2017-2019 Yürütme Kurulu Üyeleri

 

Kamiran Yıldırım

Zafer Çelik

Arzu Kellecioğlu 

Onur Çeçen

İsmail Bulca

Çağlayan Üçpınar

Nevzat Duman

Ayfer Horasan

Şeyhmus Gökalp