Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı

Sağlık emek ve meslek örgütleri, Mersin Şehir Hastanesi’nin 3 Şubat 2017 günü gerçekleştirilecek açılışı öncesinde, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, “Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler”i açıkladı.

Mersin Tabip Odası’nda 2 Şubat 2017 günü gerçekleştirilen açıklamaya Mersin Tabip Odası, 25. Bölge Eczacı Odası, Mersin Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi, Sosyal Hizmetler Derneği Mersin Şubesi, Birlik Dayanışma Sendikası Mersin Şubesi, Mersin Aile Hekimleri Derneği temsilcileri katıldı. Basın açıklamasını Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan okudu.

Şehir hastanelerinin gösterişli açılışlarının ardında görünmesi istenmeyen gerçeklerin olduğuna değinilen açıklamada, kamu arazisi üzerine özel şirketlerce yapılan bu hastanelerin son derecek yüksek maliyetli olduğu, devletin özel şirketlere olan borçlarını hazineden, yani vatandaşların cebinden ve dolar üzerinden ödeyeceği vurgulandı. “Dolar arttıkça şirketlere borç daha da büyüyecek” denilen açıklamada, doları olanların “terörist” olarak nitelendiği bu günlerde, kamunun borcunun şirketlere dolar üzerinden ödenmesi “manidar” bulundu.

Mersin’de açılacak Şehir Hastanesi dolayısıyla var olan iki büyük hastanenin ve uç polikliniklerin kapatılacağına yer verilen açıklamada, “Bu birimlerin kapatılarak, hastaların yeni hastaneye mahkûm edilmesi, hastane hizmetlerinden toplu taşıma vb. yollarla faydalanan düşük ve orta gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmalarında ciddi bir sorun teşkil etmekte olup, bu kesime mensup hastaları alternatifsiz bırakacak ve büyük ulaşım problemleri yaratacaktır” denildi. Konumu dolayısıyla vatandaşların Mersin Şehir Hastanesi’nden etkin yararlanamayacağı yönündeki endişe dile getirildi.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.