Makaleler

PSIRU-Greenwich University

David Hal –KÖO Çalışmıyor

Jane Lethbridge- İngiltere’de iflas Eden Hastaneler

Jane Lethbridge-KÖO Miti-Yalanlar Gerçekler

Public Service International (PSI) Raporları

PSI-PSIRU- Yalancılara İnanmayın

CUPE (Kanada Kamu Çalışanları Sendikası) Raporları

Borçları Sonlandıralım Kampanyası (Jubilee Dept Campaign)

Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır

PSI, Dünya Bankası boykot kararı

PPP (VfM) açısından başarısız

Paranın Değeri Analizi Üzerine

İngiltere Avam Kamarası Hazine Özel Komitesi Raporu

Mark Hellowell  A fair return for risk? An examination of structure, competition and profitability in the market for private finance in the National Health Service

Paranın Değeri Analizi-İngiltere Örneği

Prof. Dr. Bent Flyvbjerg Mega Projeler, Yolsuzluk, Yoksulluk, Borçlanma konularında çalışmalarına ulaşmak için

 

Kalkınma Bakanlığı Raporları

www.kalkinma.gov.tr/KamuOzelIsbirligiYayinlar/

www.kalkinma.gov.tr/KamuOzelIsbirligiYayinlar/2_Password_Removed.pdf 

http://www.kalkinma.gov.tr/KamuOzelIsbirligiYayinlar/Forms/AllItems.aspx 

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/750/Kamu-%C3%96zel%20%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi%20Raporu_2016.pdf

Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası (EBRD) sayfası

Avrupa Konseyi Kamu Özel Ortaklıkları Topluluk Hukuku Yeşil Kitap

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/1608/17305.pdf

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/35857

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/karasuPPP.pdf

http://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-15-ozel/1-ishukuku/9-alinazimsozer.pdf

http://www.sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der89m4.pdf

http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/SCal-DonusumOykusu.pdf

http://www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/cv/KamuHizmetiveMetalastirma.pdf

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduiibfd/article/download/5000122173/5000112479

Hakan Özyıldız blog yazılar

Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu sayfası

Saadet Partisi, Şehir Hastaneleri Raporu

https://www.equippps.net/ppps/ 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EN.pdf 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi şehir hastaneleri raporu http://fs.hacettepe.edu.tr/husep/dosyalar/PPP.pdf 

Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları/Güncel  Sorunlar ve Araştırmalar http://www.ratingacademy.com.tr/site/teoride-ve-uygulamada-saglik-ekonomisi-ve-politikalari-guncel-sorunlar-ve-arastirmalar/