Beyaz Nöbet’in Beşinci Gününde Söz İşyeri Hekimlerindeydi

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve bir ayı aşkın süredir Meclis gündemine gelmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 1 Şubat 2022 günü devam etti. Beyaz Nöbet'in beşinci gününde TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu'nun yönetiminde “Söz İşçi Hekimlerinde” oturumu yapıldı.

İşyeri hekimlerinin alandaki sorunlarından bahsedilen oturumda, işyeri hekimleri iş kaybetme riski taşırken işçi sağlığının söz konusu olamayacağı vurgulandı. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun mücadele tarihinin ve kazanımlarının da aktarıldığı oturumda, “Emek Bizim, Söz Bizim” mücadelesindeki talepleri sıralandı: Hekimlerin mesleki bağımsızlıklarının sağlanması, çalışma haklarının güvence altına alınması, çalışma koşullarının düzeltilip denetlenmesi, ortak sağlık güvenlik birimlerinin işçi sağlığı alanını esir almasının önüne geçilmesi, COVID-19’un meslek hastalığı sayılması, işyeri hekimlerinin atamalarının TTB tarafından denetlenmesi. İşyeri hekimleri, hakları için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirterek oturumu sonlandırdı.