Pratisyen Hekimler Kolu Yeni Yürütmesini Seçti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu, 9 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı düzenleyerek yeni dönem yürütme kurulunu belirledi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ile 13 ilden 27 temsilci katıldı.

2018-2020 dönemi Kol Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım ile Kol Sekreteri Dr. Zafer Çelik’in geçmiş dönem faaliyetlerini sunmasıyla başlayan toplantıda pandemi süreci değerlendirmesi ile gelecek döneme ilişkin öneriler konuşuldu.

Toplantıda söz alan Dr. Şebnem Korur Fincancı Türkiye’nin, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ortadan kaldırılmasının bedelini, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yüklenen aşırı yük nedeniyle, ne yazık ki daha çok can kaybı ile ödediğini belirtti. TTB’nin COVID-19 pandemisi 11. ay değerlendirmesinde birinci basamak sağlık hizmetine ağırlık vermeyi planladığını kaydeden Korur Fincancı, bu bağlamda geçmiş dönemde birinci basamak sağlık hizmeti için çok önemli adımlar atmış Pratisyen Hekimler Kolu’nun önerilerinin değerli olduğunu ifade etti.

Pratisyen hekimlerin görüş ve önerileriyle devam eden toplantıda şu değerlendirmeler yapıldı:

 • Birinci basamağı bir bütün olarak gören, toplum sağlığını önceleyen, birinci basamağın nasıl olması gerektiğini tarif eden ve ayrı bir tıp disiplininin gereklerini (kendi eğiticileri, enstitüsü, derneği, bilimsel yayını, kongresi vb.) yerine getiren mücadele sürecimizi sürdürme kararlılığındayız. Birinci basamak hekimleri olarak birlikte çalışmak, üretmek ve ortak değerler oluşturmak zorundayız. Yeni dönemde TTB’nin diğer birinci basamak kolları ile ortak çalışma gayreti içinde olacağız.
 • Koruyucu hekimlik hizmetlerinin en önemli başlığı “bağışıklama”dır. Birinci basamak çalışanlarının yıllardır özverili çalışmalarla ülkemize kazandırdığımız bağışıklama hizmetlerine olan güvenin azaltılmasına müsaade etmeyeceğiz.
 • Pratisyen hekimlerin komisyonlara katılımlarına da engel olan aşırı iş yükü ve antidemokratik yönetimler nedeniyle yaşadığı sorunların görünür kılınmasını sağlayacağız.
 • TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız tutukluluğunun sonlandırılması için üzerimize düşen tüm çabayı sarf edeceğiz.
 • Tıp fakültelerinden her yıl mezun olan ve sayısı 10 bini bulan hekimlerin kurumlara çok farklı işler için atanmasına karşı yol gösterici çalışmalar yürüteceğiz.
 • Ekim 2020’de yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen 22. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin en kısa sürede Eskişehir’de yapılmasını hedefleyeceğiz.
 • Mart 2020’de yapılması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu’nun en kısa sürede yapılması için sürecin takipçisi olacağız.

Toplantı sonunda ise yapılan seçimle 2021-2022 dönemi kol yürütmesi belirlendi:

 • Dr. Derya Pekbayık – Manisa – Kol Başkanı
 • Dr. Rıdvan Yılmaz – İstanbul – Kol Sekreteri
 • Dr. Neşe Yılmaz – Eskişehir
 • Dr. Fırat Akengin – Diyarbakır
 • Dr. Ümit Kaan Arpacı – İzmir
 • Dr. Fırat Aydıncı – Mersin
 • Dr. Onur Çeçen – İstanbul
 • Dr. Zafer Çelik – Ankara
 • Dr. Hakan Güneş – Adana
 • Dr. Varol Tunalı – Muğla
 • Dr. Kamiran Yıldırım - Adana