İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!

Kadın mücadelesinin bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'nin gece yarısı yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi girişimine tepkiler sürerken; Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları da binalarına "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" pankartları astı.