TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplandı

TTB Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantı TTB MK Temsilcisi ile Ankara, İstanbul, Adana, Muğla, Manisa, İzmir, Van ve Mardin’den 12 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantı aşağıdaki gündem ile gerçekleştirildi. GÜNDEM: 1 – Açılış ve divan seçimi, 2 – PHK Yürütme Kurulu ve TTB Merkez tarafından süreç değerlendirilmesi, 3 – İllerden gelen Komisyon ve Temsilcilerin değerlendirmeleri 4 –21. Pratisyen Hekimlik Kongre sürecinin değerlendirilmesi 5 – AH Uygulama Yönetmeliği değişiklikleri ve çalışma koşulları, yeni yönetmelik çalışmaları 6 – OHAL ve KHK’ların, açlık grevleri ve mağduriyetler. Toplantı Pratisyen Hekimler Kol Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Başkanlığında ve Kol Genel Sekreteri Dr. Onur Çeçen yazmanlığı ile gerçekleştirildi. Açılış Dr. Kamiran Yıldırım tarafından yapıldı ve 3 aylık süreçte yapılanların kısa bir özeti anlatıldı.

Kol adına TTB Genel Yönetim Kuruluna, Sağlıkta Şiddet Çalıştayına, TTB İnsan Hakları Sempozyumuna, OHAL İhraçları Çalıştayına, Defin Ruhsatları ortak toplantısına katılımları ve yapılan temsil faaliyetler paylaşıldı. TTB MK, Konseyin gündemini paylaştı. İl Temsilcileri, sağlık alanına olan saldırıların çok boyutlu halde artarak sürdüğü, bu saldırılar karşısında daha çok örgütlenmek gerektiği, daha çok oda komisyonlarının aktifleştirmek gereği dile getirildi. 21. Pratisyen Hekimlik Kongresinin yapılmasına, güçlü katılım olması için sıkı bir çalışma başlatılması gereği dile getirildi. Pratisyen Hekimlik Kongresinin Mart – Nisan 2018 tarihlerinde yapılması ilke olarak benimsendi.

Pratisyen Hekimlik Kongre Paydaşlarımız TTB Aile Hekimleri Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneğine önerilmesine karar verildi. 21. Pratisyen Hekimlik Kongre Sosyal Kurul ve Bilim Kurullarına temsilci belirlemesi için PHK Yürütmesi yetkilendirildi.