Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı

17 Aralık 2017 tarihinde Mardin Tabip Odası ev sahipliğinde tarihi Maridin Otelinde “Şehir Hastaneleri ve Sağlıkta Dönüşüm Politikaları” konulu panel yapıldı. Panele, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp katıldı.

TTB İkinci Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Zeki Uzun, Mardin SES Eşbaşkanı Dr. Özgür Bilek’in konuşmacı olduğu panelin kolaylaştırıcılığını Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Derya Etem yaptı.

Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde Dr. Sinan Adıyaman,  “Şehir Hastaneleri” başlığıyla bir sunum yaptı. 

Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimlerinin yaşadıkları sorunlar ve TTB Merkez Konseyi’nin yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.

Panelin ardından organize edilen sosyal etkinlik, toplu yemekle son buldu.