EŞİK Platformu’ndan Avrupa Konseyi’ne İstanbul Sözleşmesi Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da bileşeni olduğu Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu’nun, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin açıklamasını Avrupa Konseyi’ne iletti.

Uluslararası anlaşmalardan çekilmenin, bu anlaşmaların kabul ve onayındaki hukuki usulle olması gerektiğini belirten EŞİK Platformu, Türkiye’de bu usulün TBMM’den kanun çıkarılması şeklinde olduğunu ve bunun dışındaki bir çekilme işleminin Anayasa’ya aykırılık taşıdığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi’nden hukuk dışı biçimde çekilmenin Lanzarote Sözleşmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalardan çekilmenin de önünü açabileceğine dikkat çeken EŞİK Platformu, bu usulsüz işleme karşı Türkiye’de toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda tepkinin yükseldiğinin de altını çizdi.

EŞİK Platformu’nun açıklamasında şöyle denildi:

“Türkiye’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için çok kritik ve tarihi bir dönüm noktasında olunduğu ve bunun uluslararası alanda ciddi etkilere de yol açabileceği konusunda konseyi uyardık. Konsey üyesi devletlerin Avrupa Konseyi temel ilkelerine ve uluslararası insan hakları sistemine bağlığı açısından, bu girişimin muhtemel negatif etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini ifade ettik.

Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin sözleşmeden çekilme bildirimini, girişimin hukuksuz olduğuna dair itirazları dikkate almaksızın hiç incelemeden işleme almış olmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladığımızı dile getirerek, konseye tüm süreci gözden geçirmesi, yapılan girişimin yasallığını, bunun uluslararası hukuk ve temel haklar açısından yaratacağı olumsuz etkileri incelemesi çağrısında bulunduk.”

EŞİK Platformu’nun çağrı metninin orijinali için tıklayın.