Dr. Yaşar Ulutaş’ın haksız sözleşme feshi derhal iptal edilmelidir

Türk Tabipler Birliği üzerinde kurulmaya çalışılan baskı bizleri yıldıramayacak, barışa, doğaya ve insandan yana olan tüm değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bilindiği üzere, 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlattığı idari soruşturmalar kapsamında, Adana Valiliğince Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Sağlık Bakanlığı (Ankara Valiliği) daha önce aynı gerekçeyle TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesini feshetmişti ve yine Bakanlık, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ı da “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk etmişti.

Sağlık Bakanlığına çağrımızdır; bu hukuksuz tutumunuzdan vazgeçin.  Demokrasinin olmazsa olmazı olan eleştiri ve muhalefet etme hakkı gereği yapılan eleştiri ve görüş açıklamalarına tahammül gösterin. Sırf sizin gibi düşünmüyor diye binlerce hekimi işinden ettiniz. Ailesinde size muhalif bir kişi var diye binlerce yeni mezun pırıl-pırıl genç doktoru açlığa mahkûm etmeye çalışıyorsunuz. Bu tutumunuzdan vazgeçin ve TTB yöneticilerini derhal görevlerine iade edin. 

TTB kuruluş felsefesinin ödev kıldığı üzere, anayasal bir hak olan sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı, barınma hakkı, yeterli ve nitelikli beslenme hakkı gereği barış içinde, savaşsız bir dünya için mücadele etmiştir ve mücadele etmeye devam edecektir. “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” basın açıklaması bir barış talebidir ve ülkemizde her şeyden önce barışa ve adalete ihtiyaç vardır.

Dolayısı ile arkadaşlarımız hem hukuken, hem halkımızın hem de hekimlerin vicdanında suçsuzdurlar, bir an önce görevlerine iade edilmelidirler.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PRATİSYEN HEKİMLER KOLU