu:

“Kayseri de yapılan hastanenin kira bedeli 137 milyon. Sabit yatırım tutarı ise 427 milyondur. Bakıldığında 3-4 yılda kendini amorti edebildiği görülmektedir. 25 yıl ödeme yapıldığı düşünüldüğünde geriye kalanı korsorsiyumlara, şirketlere kar oluyor. Yozgat’a baktığımızda; sabit yatırım tutarının yıllık kira bedelinin yaklaşık iki katı olduğu görülüyor. Yani iki yıllık kira bedeli ile yapılan hastaneye siz 25 yıl kira ödeyeceksiniz. Bir de hastanelere %70 doluluk oranı garanti ediliyor. Psikiyatri hastanelerinde bu oran %80. Ayrıca şirket aldığı kredide zora düşerse devlet bu riski üstleniyor. Aslında devletin onlardan garanti istemesi gerekmez mi? 17 şehir hastanesi için şirketlerden çıkacak para 10 milyar dolar. Devlet şirketlere 27 milyar dolar ödeyecek. Arada 17 milyar dolar var. Bu 17 milyar dolarla 81 il’de tam teşekküllü 1200 yataklı, içerisinde 7 adet ameliyathanesi olan hastane yapılabiliyor. Şehir hastanelerinin yüksek maliyeti gizlenmek mi isteniyor?”

Dr. Tükel, konuşmasının son bölümünde, TTB’nin 4 talebinin haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen hekimlerin görevlerine iade edilmeleri, hastaya yeterli süre ayrılması, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ödenmesi, sağlıkta şiddetin sona ermesi olduğunu belirterek, sağlık alanındaki mücadelenin 14 Mart’a giden süreçte bu talepler üzerinden güçlü bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı panelin ardından görüş ve değerlendirmelerin paylaşıldığı tartışma bölümüyle sona erdi.