PHK Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu (PHK) Yürütme Kurulu 5 Ekim 2022 günü çevrimiçi olarak toplandı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin de toplantıya katıldı.

Tanışma ve kısa değerlendirmelerle başlayan toplantıda PHK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Derya Pekbayık, yürütme kurulu toplantılarına üyelerin ve Merkez Konseyi’nin görevlendirdiği kişilerin tam katılımının önemine dikkat çekti. PHK’nin tıpkı geçtiğimiz dönemdeki gibi önemli olaylar ve durumlar karşısında sözünü söyleyeceğini ifade eden Pekbayık, aile hekimliği sistemine geçilmeden önce dile getirilen çekinceler ile 12 yıl sonra yaşananların kıyaslanacağı bir metin hazırlanması gerektiğini söyledi. Pekbayık, PHK’nin birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de Aile Hekimliği Kolu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, Halk Sağlığı Kolu bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Abbas Bingöl, PHK’nin görünür ve katılımcı hale gelmesi için yerel odaklı çalışmalar yapılması gerektiğini söylerken; Dr. Naciye Demirel, yürütme kurulunun bölgesel paylaşımlar yapmasıyla komisyonlardan katılımlar sağlanabileceğini, Sağlık Çalıştayı’nda kolun görünürlüğünün artırılabileceğini belirtti. Yürütme Kurulu üyeleri, Sağlık Çalıştayı’nın hazırlık ve çalışma yöntemi konusundaki belirsizlikleri de dile getirdi.

Dr. Aydın Şirin ise çalıştay hazırlığı olarak bölge toplantıları yapılacağını, birinci basamak ile kolların çalıştaya birlikte hazırlanacağını, her kolun başkan ve sekreterinden oluşan bir heyetin birinci basamağa ilişkin sunum yapacağını kaydetti.

Dr. İsmail Bulca ise birinci basamağın birleşik bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğunu, Merkez Konseyi’nin bu fikre destek vermesi gerektiğini söyledi.

PHK Yürütme Kurulu’nun bir sonraki toplantısının 26 Ekim 2022’de yapılması kararlaştırıldı.